Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kurikulum zdravstvenog odgoja

No description
by

Đurđica Krtanjek

on 12 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kurikulum zdravstvenog odgoja

http://www.azoo.hr/images/razno/Kurikulum.pdf Kurikulum zdravstvenog odgoja Uvod Prikaz modula/razred/broj sati
u okviru sata razrednika Svrha zdravstvenog odgoja je uspješan razvoj djece i mladih da bi stasali u zdrave, zadovoljne, uspješne,
samosvjesne i odgovorne osobe.
Program Zdravstvenog odgoja temelji se na holističkom poimanju zdravlja, koje obuhvaća očuvanje
zdravlja i kvalitete života, humane odnose među spolovima i ljudsku spolnost, prevenciju ovisnosti, kulturu
društvene komunikacije i prevenciju nasilničkog ponašanja. Uvod Preporučeni oblici i metode rada i poučavanja:

o rad u parovima i malim skupinama
o organiziranje predavanja s diskusijama i panel-
raspravama
o pedagoška radionica
o igranje uloga
o oluja ideja
o razvoj stavova u raspravi i debati
o analiza slučajeva
o korištenje dostupnih i primjerenih sadržaja sa
internetskih stranica i korištenje
informacijsko-komunikacijskih tehnologija
o priprema i organiziranje lokalnih preventivnih
aktivnosti (izložbe, obilježavanje prigodnih
datuma…). Sugestije za ucitelje, nastavnike i
strucne suradnike - materijale predstavljene u okviru eksperimentalnog programa prilagodite, integrirajte i
nadopunite u skladu sa svojim znanjima, vještinama i kreativnim potencijalima
- aktivnosti koje planirate ostvariti u okviru sati razrednika pripremite u suradnji s
kolegama iz drugih nastavnih područja, stručnim suradnicima i ostalim stručnjacima
izvan škole (npr. liječnici, soc. radnici, profesori sa sveučilišta…)
- prije primjene programa upoznajte roditelje o aktivnostima koje planirate provesti i
zatražite njihovu podršku
- pripremite u suradnji s kolegama plan aktivnosti koji će pratiti, podržati i pojačati
sadržaje koje ste prezentirali učenicima u okviru sata razrednika
- organizirajte stručno usavršavanje u školi prema potrebama odgojno-obrazovnih
radnika
- pripremite plan ažuriranja informacija u koji ćete uključiti i učenike; pripremite
materijale koji će vam pomoći u kvalitetnoj primjeni programskih aktivnosti
(priručnici, informacije s mrežnih stranica i dr.) Oznake nastavnih sadržaja U prikazu planiranih nastavnih sadržaja i očekivanih ishoda dodatni sadržaji koji će se provoditi na satima razrednika označeni su slovom A, a sadržaji i ishodi učenja koji su integrirani u postojeće sadržaje nastavnih predmeta, školskih preventivnih programa, sate razrednika i projekata slovom B.
Sadržaje označene zvjezdicom (*) ostvarit će timovi školske medicine. Moduli:

1. Živjeti zdravo
2. Prevencija nasilničkog ponašanja
3. Prevencija ovisnosti
4. Spolna / rodna ravnopravnost i
spolno odgovorno ponašanje OŠ – razredna nastava UPUTE ZA PROVEDBU I REALIZACIJU SADRŽAJA KZO RADIONICA Radni list 1
Radni list 2 Pauza Radionica - izrada priprema - 8 skupina po 7 članova
- po 2 skupine za pojedini razred
Zadatak:
Napisati pripremu za izvođenje SR-a prema zadanoj nastavnoj jedinici
Full transcript