Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

motywacja

No description
by

Portfolio Dla Oli

on 3 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of motywacja

Milena Flament Motywacja Proponent of the
"Flipped" Classroom Robert Mazurek ZA CO ODPOWIEDZIALNA JEST MOTYWACJA? uruchamianie
zachowania ukierunkowanie
zachowania podtrzymanie
zachowania zakończenie
zachowania MOTYWACJA - niezbędna do normalnego funkcjonowania
cel: odzyskanie utraconej równowagi do osiągnięcia nowych celów
cel: zaburzenie równowagi AFEKTYWNE MECHANIZMY MOTYWACJI POZIOM POBUDZENIA A SPRAWNOŚĆ WYKONYWANIA ZADAŃ (Hebb, 1973) TEORIA PSYCHOLOGICZNEJ ZMIANY UKIERUNKOWANIA (Apter, 1989) Efektywność funkcjonowania
Stan emocjonalny stan
metamotywacyjny poziom pobudzenia STANY METAMOTYWACYJNE STAN TELICZNY
- działania nastawione na realizację
określonego celu STAN PARATELICZNY
- nastawienia na aktywność POZIOM POBUDZENIA - niezbyt wysoki: podmiot funkcjonuje lepiej
- niski: korzystny, gdy zadanie jest złożone lub trudne
- wysoki: ograniczenie możliwości przetwarzania informacji
- unikanie pobudzenia - wysoki: podmiot funkcjonuje najlepiej
- poszukiwanie pobudzenia Ćwiczenie 1. Próba identyfikacji momentu przejścia z jednego stanu w drugi (teliczny vs parateliczny) w życiu codziennym. POZNAWCZE
MECHANIZMY MOTYWACJI CIEKAWOŚĆ POZNAWCZA ASPEKT SYTUACYJNY
- reakcja na zmianę ASPEKT DYSPOZYCYJNY
- gotowość do reagowania na wszelkie zmiany i innowacje preferencja nowości CIEKAWOŚĆ POZNAWCZA •silny związek między preferencją nowości a osiągnięciami poznawczymi •sukcesy intelektualne wiążą się z uruchamianym motywem ciekowości i wytrwałym dążeniem do jego zaspokojenia PRZEWIDYWANIA OCZEKIWANIA CHARAKTER LOSOWY
- konsekwencje nie zależą od działania podmiotu CHARAKTER SPRAWNOŚCIOWY
- konsekwencje zależą od działania podmiotu sytuacja OSZACOWANIA PRAWDOPODOBIEŃSTW WYSTĄPIENIA PEWNEGO STANU RZECZY OCZEKIWANIA •wyższym oczekiwaniom towarzyszą wyższe rezultaty – niezależnie od wyjściowej oceny szans powodzenia •poziom oczekiwań pozostaje w pozytywnym związku z motywacją do realizacji złożonego wyniku WYOBRAŻENIA STANÓW POŻĄDANYCH MARZENIA LUB FANTAZJE
- „pragnę, aby zdarzyło się coś”
- nie musi zakładać żadnych działań własnych ASPIRACJE
- „pragnę zrobić coś”
- oparte na działaniach własnych pozytywne
- nie uruchamiają motywacji negatywne
- uruchamiają motywację KIEDY WYOBRAŻENIA STANÓW POŻĄDANYCH URUCHAMIJĄ MOTYWACJĘ? •gdy, wyobrażania zostaną przekształcone w cel działania •gdy, dotyczą sytuacji, w których wynik zależy od wykonania określonych działań przez podmiot NIEZGODNOŚĆ POZNAWCZA sytuacja, w której występuje niezgodność między danymi poznawczymi przykrość natężenie niezgodności ważność danych poznawczych pozostających w niezgodności długość trwania ROZBIEŻNOŚĆ NEGATYWNA
- informacja, że coś jest gorsze niż miało być POZYTYWNA
- informacja, że coś jest lepsze niż miało być RODZAJE ROZBIEŻNOŚCI dwie różne informacje
napływające informacje stanowiące element struktury poznawczej a informacje napływające z otoczenia dwie różne informacje stanowiące składniki struktury poznawczej Ćwiczenie 2.
Wykorzystując najważniejsze poznawcze mechanizmy motywacyjne (ciekawość poznawcza, oczekiwania, aspiracje, fantazje i marzenia oraz inne formy niezgodności poznawczej) zaplanuj efektywny plan motywujący. TEORIA DYSONANSU POZNAWCZEGO (Festinger, 1959)

