Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Етнички заедници во РМ со музика во позадина

MIO 2013 5 dva odd
by

Ч2 13

on 25 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Етнички заедници во РМ со музика во позадина

Заедничко за сите религии
се убедувањата за:
мир, слога, љубов,
да се помага на болните,
слабите и сиромашните,
да не се нанесува
болка на луѓето околу нас. Истражувај
Размисли
и одговори Религија е верување во натприродни
суштества
кон кои верниците имаат
посебни чувства,
практикуваат ритуали и обреди,
почитуваат
одредени симболи и се
организираат во религиски организации. Во Република Македонија доминираат христијанската
и
исламската религија. Христијанската религија е базирана врз животот, учењето и делата на ИсусХристос. Во рамките на христијанството постојат православната вера, католичката вера и протестанството. Православните христијани се организирани во Македонската православнацрква − Охридска архиепископија.

Дел од христијанските верници се организирани воКатоличка црква,
Евангелско-методистичка црква
и други помали верски заедници Припадниците на исламот веруваат во Алах, а Мухамед е пророк, и се организирани во Исламска верска заедница во Република Македонија.
Верски објекти се џамии и медреси.
На оваа верска зедница главно i припаѓаат верниците Албанци,Турци, Бошњаци, Роми и Македонците муслимани. Vo Republika Makedonija ima pripadnici i na evrejskata religija. Tie se organizirani vo Evrejska verska zaednica. Сонцето за сите
свети подеднакво!!!!!!! Vo Republika Makedonija
ziveat makedonskiot narod kako i
delovi od albanskiot narod,
turskiot narod, vlaskiot narod,
srpskiot narod, romskiot narod,
bosnjackiot narod i drugi.
Delovite na drugite narodi koi
sto ziveat vo Makedonija se
etnicki zaednici.
Makedonci ziveat i vo
sosednite drzavi kako i vo mnogu
evropski i prekuokeanski zemji.
Makedoncite vo svetot go neguvaat
svoeto kulturno nasledstvo i
tradiciite. Sekoja etnicka zaednica ima
svoi belezi kako sto se:
narodnite nosii,
obicai,
predanija,
predmeti,
verski obredi i slicno.
Site
gragani vo Republika Makedonija
imaat ednakvi prava nezavisno od
polot, verata, bojata na kozata,
nacionalnata pripadnost, imotnata
sostojba itn. revija na narodni nosii Етничка структура makedonski narodni nosii Materijalno Duhovno Bogatstvo - Revija na narodni nosii (part 1) Materijalno Duhovno Bogatstvo - Revija na narodni nosii (part 3) Македонските народни носии имаат долга и богата традиција во македонското народно уметничко творештво на еден вреден народ кој ги создавал со векови и пренесувал од поколение на поколение. Во декорот на рачно изработените носии вградени се разни културни влијанија во различни временски периоди што се мешале на овој простор. Тој долготраен процес низ историјата, како и сите останати друштвени и географски услови придонеле во создавањето на народните носии богати по својата различност, колоритност, орнаментност, украсеност… Тие со сета своја раскош и убавина претставуваат непроценлива културна вредност и ја презентираат материјалната, но и духовната култура на Македонија.

На територијата на Македонија постојат околу 70 различни видови на богато украсени народни носии. Постојат два главни типови на носии: западно-македонски и источно-македонски. Според етнографските региони, западните се делат на Горниот тек на Вардар, Дебарско-мијачки и Брсјачки, а источните се делат на Средниот тек на Вардар и Шопски регион. http://br.utabby.com/v?i=Cfl6cWQW2A8 crkvi i manastiri vo Makedonija Bitola Џамии во Македонија Tetovo Sarena djamija

Dzamija vo Labunista Vlasi Biblija Isus Hristos Kuran Talmud Evrei македонски јадења македонија!!!!!!! обелжја на
македонската
кујна I love you Makedonija Како го разбираш поимот култура? ( а како мултикултура?)

Кои културни установи ги има во твоето место?

Што значи изразот верска заедница?

Објасни го зборот религија!

Кои религии се најзастапени во РМ? Кажи нешто специфично за секоја етничка заедница.

Наброј ги основните разлики меѓу христијанската и исламската религија и религиозните објек

Што поучуваат сите религии?
МИР ЉУБОВ И СЛОГА НАШЕТО МОТО!!!!!

ПРИФАТИ ЈА РАЗЛИЧНОСТА КАКО ПОЗИТИВНОСТ
ИМАМЕ ЕДНАКОВ ОДНОС КОН ДРУГИТЕ БЕЗ РАЗЛИКА НА СЛИЧНОСТИТЕ И РАЗЛИКИТЕ р религиите и верските институции во рм религија верска заедница
Full transcript