Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Projekt

No description
by

xhulia ponari

on 30 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Projekt


- Tipi dhe cilesia e drejtimit eshte kyci qe nje firme te futet ose jo ne biznesin nderkombetar
-Ne fazen e pare te operacioneve nderkombetare ka rendesi dinamizmi i drejtimit
-Drejtuesit e firmave joaktive zakonisht shfaqin mungese devocion per biznes nderkombetar
-Me fillimin e nje biznesi nderkombetar firma futet ne nje orientim te ri krahasuar me zgjerimin e nje linje prodhimi
-Te dalesh jashte vendit per biznes do te thote nje ndryshim ne filozofine e firmes
-Sipas studimeve vendimet per eksport i marrin drejtuesit e vendimeve te larta
-Pasi merret vendimi per te nderkombetarizuar firmen eshte departamenti i marketingut qe behet aktiv ne biznesin nderkombetar
Lenda:Edukim per karriere

MOTIVET PROAKTIVE
-Leverdia e fitimit
-Produkte unike
-Epersia teknollogjike
-Informacioni ekskluziv
- Angazhimi manaxherial
-Perfitimi i taksave
-Ekonomia e shkalles
MOTIVET REAKTIVE
-Presion konkurues
-Mbiprodukti
-Renia e shitjeve
-Afersia me tregjet dhe portet
-Teprice kapaciteti
-Tregje vendese te ngopura
STRATEGJITE ALTERNATIVE TE HYRJES
-Kater forma te hyrjes ne biznes nderkombetar :

-Eksport-importi i terthorte
-Shume firma jane importuese dhe eksportuese shpesh pa e ditur as ato vete pra terthorazi.
-Firmat qe marrin pjese indirekt ne biznesin nderkombetar indirekt rralle jane te zonjat te grumbullojne pervojen dhe njohurite e duhura sesi mund te behet biznes jashte

-Eksport-importi i drejteperdrejte
-Licensat Francisat
STRATEGJITE ALTERNATIVE TE HYRJES
-Kater forma te hyrjes ne biznes nderkombetar :

-Eksport-importi i terthorte
-Eksport-importi i drejteperdrejte
-Efekti eshte i njejte me eksport –importet e drejteperdrejta
- Nuk eshte e thene edhe kur firma eshte vete e angazhuar ne biznes nderkombetar te kryeje vete cdo veprim, hyjne ne loje edhe ndermjetesit financiar

-Licensat
-Francisat
NDERMJETESIT NDERKOMBETAR
-Kompanite e manaxhimit te eksportit (KME)
-Jane firmat vendase qe specializohen ne realizimin e sherbimeve te biznesit nderkombetar si komisionere perfaqesues ose si shperndares
-Me shume se 100 te tilla jane aktive ne USA dhe nga studimet me shume se 20% e produkteve te prodhura ne SHBA eksportohen nepermjet KME.
-Kompanite e manaxhimit si agjent (kur punon si agjent, KME eshte pergjegjese per zhvillimin e biznesit te huaj, strategjite e shitjeve dhe vendosjen e kontakteve me jashte. Meqe KME nuk marrin pjese ne fitim por fitojne komisione mbi vellimin e shitjeve ato shpresojne ne vellimin e larte te shitjeve)
-Kompanite e manaxhimit te eksportit si shperndares (Kur vepron si shperndares, KME blen produkte nga firmat vendese, merr titujt dhe rrezikun tregtar persiper.Duke shitur ne emrin e vet, ka mundesi te fitoje me shume sesa kur vepron si agjent. Mundesia per fitim me te madh rritet sepse KME ul ndjeshem rrezikun per firmat vendase, ndersa rrit rezikun per vete.Kjo eshte nje motive per te realizuar me sukses shitjet nderkombetare .)
-Kompensimi i kompanive te manaxhimit te eksportit (Nje mundesi eshte ngarkimi i nje kuote ne prodhimin per KME per zhvillimin e tregut, ne disa raste ne forme te depozitave dhe ne disa raste ne baze vjetore. Ato ndryshojne ne varesi te numrit te produkteve dhe te veshtiresise se tregjeve)
-Kompanite tregetare te eksportit (KTE)
-Motive proaktive:
Fitimet jane motivi kryesor per biznes
nderkombetar

-Motive reaktive:
Si rezultat i ndryshimit te mjedisit
Projekt
TEMA: OPERACIONET FILLESTARE TE BIZNESIT
NDERKOMBETAR

Roli i drejtimit ne nderkombetarizimin e firmes:
MOTIVET E TE SHKUARIT
PER BIZNES JASHTE VENDIT
-Lehtesuesit jane subjekte jashte firmes qe ndihmojne ne procesin e nderkombetarizimit te firmes , nepermjet ofrimit te njohurive dhe informacionit por pa marre pjese ne transaksion.
-Nje lehtesues i madh i rendesishem eshte gjendja dhe veprimet e firmave te tjera te se njejtes industri.
-Informacioni qe konsiderohet prone kur ai perdoret per operacionet ne vend jepet shpesh falas nga firmat konkuruese kur ai perdoret per biznesin nderkombetar.
-Nje grup tjeter me mjafte influence jane shperndaresit . Shpesh keta jane angazhuar dhe mund te zgjojne interesin e tyre per biznesin nderkombetar. Ne menyre qe te rrisin vellimin e tyre te shperndarjes nderkombetare, ata thjesht inkurajojne firmat vendase te marrin pjese ne tregun nderkombetar . Kjo si per eksportet dhe per importet.
LEHTESUESIT NDERKOMBETAR
Punuan:
Xhulja Ponari
Stela Mucaj
Romino Aliaj
Rezarta Binaj
Vili Mataj
Sefedin Asimetaj
Klasa:XII-1
Faleminderit per vemendjen!
Full transcript