Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ledarskap i klassrummet

Classroom management
by

Anna Houmann

on 5 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ledarskap i klassrummet

Demokrati och delaktighet
Hur mycket ska eleverna bestämma och hur mycket ska du bestämma?
Ledarskap
Faktorer som påverkar eleverna:
samhällsförändringar
samhällsstrukturer
familjesituation
medicinska behov
skolans status
fysiska faktorer
Välkommen på intensivkurs!
Vill du ägna mer tid åt din undervisning och mindre tid åt ordningsfrågor?
Vill du kunna utveckla dina undervisningsmetoder och prova nya lärandesituationer?
Vill du lättare kunna nå fram till och engagera dagens sk lustbarn och underlätta deras motivation?
Vill du ägna mer tid åt att diskutera pedagogik och ledarskap med dina kollegor?
Inflytande eller makt
Ömsesidig respekt
Klassrumskultur
Classroom management

Gott rykte och högt ställda förväntningar
Rutiner och ritualer
Normer och regler
Väl avvägda konsekvenser
Uppföljningar
Struktur i arbetet
Tydligt ledarskap
"Besvärliga" barn och föräldrar
ARTIGHET

INFORMATION

SAMVERKAN

RAMAR
Ledarskap i klassrummet
Hur kan jag som pedagog få mitt uppdrag - att underlätta både lärande och varje individs utveckling - att fungera, samtidigt som jag får mina grupper att fungera?
Koncentrera dig på sådant som du faktiskt kan påverka !
Din attityd
Ditt beteende
Din kompetens
1958 och 1979
Delaktighet
Kravställande
Konsekvenser
Förväntansnivå
Regelsystem
Ordningen
Ansvar
Relation
Val av metod
Vad är demokrati?
Kärlek och struktur
Värderingar
Lärande
Påverkan
Framtiden
Beteende
Klassrumskultur
Schysst men knäpp!
Icke-verbalt ledarskap
Använd kroppen
Kom snett bakifrån
Stå bredvid
Ögon och händer fokuserar på det som ska göras
Lugn andning
Undvik att inkräkta på revir
Tala lugnt, tydligt med dämpad intonation
Minska ordflödet
Visa istället
Bli medveten om att det oftast finns alternativ till maktutövning och att maktmedel motarbetar syftet med den moderna pedagogiken vilken bygger på...
Bli medveten om att små detaljer i hur du går, pratar, tittar och står har större betydelse än vad de flesta anar.
De första minuterna
På plats i god tid
Väl förbered
Genomtänkt organisation
Tydligt att man vet vad man vill
Tar ansvar för sin situation
Skapat en rutin
Utnyttjar sina ögon, sina gester och sin hållning för att vägleda elevernas uppmärksamhet
Använder inga onödiga ord
Kroppen visar energi, glädje och engagemang
Står ofta mycket nära sin publik
Står i mitten av sin "scen", sällan bakom något
Ögonkontakt med publiken
Kliver framåt istället för att ta steg bakåt
Använder uppåtvända gester
Använder stora gester
Använder enkelt språk
Använder exempel som folk känner igen från sin vardag
Använder humor på ett ofta målmedvetet sätt
Varierar rösten och använder betoningar
Aktiverar sin publik genom att t ex ställa frågor
Rör sig ut i rummet och byter plats varifrån de talar
Använder metaforer så att publiken "ser" vad de talar om
Värdegrund och artighet
En värdegrund är en samling regler som inte är förhandlingsbara!
Artighetsprincipen
I mitt klassrum.....
The Essential 55
Val av metod
Förmedlingspedagogik
Motivationspedagogik
Processpedagogik
Spelregler
Plats: var aktiviteterna äger rum
Tid: hur länge en aktivitet ska hålla på
Innehåll: vad det är man ska göra
Metod: hur man ska utföra det man ska göra
Person: vilken roll man har i grupparbetet, projektet eller i något annat där man samverkar med andra
Motivet: varför gör vi det här
Situationsanpassat ledarskap
Övergången
Vad ska du göra?
Hur länge? När ska det vara färdigt? När ska det redovisas?
Hur ska du göra? Hur ska det redovisas?
Vad är ditt uppdrag i gruppen? Vad har du för ansvar?
Varför ska du göra detta? Vad är syftet bakom? Vad ska det leda till? Vad är tanken att du ska lära dig eller träna på ?
Varsågod, sätt dig i bilen och kör. Jag finns på kontoret som resursperson om du behöver mig. Lycka till! Vi ses!
Vem gör vad i gruppen?
I mitt klassrum arbetar alla med alla. Vi byter gruppper rätt ofta. I början kommer slumpen (eller jag) att bestämma vem som arbetar med vem. När jag ser att ni självmant varierar valet av gruppmedlemmar kan ni bestämma mer själva över detta
Fiffiga metoder för gruppindelning
Rollfördela
Klargör förväntat resultat och beteende
"Sammabåtsprincipen"
Fråga spelregelfrågor
Följ upp och utvärdera
Metakognition
Förklara ditt spelsystem och hur du tänker
Be eleverna att beskriva och verbalisera sin lärprocess
Portföljmetoden
Oberoende och självständighet
Förberedelser för uppmärksamhet
Att få gruppens uppmärksamhet
Instruktionsgivning
Övergången med kontrollfrågorna; var? när? vad? hur? och vem?
Enskilt arbete eller grupparbete
Avslut och uppföljning
Svara inte på frågan!
Välj själv vem du går fram till!
3 före mig - visa var instruktionerna finns
Stå kvar vid tavlan! Rikta kroppen och blicken mot instruktionen 15-20s
Gruppen är viktigare än individen
Om gruppen inte fungerar är det mycket svårt för individerna att fungera
Trygghet; offentliga utskällningar, kollektiv bestraffning och klagomål på "klassen"
lågmält och i enrum
jagbudskap
be eleven om hjälp
Skilj på disciplin och management
Använd smörgåstekniken: bröd - pålägg - bröd
Balans mellan makt och inflytande
Utnyttja rummet
Att leda uppmärksamhet
Relation eller management?
Är ditt huvudsyfte att uppmuntra eleven, visa förståelse och utveckla relationen er emellan?
Är ditt huvudsyfte att få eleven att fokusera på sin uppgift och koncentrera sig på sitt lärande?
Rikta blicken mot uppgiften
Kom fram till eleven från sidan
Håll distans
Ingen handpåläggning
Stanna kvar lite extra - kvalitetstid
Beröm ofta MELLAN lektionerna
Förstärk med "tecken"
Räck upp handen ni som har en fråga! 20%
Är det någon som har en fråga? 80%
Räck upp handen ni som har en fråga! 100%
Tredje-punkts-kommunikation
Volymknappen & pausknappen
Positionering i rummet
Full transcript