Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

No description
by

elif aslan

on 23 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR
BAZLAR
8- Asitlerle birleşerek nötrleşirler ve tuz ile su oluşturup ısı açığa çıkarırlar. Nötrleşme tepkimelerİ ekzotermiktir.
• Asit + Baz → Tuz + Su + Isı
• HCl + NaOH → NaCl + H2O + Isı
Asit Baz Tuz Su
9- Çoğu metale etki edemezler. Ancak Al ve Zn (amfoter metaller) gibi bazı metallere etki ederek metal tuzu oluştururlar ve H2 (hidrojen) gazı açığa çıkarırlar.
• Baz + Metal → Metal Tuzu + Hidrojen Gazı
• 2 NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2
• 6 NaOH + Al → 2Na3AlO3 + 3H2
10- Karbondioksit ile tepkimeye girerek su ve karbonatlı bileşik oluştururlar.
Baz + Karbondioksit → Karbonatlı Bileşik + Su
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
2 Na(OH) + CO2 →→ Na2CO3 + H2O
9- Bazlarla birleşerek nötrleşirler ve tuz ile su oluşturup ısı açığa çıkarırlar. Nötrleşme tepkimeleri ekzotermiktir.
• Asit + Baz → → Tuz + Su + Isı
Örnek:
• HCl + NaOH → NaCl + H2O + Isı
Asit Baz Tuz
10- Metallerle tepkimeye girerek metal tuzu oluştururlar ve H2 (hidrojen) gazı açığa çıkarırlar. (Al, Mg, Zn, Fe, Na gibi metaller).
• Asit + Metal → Metal Tuzu + Hidrojen Gazı

• 2HCl + Mg → MgCl2 + H2
11- Karbonat grubu içeren bileşiklere etki ederek; metal tuzu, CO2 (karbondioksit gazı), ve H2O (su) oluştururlar.
Karbonatlı Bileşik+ Asit → Metal Tuzu + Karbondioksit Gazı + Su

Mg(CO3) + 2HCl → MgCl2+ CO2 + H2O
ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ
1- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
2- Sulu çözeltilerinin tatları ekşidir (limon, sirke gibi).
3- Turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya dönüştürürler.
4- Hepsinin yapısında hidrojen (H) vardır ve sulu çözeltilerine hidrojen iyonu (H+) verirler.
5- Plastik ve camlara etki edemezler. (HF hariç)
6- Saf haldeyken elektrik akımını iletmezler.
7- Asitlere fenolftalein çözeltisi (indikatörü) damlatılınca renk değiştirmezler. Renksiz kalır.
8- Yakıcı ve tehlikelidirler.
BAZLARIN ÖZELLİKLERİ
1- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
2- Sulu çözeltilerinin tatları acıdır ve ele kayganlık hissi verir. (Sabun gibi)
3- Turnusol kağıdının rengini kırmızıdan maviye dönüştürürler.
4- Hepsinin yapısında hidroksit (OH) vardır (NH3 hariç) ve sulu çözeltilerine hidroksit iyonu (OH)– verirler.
5- Saf haldeyken elektrik akımını iletmezler.
6- Saf haldeyken tahriş edicidirler.
7- Bazlara fenolftalein çözeltisi
(indikatörü) damlatılınca renkleri
pembeye döner.
ASİTLER
Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu veren bileşiklere asit denir.
Asitler organik ve inorganik asit olmak üzere ikiye ayrılır.
Organik asitler; Yapısında C atomu bulunan asitlere denir.
İnorganik asitler; Yapısında C atomu bulunmayan asitlere denir.
Asitler kuvvetli veya zayıf olabilir.
Kuvvetli asitler; Suda %100 iyonlaşan asitlerdir.
**Hidroklorik asit(HCl);Tuz ruhu
**Nitrik asit(HNO3);Kezzap
**Karbonik asit(H2CO3);Meşrubat
Zayıf asitler; Suda az çözünen asitlerdir. Canlılar tarafından üretilir.
**Malik asit (C2H3OH(COOH)2);Elma asiti
**Sitrik asit (C3H4OH(COOH)3);Limon asiti
!!!Amonyak sulu çözeltisine, hidroksit yerine hidrojen veren tek bazdır.
Sulu bir çözeltide;
[H+ ].[OH-]=1.10-14
pH+pOH=14 ilişkisi vardır.
TUZLAR
Asitlerle bazların nötürleşme tepkimeleri ile birleşmesi sonucu oluşan kristal yapılı katı maddelere tuz denir.
NaCl ;→ Sodyum Klorür
KCl → ; Potasyum Klorür
Asit ve bazın birleşerek birbirinin etkisini yok etmesi ve bunun sonucunda su ve tuz oluşup ısı açığa çıkmasına nötrleşme denir.
Asit + Baz Tuz + Su + Isı
HCl + NaOH → NaCl +H2O + Isı
TUZLARIN ÖZELLİKLERİ
1-Katyon ve anyon içeren iyonik bağlı bileşiklerdir.
2-Normal şartlarda katı kristalleri halinde bulunur.
3-Erime ve kaynama noktaları genellikle yüksektir.
4- Katı halde iken elektrik akımını iletmezler,sıvı halde ve sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
5-Suda çözündüklerinde tamamen iyonlaşırlar.
6- Artı yüklü (metal veya kök) ve eksi (ametal veya kök) iyonlardan oluşurlar.
7- Asit ve bazların nötrleşme tepkimesi sonucu oluşurlar.
1-NÖTR TUZ
Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların tepkimesi sonucunda oluşan tuzlardır.Nötr tuzların sulu çözeltileri nötr özellik gösterir.
Kuvvetli asit + Kuvvetli baz → Nötr tuz + Su

