Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of CONTOARE ELECTRICE

No description
by

Sergiu Lefter

on 10 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of CONTOARE ELECTRICE

CONTOARE ELECTRICE. METODE DE VERIFICARE METROLOGICĂ A CONTOARELOR MONOFAZATE
Coordonator ştiinţific: Dr.Conferenţiar Universitar,Gurău Virginia
Autorul: Prodan Ecaterina
Şef Catedră: Stan Victor

Chişinău 2013
Obiectivele abordate în teză:
•Clasificarea contoarelor electrice
•Studiul principiilor de funcţionare a contoarelor electrice
•Studiul metodelor de verificare a contoarelor electrice monofazate şi stabilirea indicilor de imbunătăţire a acestor metode
•Prezentarea raportului de verificare motrologică a contorului monofazat
Scopul lucrării este prezentarea tipurilor de contoare electrice şi compararea acestora,studierea metodelor de verificare a contoarelor electrice şi analiza lor, aplicarea în practică a metodelor de control a contoarelor electrice monofazate.

Clasificarea contoarelor electrice
Contoarele sunt alcatuite dintr-un dispozitiv wattmetric al carui cuplu activ este proportional cu puterea si un mecanism integrator care insumeaza energiile elementare intr-un anumit interval de timp. Cel mai raspandit contor este contorul de inductie. El functioneaza insa numai in curent alternativ. Pentru masurarea energiei in curent continuu se folosesc contoare electrodinamice.
a)In functie de marimea masurata, contoarele pot fi :
•de energie activa sau de energie reactiva.
b)In functie de principiul de functionare, contoarele pot fi
•electrodinamice sau de inductie.
c)Dupa clasa de precizie:
- contoarele se construiesc pentru clasele 0,2; 1; 2; 2,5; 3.
d)Dupa felul conectarii contorului in circuitul controlat:
- contor conectat direct;
- contor conectat prin transformator de masura (numai circuitul de curent si/sau cel de tensiune).
e)Dupa felul curentului:
- monofazate;
- bifazate;
- trifazate.
f)Dupa numarul conductoarelor retelei controlate:
- contoare cu doua conductoare (de faza si nul);
- contoare cu trei conductoare (sistem trifazat fara conductor neutru sau sistem bifazat cu - doua faze si conductor neutru);
- contoare cu patru conductoare (sistem trifazat cu conductor neutru).
g)Dupa felul energiei pe care o masoara:
- contoare de energie activa;
-contoare de energie reactiva.
h)Dupa modul de utilizare:
- contoare etalon;
- contoare de uz casnic;
- contoare de uz industrial.

A)Contoare electrice monofazate
Constructia contorului electric monofazat
•1. Nodul tensiunii.
•2. Nodul de curent.
•3. Contra pol
•4. Palier
•5. Melcul roţii dinţate al discului
•6. Magnetul permanent

Aspectul exterior al contorului electric monfazat
Contor electronic monofazat
Principiul de functionare a dispozitivului de inductie consta in interactiunea campurilor magnetice create de circuite inductoare fixe, asupra curentilor pe care aceste circuite ii induc in piese conductoare mobile. Din interactiunea dintre campurile magnetice si curentii indusi, apare un cuplu activ care pune in miscare piesa mobila.

La conectarea contorului sub sarcină, prin nodurile de curent şi de tensiune trec curenţi, care induc în nodurile conductoarelor magnetici fluxuri magnetici.Fluxurile traversează discul contorului de aluminiu inducând în el curenţi turbionari de inducţie. Se petrece o acţiune reciprocă forţată între curentul turbionar indus de câmpul nodului de tensiune şi câmpul nodului de curent, şi de asemenea între curentul turbionar indus de câmpul nodului de curent cu câmpul nodului de tensiune.

Rezultatul acestei acţiuni reciproce este apariţia momentului de rotaţie la discul contorului. Acest moment depinde cît de tensiune, atât şi de sarcina curentului – prin urmare el este proporţional cu puterea sarcinii. Înseamnă că viteza rotirii discului contorului este proporţională cu puterea sarcinii care trece prin contor

Studiul principiilor de functionare a contoarelor electrice

Datorita neliniaritatii dependentei inductie – camp magnetic, nu exista o proportionalitate riguroasa intre valoarea efectiva a curentului prin infasurare si valoarea efectiva a fluxului electromagnetic;
-pierderile magnetice in cele doua miezuri, defazeaza fluxurile in urma curentilor in mod inegal, facand necesara prezenta unor circuite de simetrizare;
-cuplul activ fiind direct proportional cu frecventa este puternic afectat de variatia acesteia, determinand erori importante de indicatie;
-capacitatea de suprasarcina este ridicata deoarece eventualele resorturi spirale nu sunt strabatute de curent;
-influenta campurilor exterioare (magnetice si electrice) este in prezent neglijabila si poate fi complet inlaturata prin introducerea dispozitivului intr-o carcasa feromagnetica;
-constructia simpla si robusta a acestui instrument, ii asigura o buna rezistenta la solicitarile mecanice exterioare (vibratii);
-datorita numeroaselor surse de erori (frecventa, miezuri feromagnetice, temperatura, etc.) clasele de precizie realizabile sunt inferioare clasei 1.

Erorile si proprietatile dispozitivelor de inductie.
Se recomandă de folosit următoarele metode de control a schemelor de conexiune a contoarelor electrice :

•Metoda vizuală (inspecţie exterioară)

•Metoda de control pe elemente

•Metoda creării sarcinii artificiale

•Metoda de control după sarcina cunoscută şi cronometru ( metoda “ampermetru- cronometru”)

•Metoda de control pe calea scoaterii diagramelor vectoriale.

