Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mellomkrigstiden

Revolusjon og kommunisme i Russland
by

Jeppe Gaupseth

on 18 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mellomkrigstiden

Mellomkrigstiden
Revolusjon og kommunisme i Russland

Hovedlinjer
• 1. Verdenskrig
• Sammenbrudd for liberal-demokratisk framtidstro
• Den etablerte verden brøt sammen
• Mulighet for nytenking – fire totalitære bevegelser
Russisk historie – kort innføring
• Et jordbrukssamfunn - Livegenskap (fra tysk: noe «som tilhører noen med kroppen») er betegnelsen på et slavelignende system i de føydale økonomier som rådet i store deler av middelalderens Europa.
• Utbredt analfabetisme

• Eneveldig tsar – adel, liten rik elite

• Alliansesystemet – franske investeringer, industrialisering samtidig med Norge.
Hovedpunkt Russland 1860 – 1939
• 1861: livegenskapet opphevet – tsarens tid, begynnende industrialisering, men lite voksende borgerklasse ønsker makt.

• 1905: Borgerskapets revolusjon – demokrati for borgerklassen og misnøye blant resten.

• Mars 1917: folkelig revolusjon for å få mer demokrati

• November 1917: Bolsjevikens statskupp – demokratiet avskaffet. Lenins periode og sambandet av sosialistiske sovjetrepublikker.

• 1925: Stalin overtar styringa – planøkonomi og utrenskning av politiske motstandere.
Revolusjoner i Russland
• Februarrevolusjonen (mars) i 1917 førte til at tsaren abdiserte og overlot makten til en borgerlig midlertidig regjering utgått fra nasjonalformalingen – Dumaen


• Arbeidere og soldater begynte å velge sovjeter forsamlinger som skulle styre hver fabrikk og hver militærforlegning. Hvem hadde makten her?


• Kupp i november 1917, kalt oktoberrevolusjonen, da Lenin og hans bolsjeviker tok makten. Skiftet navn til kommunister året etter.
Utviklingen i Russland
• November 1917 : Bolsjevikene (kommunistene) tok makten – innførte raskt et totalitært styre.
• Mars 1918: Russland ut av 1 verdenskrig.
• 1918 – 1921 borgerkrig røde vs. Hvite
• Hvite: tsarens høyere offiserer
• Frankrike, Storbritannia, USA støttet de hvite med soldater og våpen
• Røde: kommunistene - den røde Armé. Ledet av Leo Trotskij.
Årsaker til at tsarregimet falt
1. Den eneveldige tsarens politikk over mange tiår.

2. De økonomiske og sosiale problemene i Russland

3. Det fantes ikke et liberalt borgerskap som kunne drive fram økonomiske og politiske reformer

4. Brutal undertrykkelse av tidligere politisk opposisjon

5. Den tapte krigen mot Japan 1905

6. Første verdenskrig viste landets svakheter. Kraften i slagordet: Brød, jord og fred! Matmangel.
Kommunisme gir borgerkrig
• De borgelige regjeringer fortsetter krigen mot Tyskland.

• Lenin til Russland med tysk hjelp!

• Makten lå i arbeiderrådene – sovjetene, her fikk Lenin stor innflytelse.

• Oktoberrevolusjonen en palassrevolusjon.

• Valg desember 1917 – bolsjevikene fikk bare 25% av stemmene
• Kommunistenes revolusjon ble derfor starten på en blodig borgerkrig (1918-1922) som de vant.

• Den røde hær – 5 millioner mann under Leo Trotskijs ledelse.

• Krigskommunismen – beslagslegging av avlinger
Ny økonomisk politikk
• Revolusjonen og borgerkrigen raserte økonomien i Russland.

• Terror ble et redskap for omdanningen av det russiske samfunnet.
1. Politisk Gullag
2. Jordbruket – konfiskering av jord/avlinger
3. Industrien – nasjonalisering

• Sultkatastrofe 1920-1921 – 7 millioner døde

• I 1921 slapp Lenin markedskreftene fri gjennom en ny økonomisk politikk ( NEP)
Norge og Sovjetunionen
Fritjof Nansen – Nordpolen – humanitært arbeid i Armenia, Sovjetunionen. (Vidkun Quisling)
Trotskij (1879-1940)
• Var sønn av en velstående ukrainsk jøde

• Havnet i Sibir pga revolusjonær virksomhet og tok der dekknavnet Trotskij etter en av fangevoktere.

