Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Med gemensam kraft - enhetlig arbetsgivarpolitik

No description
by

Gro Hansen

on 28 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Med gemensam kraft - enhetlig arbetsgivarpolitik

Med gemensam kraft - en enhetlig arbetsgivarpolitik Effektivt! Vart är vi på väg? Varför enhetlighet? Varför en enhetlig arbetsgivarpolitik? Enhetlighet är effektivt och skapar tydlighet och trygghet för alla oss som arbetar i kommunen
Människor som kommer i kontakt med kommunen uppfattar oss mer tydliga.
Varumärket stärks – vi behöver inte lägga tid och pengar på att skapa egna, lokala tolkningar

En enhetlig arbetsgivarpolitik Till vilken nytta blir arbetsgivarpolicyn för er? Nyttan Medarbetarskapet – en aktiv, professionell och ansvarstagande roll Medarbetarskapet i Uppsala kommun utövas i en komplex miljö – med förväntningar från många håll och kontinuerliga förändringar.
Medarbetarskap i Uppsala kommun innebär att vara bra på att samarbeta, lösa problem och ta stort ansvar i jobbet. Det gäller både verksamhetens kvalitet, ekonomisk effektivitet, arbetsklimat och din egen utveckling.
Det kräver att vi alla är duktiga på att kommunicera med varandra, det gäller både med andra i arbetsgruppen, med andra enheter, med brukare/kunder och med andra organisationer. Vi räknar med dig.

Att diskutera:
Text text text….. Förväntningar på medarbetarskapet Medskapande, ta initiativ till förbättring och utveckling,
ha medborgaren/brukaren i fokus Förväntningar på medarbetarskapet Ledarskapet – från traditionell chef till förändringsledare Ledarskapet i Uppsala kommun utövas i en komplex miljö – med förväntningar från många håll och kontinuerliga förändringar.
Ett ledaruppdrag i Uppsala kommun innebär att du ska kunna hantera förändringar och samtidigt skapa goda förutsättningar för medarbetarna att utveckla verksamheten – så att det blir bra för kommuninvånarna.
Det kräver mod, engagemang, tydlighet. Och att du är och vill vara en förebild för andra.

Att diskutera:
När – i vilka situationer - är det särskilt viktigt med mod, engagemang, tydlighet?
När vet vi att vi lyckas? Förväntningar på ledarskapet Tydlighet, engagemang, mod, förebild Förväntningar på ledarskapet Medskapande Med medskapande menar vi att vi alla har ett ansvar för att ta initiativ till förbättring och utveckling, oavsett var i organisationen vi finns och oavsett vilken roll vi har.
Medskapande kräver mod, vilja att utveckla, förbättra och bygger både på kunnande, omdöme och förmåga att läsa situationen – och agera på den.

Att diskutera:
Vad innebär medskapande för oss på vår arbetsplats?
När vet vi att vi lyckas? Värdegrunden Demokrati Med demokrati menar vi att vi verkar i ett system, där beslut fattas på demokratiska grunder.
Demokrati innebär både ett aktivt deltagande men också att rätta sig efter demokratiska beslut fattade av andra.

Att diskutera:
Vad innebär demokrati för oss på vår arbetsplats?
När vet vi att vi lyckas? Värdegrunden Likabehandling Med likabehandling menar vi att alla ska ha samma möjligheter och förutsättningar i Uppsala kommun, oavsett var i organisationen vi arbetar eller vilken roll vi har.
I Uppsala kommun utgår vi från ett normkritiskt förhållningssätt.

Att diskutera:
Vad innebär likabehandling för oss på vår arbetsplats?
När vet vi att vi lyckas? Värdegrunden Likabehandling, rättssäker och demokrati
Medskapande Värdegrunden Vart är vi på väg?
- visionen Vi är en kommun där allas lika värde och inneboende kraft respekteras – likabehandling
Vi vill ta tillvara allas kraft och kreativitet – medskapande
Vi vill ge alla möjlighet att påverka sin livssituation – text text
Vi vill skapa en miljö som är långsiktigt hållbar, öppen och där alla tar ett gemensamt ansvar – samverkan

Mål: Mål och vision Varför en enhetlig arbetsgivarpolitik? Enhetlighet är effektivt och skapar tydlighet och trygghet för alla oss som arbetar i kommunen
Människor som kommer i kontakt med kommunen uppfattar oss mer tydliga.
Varumärket stärks – vi behöver inte lägga tid och pengar på att skapa egna, lokala tolkningar

Att diskutera:
Vad innebär enhetlig arbetsgivarpolitik konkret för oss på vår arbetsplats?
När vet vi att vi lyckas? En enhetlig arbetsgivarpolitik Rättssäkerhet Med rättssäkerhet menar vi att vi tillämpar samma lag- och regelsystem för alla, avsett var i organisationen vi arbetar eller vilken roll vi har.
Det skapar trygghet och förtroende. Att kunna lita på att rättsregler tillämpas lika. I minimal betydelse är rättssäkerhet juridisk rättvisa.

Att diskutera:
Vad innebär rättssäkerhet för oss på vår arbetsplats?
När vet vi att vi lyckas? Värdegrunden Vad har vi för nytta av arbetsgivarpolicyn i jobbet? Nu har ni sett hur arbetsgivarpolicyn med värdegrunden kan komma till uttryck.
Vilken nytta tror ni att en gemensam arbetsgivarpolicy/värdegrund har för kommunen? Markera max 3 alternativ:
vi når lättare våra mål
vi får lättare att komma överens
vi får en starkare vi-känsla
vi kan arbeta mer effektivt
vi kommer att vara stolta att jobba i kommunen
vi förstår vad som förväntas av oss och vad som kommer att följas upp
vi kan ge varandra bättre återkoppling
ingen större skillnad mot förut
eget alternativ Nyttan Vart är vi på väg? Mål och vision Vart är vi på väg?
- visionen Vi är en kommun där allas lika värde och inneboende kraft respekteras – likabehandling
Vi vill ta tillvara allas kraft och kreativitet – medskapande
Vi vill ge alla möjlighet att påverka sin livssituation – text text
Vi vill skapa en miljö som är långsiktigt hållbar, öppen och där alla tar ett gemensamt ansvar – samverkan

Mål: Mål och vision
Full transcript