Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EKUACIONET PARAMETRIKE DHE POLARE TE DREJTEZES DHE TE KONIK

No description
by

viola viola

on 28 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EKUACIONET PARAMETRIKE DHE POLARE TE DREJTEZES DHE TE KONIK

ELIPSI
HIPERBOLA
RRETHI

ELIPSI
Në matematikë, një elips është një kurbë në një plan që rrethon dy pika kontakti të tillë që shuma e distancave në dy pikat fokale është konstante për çdo pikë në kurbë. Si e tillë, ajo është një përgjithësim i një rrethi, i cili është një lloj i veçantë i një elipsi që ka dy pika kontakti në të njëjtin vend. Formën e një elipsi është e përfaqësuar nga sjellje e çuditshme e saj, e cila për një elipsi mund të jetë çdo numër nga 0 për arbitrarisht afër, por më pak se 1.

FORMULAT KRYESORE
EKUACIONET PARAMETRIKE DHE POLARE TE DREJTEZES DHE TE KONIKEVE
Ekuacioni me i thjeshte i elipsit :


Jashtqendersia e elipsit:


Gjatesia e rrezeve vatrore :


Vijat drejtuese :


Gjendja e ndersjelle e drejtezes dhe e elipsit :


Ekuacioni i tangjentes ne nje pike te elipsit:

EKUACIONET
Polar
identify conic
t-chart
use origin as focus
rectangular
r=
3
2(1 + 3 sin θ)
e=3
def hyperbola!
graph
from equation
r=
1 ± e sin θ
1 ± e cos θ
ep
r=
basic form
ep
e = eccentricity
p = distance between focus and directrix
Eccentricity for hyperbola is +1.
sin
use 90° and 270°
use 0° and 180°
cos
θ
r
90°
270°
2 + 6 sin θ
3
r=
2 + 6 sin θ
r=
3
3/8
-3/4
1
3/4
3/8
origin becomes focus
x
2
-
256 (y- )
2
= 1
9
16
9
?
= 1
9
2
2
16
-
256 (y- )
9
x
9
32
Parametrik
1
3/8
3/4
9/16
HISTORI
Besohet se Menaechmus ishte i pari për të studiuar hiperbolen si një konik ..
... Euklidi dhe Aristaeus dhënë gjithashtu një kontribut, megjithatë; këto tri ka studiuar vetëm një degë e hiperbolë.
Apollonius ishte i pari për të studiuar dy degë në detaje, dhe besohet se ai shpikur termin aktuale.
Një hiperbolë mund të përkufizohet si kurbë e kryqëzimin në mes të një sipërfaqe të drejtë rrethor konike dhe një avion që shkurtimet përmes dy gjysmave të kon
Një hiperbolë është një grup i të gjitha pikave në një plan , ndryshimi i distancat nga dy pika fikse (vatra) e të cilit është një konstante pozitive.
PERCAKTIM
SHEMBUJ
EKUACIONI DREJTKENDESH
= 1
r
-
2
2
x
r
2
y
2
HIPERBOLA
Në matematikë, një hiperbolë është një lloj i kurbë të butë të shtrirë në një plan , përcaktuar nga pronat e saj gjeometrike ose nga ekuacionet për të cilat është zgjidhje vendosur. Një hiperbolë ka dy copa, të quajtur komponentet lidhura apo degë, që janë imazhe pasqyrë e njëri-tjetrit dhe i ngjajnë dy harqet pafund. Hiperbolë është një nga tre llojet e seksionit konik, të formuara nga kryqëzimin e një avioni dhe një kon të dyfishtë. Nëse plani kryqëzon të dyja pjesët e konit te dyfishtë, por nuk kalojnë nëpër kulmin e kone, atëherë konik është një hiperbolë.

RRETHI
Rreth quhet bashkesia e pikave te planit te baraslarguara nga nje pike fikse e planit.
SHEMBULL
Punoi :Anxhela Herri
:
Punoi: Luciano Osmani
Punoi : Vjollca Leba
Full transcript