Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

хүүхэд нэг бүрийг хөшжүүлэх сургалтын арга зүй технологи

No description
by

Dashniam Baigalmaa

on 17 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of хүүхэд нэг бүрийг хөшжүүлэх сургалтын арга зүй технологи

Results
Phase 2
Drive
ОРШИЛ
СУДАЛГАА, ДҮГНЭЛТ
Шинэчлэлийн ЗГ-ын "Эрдэм боловсролтой монгол хүн" боловсролын хөтөлбөрийг хамтдаа хэрэгжүүлж, хүүхэд нэг бүрийн өөрийгөө хөгжүүлэх боломж бололцоог нь бүрдүүлж, бодит хөрсөн дээр нь цэцэг ургуулж тордох мэт үр дүнд хүргэх нь Та бидний үр хүүхэд, ирээдүйн өмнө хүлээх эрхэм хариуцлага билээ /Л.Гантөмөр/
МУ-н ЗГ-ын “Боловсролын чанарын шинэчлэлийн бодлого”-д хүүхэд бүрийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, боловсролыг хүртээмжтэй болгох, багшийн нэр хүнд үнэлэмжийг дээшлүүлэх асуудал нэн тэргүүнд тавигдаж байгаа билээ.

4. Танд хөгжих хэрэгцээгээ хангахад юу хамгийн их саад болж байна вэ?


5. Танд сургалтын аргуудаас аль нь илүү үр дүнтэй байдаг гэж бодож байна вэ?

Сурагчийн сурлагын амжилтад хамгийн их нөлөөлдөг хүчин зүйл юу вэ? 3 хариултыг дугуйлна уу /багшийн заах арга ур чадвар, анги дүүргэлт, эцэг эхийн тусламж дэмжлэг/


Багшаас авсан санал асуулга

Ажлын туршлага
Тухайн хичээлийн сэдвийн агуулгын онцлог
Хичээлийн хэрэглэгдэхүүний олдоц, материаллаг нөхцөл2. Шавь төвтэй сургалтын аргыг үр ашигтайгаар хэрэглэхэд багшид хамгийн их нөлөөлдөг хүчин зүйлс юу вэ? 3 хариулт

3. Та дараах сургалтын аргуудаас аль хэр хэрэглэдэг вэ?

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний хангалттай байдал
Сурагчдын оролцоо
Багш нарын хамтын ажиллагаа


4. Сургалтын идэвхтэй аргуудыг цаашид байнга хэрэглэхэд багшид хамгийн их шаардлагатай зүйл таны хувьд юу вэ?

5. Танд заах аргын зөвлөгөө тусламжийг хэн илүү өгдөг вэ?

6. Хичээлээр хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх боломжтой юу?

Оршил
Үндэслэл
Судалгааны асуулга, дүгнэлт
Ерөнхий Санал дүгнэлт

АГУУЛГА

МУ-н ЗГ-ын “Боловсролын чанарын шинэчлэлийн бодлого”-д хүүхэд бүрийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, боловсролыг хүртээмжтэй болгох, багшийн нэр хүнд үнэлэмжийг дээшлүүлэх асуудал нэн тэргүүнд тавигдаж байгаа билээ.

7. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд юу хамгийн чухал болохыг 1-2 асуулгад хариулна уу?

8. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшаас ямар ур чадвар шаардлагатай вэ?

7. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд юу хамгийн чухал болохыг 1-2 асуулгад хариулна уу?

8. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд багшаас ямар ур чадвар шаардлагатай вэ?

нийт 32 аргыг бичсэнээс
Багаар болон хэсэгчлэн ажиллах
Харилцан яриа
Мэтгэлцээн зохиох
Асуудал дэвшүүлж шийдвэр гаргах
Бүтээлч сэтгэлгээний зэрэг аргуудыг 28 нь буюу 60
гаруй хувь нь нэрлэсэн байна.

9. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн их нөлөөтэй гэж үзсэн сургалтын 3 хүртэл аргыг нэрлэнэ үү?

Шүүмжлэлт сэтгэн бодохуйг хөгжүүлэх арга


Хамгийн үр нөлөөтэй сургалт

Асуулт дэвшүүлж харилцан ярилцах, хэлэлцүүлэг явуулах
Асуултын төрөл: хаалттай ба нээлттэй
хаалттай буюу доод түвшний асуулт- баримтыг чээжлэн тогтооход
Нээлттэй буюу дээд түвшний асуулт- юмс үзэгдлийн учир шалтгаан ба хоорондын холбоог илрүүлэх, хэрхэн, ямар учраас, яагаад гэх мэт
ЖНЬ:

ДҮГНЭЛТ

Илтгэлийнхээ сэдэвтэй холбоотойгоор судалгаан дээр үндэслэн дараах санал дүгнэлтийг хийж байна.

Мөн хүүхдийг мэдлэгтэй болгохоосоо илүү
Энэрэн хайрлах үзэлтэй байх
Харилцах чадвартай байх
Уялдаа холбоог тогтоох чадвартай байх
Хамтач үзэлтэй байх
Асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцоотой байх
чадваруудыг эзэмшүүлэх нь чухал юм.

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх нь багш, сургалтын байгууллага, эцэг эх, сурагчдын хамтын ажиллагаанаас гадан хамгийн гол нь багшийн хичээлээ хөтөлх, заах ур чадвараас ихээхэн шалтгаалдаг гэдгийг судалгаанд хамрагдсан нийт багш, сурагчдын хариултаас бэлээхэн харагдаж байна. Иймээс багш бүр өөрийн "БРЭНД" аргатай байж түүнийгээ туршлага болгон бусаддаа түгээн дэлгэрүүлэх нь чухал байна.
Full transcript