•Controlul cu ajutorul contorului electric de model (controlul erorii contorului electric)

Metodele de control a contoarelor electrice în regim de lucru
Inspecţiei exterioare se supune toate circuitele secundare de la transformatoarele de măsurat curentul electric până la contoarele electrice. Se controlează existenţa şi integritatea sigiliilor Standardului de Stat la contorul electric şi la transformatorul de curent , lipsa deteriorărilor mecanice a contorului electric şi elementelor circuitul secundar de comutaţie (montarea clemelor, regletelor de încercare, blocurilor de încercare), fixarea transformatoarelor de curent şi contoarelor electrice, secţiunea şi marcarea firelor din cablurile de control, existenţa însemnărilor cu denumirea conexiunii. Clasa de precizie a contoarelor electrice şi transformatoarelor de măsurat curent la panourile instalaţiilor trebuie să corespundă condiţiilor “Normelor amenajării instalaţiilor electrice” (p.1.5.15-1.5.16). Acces la transformatoarele de măsurat curentul trebuie să fie închis din toate părţile şi sigilat. În orice caz aparte, inspectorilor li se recomandă o metodă sau alta de sigilare a accesul la TC
Metoda vizuală
Contoarele trebuie aduse în laborator cu cel putin 6 ore înainte de începerea verificarii, pentru a-si însusi temperatura mediului ambiant.Principalele metode utilizat pentru verificarea contoarelor sunt urmatoarele:
masurarea energiei electrice prin masurarea concomitenta a puterii si timpului;
metoda wattmetru - cronometru;
metoda contorului etalon.
Compararea directa a vitezei discului contorului de verificat cu viteza discului unui contor model;
Compararea vitezei discului contorului de verificat cu viteza discului unui contor model folosind efectul stroboscopic;
Compararea energiei electrice înregistrate de contorul de verificat cu energia înregistrata de un contor model.

Pregătirea pentru verificare.
Metoda wattmetrului si a cronometrului ("putere-timp") -utilizeaza un aparat care masoara puterea electrica si unul masoara timpul.Aceasta metoda este una dintre cele mai folosite metode de verificare a contoarelor electrice si consta în esenta din compararea indicatiilor contorului de verificat cu consumul de energie determinat cu ajutorul unui wattmetru si al unui cronometru prin calcul.

Metoda wattmetrului si a cronometrului ("putere-timp") Etalonarea individuala clasica se bazeaza pe numararea unui anumit numar de rotatii ale discului aparatului de verificat si pe masurarea timpului necesar pentru aceasta; se presupune ca puterea reglata cu ajutorul wattmetrului ramâne constanta în timpul masurarii.

Eroarea relativa a contorului este definita de relatia :
unde :
Wm - este energia masurata cu ajutorul contorului;
W - energia adevarata sau exacta.

Desfăşurarea verificării contoarelor de energie electrică:

Inspectarea exterioară;

Verificarea izolării;

Încercarea şi verificarea mecanizmului de înregistrare;

Verificarea sensibilităţii;

Verificarea lipsei mersului în gol;

Prezentarea datelor experimentale conform anexei 1 Raport de verificare metrologica de expertiza in cadrul INSM.

Efectuarea verificării contoarelor şi analiza datelor experementale
1. Studiind şi analizînd diferite tipuri de contoare electrice şi principiul lor de funcşionare concludem că cele mai des utilizate contoare electrice în Republica Moldova sunt contoarele electrice monofazate,bifazate şi trifazate.La moment toate aceste tipuri de contoare pot fi atît mecanice cît şi electronice.O întrebuinţare mai largă pe teritoriul Republicii Moldova cele mecanice. Însă conform Hotărîrii Nr.383 din 02 07 2010,,Legea prinvind modificarea contoarelor electrice în scopuri comerciale”a Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică pînă în 2013, trebuie cotoarele mecanice sa fie schimbate cu contoarele electronice.
2. În rezultatul studiului bibliografic concludem că consumurile de energie electrică sunt real înregistrate dacă aparatele utilizate în acest scop periodic sunt verificate şi reglate.Metode de verificare ale contoarelor de energie electrică sunt:metoda vizuală,metoda wattmetrului şi a cronometrului .Remarcăm că cea mai utilizată şi sigură metodă de verificare a contoarelor electrice monofazate în laboratoarele naţionale este metoda wattmetrului şi a cronometrului.În timp ce metoda vizuală este utilizată la verificarea periodică a contoarelor electrice pentru consumatorii casnici.
3. Studiind metodele de verificare a contoarelor electrice şi asistînd la verificarea lor în Laboratorul Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie,concludem că utilizarea contoarelor electrice de tip electronic este mai eifcientă în comparaţie cu contoarele electrice mecanice,reeşind din avantajele contoarelor electronice:îmbunătăţirea acurateţii masurătorilor,calibrarea mult mai uşoară,protecţie anti-şoc şi securitate mai înaltă,modalităţi avansate de facturare,construcția mult mai compactă şi sigură.Drept recomadare spre îmbunătăţirea metodelor de verificare ale contoarelor electrice ar fi utilizarea instalaţiilor şi utilajelor mai performante sau reînnoirea lor.

Concluzii
VĂ MULŢUMESC!!!!!!!!
Full transcript