Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2. Från samlare och jägare till bonde -700f.kr

Teknik, historia och samhälle 1
by

Jonas Gezelius

on 9 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2. Från samlare och jägare till bonde -700f.kr

Homo Habilis (den kunniga människan) 2,5-1,9 miljoner år sedan
och Homo Erectus (den upprätta människan) 1,9 miljoner-100 000 år sedan

Vilket var deras största behov?
Teknik, historia och samhälle
Tekniken och människan
har utvecklats sida vid sida
Från samlare och jägare till bonde (- 10 000 år f.kr)
Skaffa mat
Första teknikutvecklingen startade med
tillverkning av skrap och- huggverktyg
Neanderthalaren (100 000-40 000 år f.kr)
Tekniken förbättrades och den första borren
och den tandade sågen skapades
Homo Sapiens Sapiens och
Cro Magnon-människan (40 000-10 000 år f.kr)
Förbättrad slagteknik gav
knivar och spetsverktyg
Harpun
Pilbåge
Kastträ
Ljuster
Redskap präglades av behovet och
vilka material man hade tillgång till
Tekniska utvecklingen handlade främst om att hitta bättre material och förbättra konstruktionen på redskapen
Början till fasta boplatser och
samhällsbyggande
Nackdelar med att bli bofast:

Mer arbete med att bruka jorden
Sanitära problem
Problem med skadedjur
Förändring av föda kom att bli den
viktigaste förändringen i människans historia
Från flinta till järn (10 000 år- 700år f.kr)
Övergången från samlare och jägare
till jordbrukare började för 10 000 år sedan
Startade kring:

Eufrat och Tigris
Nilen
Indus
Hoang-He (gula floden)
Samhällsbildningen och
tekniken utvecklades kraftigt
Koncentration av människor till samhällen och jordbruksområden skapade andra behov
Konstbevattning
Behov att lagra skördar och andra varor
Behov att lagra tankar och övrenskommelser
Geometri
Från början användes grävkäppHackan ÅrdretSkäran
Nya typer av hus behövdes


Tegel av soltorkad lera


Armeringsjärn riskäppar och vass
Behållare:

Lerkärl tillverkades


Strängar som lindades och brändes


Drejskiva gjorde att takten ökade
Garn av ull (6000 år f.kr)
Vävstol (4500 år f.kr)
Segelfartyg (3500 år f.kr)
Användning av guld och koppar tidigt i perioden

Kopparföremål (9500 år f.kr)
Bröt koppar i dagbrott (5000 år f.kr)
Järn (2000 år f.kr)
SAMMANFATTNING
Från jägare och samlare till jordbrukare
innebar ett växelspel mellan samhällsutveckling och teknikutveckling

Behovet och tillgången på råvaror styr
Behov av föda tvingar
människan att bli bofast

Teknikutveckling gör att villkoren
förbättras och att folkmängden ökar

Det skapas behov av samhällen
Att människor koncentreras till
samhällen skapar nya behov och problem

Dessa löses efterhand av ny teknik
Full transcript