Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GYMNASIEARBETET - SAMHÄLLSKUNSKAPSPROGRAMMET

No description
by

Linn Johansson

on 27 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GYMNASIEARBETET - SAMHÄLLSKUNSKAPSPROGRAMMET

En introduktion till Gymnasiearbetet 100 p
Varför?
Hur?- i styrdokumenten
Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.
Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport (vetenskaplig uppsats).
Rapporten/uppsatsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska.
Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten, dvs. opponera på andras uppsats samt "försvara" sin egna.
De olika delarna
1. Elevens idé
2. Frågeställning
3. Planering
4. Genomförande
5. Utvärdering
Elevens idé
Vad?
Uppsats


Om vad?
Just det som du är intresserad av!
Hållpunkter
Avstämningar
Deadlines
Redovisning
Respons

Se separat dokument!
Frågeställning-/ar
Utifrån den idé om gymnasiearbetet som man har så formulerar man sina frågeställningar, dvs. vad är det man exakt vill göra och ta reda på.
Viktigt att tänka på att det ska vara möjligt att genomföra. Också viktigt att tänka på att ha avgränsningar.

Planering
En planering som utgår från frågeställningen/idén - när ska de olika delarna i arbetet göras?
Genomförandet
Arbetet påbörjas.
Viktigt att ligga i fas med planeringen. Kanske behöver planeringen göras om? .
Viktigt att hela tiden diskutera med läraren för att utveckla sitt arbete. Att vara förberedd för högskolestudier innebär bland annat att kunna ta initiativ i och ansvar för planering och genomförande.
Börja skriv på uppsatsen i god tid!
Utvärdering
Återkoppling till frågeställningen eller idén till gymnasiearbetet.
Hur blev resultatet? Styrkor? Svagheter? Vad var lätt och vad var svårt? Vad och hur hade jag kunnat göra annorlunda?
Källkritik.
Bedömning
Som betyg på gymnasiearbetet används någon av beteckningarna E eller F.
En elev som har nått målen för gymnasiearbetet ska få betyget E. I annat fall ska betyget F användas.
Bedömingen sker alltid individuellt, även om arbetet görs i grupp.
Läraren beslutar och medbedömaren yttrar sig om betyget.
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det samhällsvetenskapliga området."
Ett godkänt gymnasiearbete om 100 poäng är obligatoriskt för att få ett examensbevis inom gymnasieskolan.
Knyter ihop säcken"!


Länkar
Artikel:
http://www.lararnasnyheter.se/yrke/2013/06/12/startskott-gymnasiearbetet

Skolverket:
Exempel på arbeten för de högskoleförberedande programmen:
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/gymnasiearbetet/gymnasiearbete-for-hogskoleforberedande-examen-1.181512
Exempel på arbeten för yrkesprogrammen:
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/gymnasiearbetet/gymnasiearbete-for-yrkesexamen-1.181640

Dags att sätta igång - lycka till!
Full transcript