uświadomione sobie informacje są wzajemnie niespójne pod względem psychologiczny - poczucie dyskomfortu

- stres MOTYWACJA JAK MOŻNA ZMNIEJSZYĆ NIEPRZYJEMNY DYSONANS? •zmiana własnych opinii, tak aby pozostały one w zgodzie z zachowaniem – wygłaszanie stwierdzenia EKSPERYMENT FESTINGER & CARLSMITH (1959) osoby badane:
N = 60 czas badania:
2 godziny nie ujawniono prawdziwego celu badania: dotyczy pomiaru wyników działania PROCEDURA ETAP1 Zadanie 1 – szpulki
Czas: 30 minut Zadanie 2 – klocki
Czas: 30 minut Cel: negatywna opinia na temat tego doświadczenia PROCEDURA ETAP 2 Grupa kontrolna Grupa eksperymentalna 1 Grupa eksperymentalna 2 rozmowa z badanymi na temat ich reakcji związanych z badaniem 1$ 20$ „Dla grupy B”
„To było bardzo przyjemne, miałem świetną zabawę, dobrze się bawiłem, to było intrygujące, to było ekscytujące rozmowa z badanymi na temat ich reakcji związanych z badaniem PODSUMOWANIE zachowanie sprzeczne z postawami wystarczające uzasadnienie zachowania mały dysonans mała zmiana postaw zachowanie sprzeczne z postawami niewystarczające uzasadnienie zachowania duży
dysonans duża zmiana postaw MOTYWACJA
niezgodność między dotychczasowym doświadczeniem podmiotu a aktualnie występującą sytuacją WEWNĘTRZNA - tendencja podmiotu do podejmowania i kontunuowania działania ze względu na samą treść tej aktywności - gdy są zaspokojone podstawowe potrzeby organizm może być motywowany (Hunt, 1965) - co może wywołać motywację wewnętrzną?
zachowania eksploracyjne, manipulacyjne, ciekawość ZEWNĘTRZNA - działanie realizowane jest ze względu na zewnętrzne czynniki, mające być konsekwencją jego wykonania lub efektywnego zakończenia NAGRODY A MOTYWACJA WEWNĘTRZNA osoby nagradzane wykazują niższy poziom motywacji wewnętrznej niż osoby nienagradzane NAGRODY MATERIALNE POCHWAŁY - aspekt sterujący nagrody ZASADA POMNIEJSZANIA im więcej potencjalnych czynników może być przyczyną określonego działania, tym mniejsze znaczenie jednostka przypisuje każdemu z nich - zwiększają motywację wewnętrzną - aspekt informacyjny nagrody - pozytywna informacja o poziomie wykonania nie obniża motywacji wewnętrznej MOTYWACJA OSIĄGNIĘĆ •tendencja do osiągania i przekraczania standardów doskonałości •odczuwalne pozytywne emocje w sytuacjach zadaniowych •podlega zewnętrznej ocenia •spostrzegana jako wyzwanie ATRYBUCYJNY MODEL MOTYWACJI OSIĄGNIĘĆ •większa satysfakcja z sukcesu jest wynikiem własnych możliwości i umiejętności •silna potrzeba zdobywania wiedzy o własnych umiejętnościach i możliwościach u osób o silnej motywacji osiągnięć zadania o średnim stopniu trudności Dziękuję za uwagę :)
Full transcript