Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teoretiska perspektiv på internationella relationer

No description
by

Lowe Casserfelt

on 10 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teoretiska perspektiv på internationella relationer

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
Teoretiska perspektiv på internationella relationer
Realismen
Stater har nationella intressen
- vill försvara dem till varje pris
Liberalismen
Samarbete och beroende
Konstruktivism
Marxism
Internationell klasskamp mellan rika och fattiga
Feminism
Kön och genus centrala begrepp
Gröna teorier
Ekologiskt perspektiv
Ingen världspolis = alla måste försvara sig själva
De starka överlever, de svaga får alliera sig
med de starka
Det s.k. "säkerhetsdilemmat" leder till
maktbalans
Kritik: För stort fokus på stater, många av
dagens problem faller utanför statsgränserna
Konfliktinriktat
perspektiv
Öppenhet
Handel ger välstånd och fred
Många olika aktörer förutom stater
Kritik: Naivt, tror gott om alla,
handelns betydelse överskattad
Det finns ingen "naturlag" som säger att en stat kommer att bete sig på ett visst sätt
Det är individer, intressen och identitet som konstruerar staten
En stat blir alltså vad dess medlemmar konstruerar den till att
vara - samt hur den vill bli uppfattad av andra stater
En ständig förhandling och omförhandling - en pågående
konstruktion
"Vi och dom"
Idéer och tankekonstruktioner lika viktiga som militär eller ekonomi
Exempel: Balkankrigen, Rwanda, EU
De viktigaste aktörerna är inte staterna utan klasserna
Kampen mellan olika stater är en kamp efter ökade vinster
Utsugning - Centrum/perifieri
Kapitalistiska systemet vill tvinga på andra sitt system
Kritik: Varför lever de kapitalistiska staterna idag i fred?
Könets betydelse i internationell politik
Kvinnors tillgång till makt
Hur kvinnor drabbas i krig och vid sanktioner
Kvinnors betydelse för fredsuppbyggnad och det civila samhället
Kritik: För stort fokus på kön. Måste även ta med andra faktorer, t.ex. klass och etnicitet.
Förhållandet människa-miljö
Människan är helt beroende av det ekologiska systemet, politik och ekonomi i andra hand
Traditionella perspektiv alltför fokuserade på gränser
Nord-Syd-perspektiv beträffande resursutnyttjande
Hoten är inte militära utan miljömässiga
Kritik: Enfrågeperspektiv
Full transcript