• Under revolusjonen i 1905 ledet han sovjetet i St. Petersburg

• Ble arrestert og rømmet fra transporten i Sibir.

• Kom seg til utlandet og sluttet seg til bolsjevikene i 1917

• Ble landsforvist av Stalin og bodde i Tyrkia, Norge og Mexico

• Organiserte mostand mot Stalin.
Grunner til at de røde vant borgerkrigen
• Hadde oppslutning i befolkningen

• Den utenlandske innblandingen var for liten til å være militært avgjørende.

• De hvite ble sett på som tsarstyrets folk, og de var hatet av befolkningen.

• Folket var redd for å miste jorda si hvis de hvite vant.
Sovjetunionen
• 1917 revolusjon
• 1917-1921 Borgerkrig
• 1922 Sovjetunionen opprettet
• 1924-27 maktkamp Stalin vs. Trotskij
• 1929 femårsplaner lanseres
• 1936 moskvaprosesser
• 1938 Ny grunnlov
Kommunistpartiets reformer
• Økonomi

• Nasjonalisering av produksjonsmidlene

• Ikke privat eiendomsrett

• Familie

• Likestilling, skilsmisse, selvbestemt abort

• Kirken avmaktet

• Konfiskering av eiendom

• Slutt på undervisning i kristendom

• Drap av prester.
Under Stalin
• Styrte Sovjetunionen 1927- 1953

• Ettpartistat: Kommunistpartiet eneste parti.

• Kommunistpartiet : en elite, streng disiplin god organisert

• Mål: Gjøre Sovjetunionen til et lys for verden

• Gjennom industrialiseringen på 10 år

• Kontrast til krisetiden i vest

• Ressurser til den store fedrelandskrigen.
Gulag tvangsarbeidsleirer.
• Anslagsvis 18 millioner mennesker. Innom systemet mellom 1929 – 1953
• 2.7 millioner døde
• spilte en viktig rolle i Sovjetunionens økonomi.
• 476 hovedleirer med tusenvis av enkeltleirer i alle tidssoner av Sovjetunionen.
Moskvaprosessene
• Fra midten av 1930 årene ble terroren rettet mot kommunistpartiet, statsapparatet, hæren og sikkerhetspolitiet. Minst en million mennesker ble henrettet, anklaget for antisovjetisk virksomhet.

• Resultat: Sovjetunionen svekket

•Kunne Hitler vunnet militært i 1939?
Revolusjonen i resten av verden/ Europa
• Dannet Komintern i 1919 – spre revolusjonen.
• Men ingen revolusjon i Europa – slått ned.
• Borgerkrig i Finland som kommunistene tapte.
• Arbeiderbevegelsen sterk i Europa.
• Maktkamp mellom kommunister og sosialdemokratene.  gradvis endring mot et sosialistisk stat.
• Delforklaring på Hitlers maktovertagelse.
• Arbeiderpartiet med i Komintern fra starten.
Globale konsekvenser
• Sovjetunionens valg viste en alternativ samfunnsorganisering for resten av verden.
• Tvang og planøkonomi framfor demokrati og markedsøkonomi
• Forbilde for mange kolonier som ble selvstendige stater etter 2. verdenskrig.
• Rask industrialisering
Mellomkrigstiden

U
S
A
• "The
Red
Scare"
• De glade 20 årene
• Den store depresjonen i 30 årene.
• New Deal og Roosevelt
• Globale ringvirkninger.
People's Century

Red Flag
- BBC
Mao
Castro
Che
Soviet military industrial complex
Kim Il-Sung
Niall Ferguson
The War of the World, (2006)
'The Plan'
In bourgeois terms, it was a war between the Allies and Germany.
In Bolshevik terms, it was a war between the Allied and German upper classes

- and which of them won was a matter of indifference.
My task, the party's task, was to organize defeat and from defeat would spring the revolution, and the revolution would be victory for us.
(1965)
The Soviet planned economy/state socialism

Kommunismen

Fascismen

Nasjonalsosialismen

Islamismen
(1963)
Full transcript