Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Las ciudades medievales

RamírezPalenciaKevin_RomeroMoroAnjhuli
by

concep torradeflot

on 10 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Las ciudades medievales

El resorgiment de LES CIUTATS MEDIAVALS
Transformacions agrícoles
Desenvolupament econòmic
A partir de finals del segle XI es va produir a Europa occidental l’increment de la productivitat agrària, motivat pel cessament de les grans invasions i de les guerres senyorials i pels avenços en les tècniques agrícoles.

Les ciutats eren llocs de mercat habitual. També van sorgir les fires, que eren grans mercats celebrats cada cert temps.
Per articular el comerç interior van aparèixer noves rutes entre ciutats tant terrestres com sobretot marítimes.
Les marítimes eren les de llarga distància.
S’efectuava per mar:
– La ruta del Mediterrani unia Occident amb Orient.
– La ruta de l’Atlàntic i del Bàltic ( Hansa) unia els ports de la Península Ibèrica amb els del Nord d’Europa.

Els canvistes eren els que determinaven el valor de les diferents monedes. Les canviaven per metalls preciosos. Influïen en les fluctuacions del valor de l'or i de la plata, acceptaven dipòsits, concedien prèstecs......
Societat urbana
El creixement de les ciutats va formar un nou grup social no privilegiat: la burgesia. Es dedicava al treball artesanal i al comerç i no depenia de cap senyor feudal
La ciutat medieval va ser un centre de producció d’objectes manufacturats. Els artesans d’un mateix ofici (assaonadors, argenters, teixidors, etc.) s’agrupaven en carrers que rebien el nom de la seva activitat.
L’origen de la riquesa dels burgesos eren els diners, no la terra. Es distingia entre:
– Alta burgesia: en formaven part els grans comerciants i els banquers.
– Petita burgesia: la constituïen els mestres artesans i els petits comerciants
Amb el temps, el govern va quedar en mans dels més rics: el patriciat urbà.

A les ciutats hi vivien altres grups socials: els nobles, eclesiàstics i gent humil, a més de mes minories com els jueus.

"L’augment de la població: Europa va passar de tenir 45 milions d’habitants al segle XII a tenir-ne uns 75 milions al segle XIV
L’emigració de pagesos cap a noves zones rurals en busca de noves terres de cultiu, o cap a les ciutats, on podien gaudir de més llibertat personal.
El desenvolupament del comerç: com que l’agricultura produïa més, els pagesos podien vendre els excedents o intercanviar-los per productes artesanals en mercats locals, i això va afavorir la revitalització o l’aparició de les ciutats.
LA CONSOLIDACIO DEL PODER DE LES MONARQUIES
Des del segle XII, els reis es van recolzar en la burgesia, que necessitava llibertat personal i seguretat en les seves activitats comercials, per imposar la seva autoritat sobre la noblesa i garantir l’estabilitat del
regne.
L’increment de la productivitat agrícola va comportar:
La crisi de la Baixa Edat Mitjana (segles XIV i XV)
Com eren les ciutats
• Les ciutats se situaven en llocs estratègics (a prop de vies de comunicacions, de bones terres per a poder abastir-se, etc.)
• S’envoltaven de muralles i s’estructuraven en barris segons l’origen dels seus habitants (calls, moreries) o per gremis. Els carrers eren estrets, tortuosos i bruts perquè no hi havia clavegueram i la higiene era molt deficient.
• A més d’habitatges, construïts de fusta, hi havia hospitals, escoles, l’ajuntament, edificis religiosos, etc.


A principis del segle XIV, Europa va patir una crisi agrària (successió de males collites) causades per un clima desfavorable i pel cultiu de terres de mala qualitat. La conseqüència va ser l’extensió de la fam per tot el continent europeu.
Aquests fets van fer disminuir la població: la mà d’obra es va reduir i moltes terres es van abandonar. Per a compensar-ho, els senyors van augmentar els impostos (mals usos), cosa que encara va empitjorar més la vida dels pagesos, i es revoltes antisenyorials
• A les ciutats la mortaldat va ser encara més elevada, i es van reduir enormement les activitats econòmiques. La misèria era generalitzada i per això també es van produir enfrontaments, contra el patriciat urbà i contra els jueus (pogroms).


– Els reis van concedir a les ciutats cartes de privilegis, que feien lliures els seus habitants i atorgaven monopolis comercials i permisos per obrir mercats.
– Els burgesos concedien als reis recursos econòmics per armar els seus exèrcits i enfrontar-se als nobles.

Els monarques A CANVI,van voler reconèixer la importància de la burgesia acceptant que fos present a les reunions de les Corts o Parlaments.
Allà els representants burgesos plantejaven les seves peticions al rei a canvi de concedir-li diners.

Els gremis
-Els artesans s’agrupaven en gremis:
- Per protegir-se de la competència.
- Controlar la producció.
- Fixaven les categories (aprenents, oficials i mestre)
- Establien normes.
- Controlaven la qualitat i el preu dels productes.
Les principals innovacions tècniques van ser:
– Nous mètodes de cultiu: rotació triennal, ús de fems com a adob, etc.
– Nous instruments agrícoles: arada normanda, collera i ferradures per millorar la força animal, i molins d’aigua o de vent per moldre el gra.

El treball artesanal s’organitzava en tallers, propietat d’un mestre artesà; el taller i l’habitatge solien estar junts.
A més, les lluites entre senyors feudals van augmentar considerablement, i el 1347 la Pesta Negra va assolar Europa i va provocar una gran mortaldat.
Full transcript