HCl + NaOH → NaCl + H2O
2-ASİDİK TUZ
Kuvvetli asit ile zayıf bazların tepkimesi sonucunda oluşan tuzlardır. Asidik tuzların sulu çözeltileri asidik özellik gösterir.
Kuvvetli asit + Zayıf baz → Asidik tuz + Su

HNO3 + NH3 → NH4Cl + H2O
3-BAZİK TUZ
Kuvvetli baz ile zayıf asitlerin tepkimesi sonucunda oluşan tuzlardır.Bazik tuzların sulu çözeltileri bazik özellik gösterir.
Zayıf asit + Kuvvetli baz → Bazik tuz +Su

H2CO3 + NaOH → Na2CO3 + 2H2O
4-ÇİFT TUZ
Genellikle aynı asit köküne sahip farklı iki tuzun kristal suyu ile birlikte bulunması sonucunda oluşan tuzlardır.
→Na2CO3.K2CO3.6H2O
→KAl(SO4)2.12H2O…
5-KOMPLEKS TUZ
Anyon iyonunda,metal atomuna bağlı birden fazla taneciğin bağlı olduğu tuzlardır.Bu tür anyonlara kompleks anyon ve bu iyonu içeren tuzlara da kompleks tuz denir.
Fe3 [Fe(CN)6 ]2 , Na3Co(NO2)6… Bileşikleri kompleks tuzlara örnek olarak verilebilir.
Kompleks tuzlar suda çözündüğünde kompleks yapı bozulmaz.
Fe3[Fe(CN)6 ]2 → 3Fe2+(suda) + 2Fe(CN)63- (suda)
TUZLARIN SINIFLANDIRLMASI
Asitler her türlü maddeyi yakar ve eritir.
Eğer bu ifade doğru olsaydı, o zaman asitleri taşımak ve bulundurmak imkansız olurdu.
Ancak araştırdığımızda en kuvvetli asitlerin dahi plastik kaplarda taşınabildiğini görmekteyiz.
Üstelik kuvvetli bir asit olarak bilinen hidroklorik asidin (HCl) 1 molarhk çözeltisi midemizde yiyecekleri parçalamakta kullanılmaktadır.
Asitler her şeyi yakıp eritseydi, şu anda midemiz olmazdı.
Bunlara ilave olarak zayıf asitler olarak bilinen bir çok asit günlük hayatımızda kullandığımız bir çok maddenin bünyesinde yer almaktadır.
Örneğin, limon, sirke, ekşi elma, üzüm, ekşimiş süt yapılarında asitler bulundurmaktadırlar. Demek ki asitler tüm maddeleri yakma ve eritme özelliğine sahip değildirler.
KAVRAM YANILGILARI
Full transcript