Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L'energia i el medi ambient

Prezi Of L'Energia i el Medi Ambient ¡G...!
by

Rubén Sebastià

on 21 June 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L'energia i el medi ambient

L'Energia i el medi ambient 2002 March (cc) image by jantik on Flickr Energies renovables Solar fotovoltaica / solar tèrmica
Descripció: Consisteix en l´aprofitament directe, en forma d´escalfament o energia calorífica, de la radiació solar.
També s'aprofita la il·luminació del sol per generar energia. Aquesta forma d'energia s'anomena fotovoltaica. Energia mareomotriu
Descripció: Les centrals mareomotrius són les centrals que aprofiten la força de les marees per produir energia elèctrica. Energia eòlica
Descripció: L’energia eòlica aprofita l’energia cinètica del vent per convertir-la en energia elèctrica o mecànica. Energia geotèrmica
Descripció: L'energia geotèrmica és l'energia que s'obté mitjançant l'aprofitament de la calor interna de la Terra. Es pot considerar contínua i inesgotable a escala humana. Energia de la biomassa
Descripció: Combustible renovable i respectuós amb el medi ambient. Utilitza la matèria orgànica com a combustible i a partir d'aquí produir electricitat. Panells solars Primera materia per a la formació d' energia geotèrmica Primera materia per a la formació d'energia mareomotriu Energies no renovables Combustibles Fóssils Petroli Plutoni Urani Carbó Energia Nuclear Gas Natural Són acumulacions de restes d'éssers vius que van viure fa milions d'anys i es van fossilitzar formant carbó o hidrocarburs. El petroli és una barreja complexa no homogènia d'hidrocarburs, composts formats per hidrogen i carboni.

És un recurs natural no renovable, matèria primera de nombrosos materials i productes i, com a combustible fòssil, la principal font d'energia primària al món. Els components químics del petroli se separen i obtenen per destil·lació mitjançant un procés de refineria.

D'ell s'extrauen diferents productes, entre altres: propà i butà, gasolina, querosè, gasoli, fueloil, olis lubricants, asfalts, carbó de coc, etc. L’energia nuclear és la més poderosa que es coneix. Va sorgir com una alternativa per a
produir energia elèctrica barata en grans quantitats, sense dependre del petroli, del carbó i del gas natural. Què és l'energia? L'energia és una magnitud física amb la qual es pot manifestar un treball, de llum, de calor, de força, de magnetisme, de radiació i de moviment. Tipus d'energia Energia química: És l'energia que depèn d'una estructura i un estat molecular i que sovint manifesta una reacció química. Energia lluminosa: És l'energia que prové del Sol. L'energia lluminosa prové de l'energia elèctrica i solar. I consisteix en emetre ones electromagnètiques que contenen energia. Energia calorífica: És l'energia que es transmet en forma de calor d'un cos a un altre. Energia mecànica: És l'energia que es transmet mitjançant moviment o una força. Hi ha dues energies:
La cinètica: Es la que posseïx un cos per raó del seu moviment.
La potencial: És la capacitat d'un cos per posar-se en moviment i provocar una energia. Energia radiant: És l'existent en un medi físic, causada per ones electromagnètiques, mitjançant les quals es propaga directament sense desplaçament de la matèria. El carbó és una roca sedimentària d'origen orgànic, de color negre o marró fosc. Es fa servir principalment com a combustible fòssil pel seu elevat poder calorífic gràcies a que té un contingut majoritari de carboni. El carbó és el combustible que utilitzen a les centrals tèrmiques. És un metall de color blanc platejat, tòxic i radioactiu. Al manipular-lo sense la protecció adequada pot produir mutacions cel·lulars que poden desembocar en càncer o altres malalties.

Va ser l'element utilitzat en la primera explosió nuclear de la història (la prova Trinity) i també el de la bomba atòmica que es va llançar sobre la ciutat japonesa de Nagasaki, el 9 d'agost de 1945.És químicament tòxic i també és radiotòxic, especialment per inhalació.

El plutoni s'utilitza per a fabricar armes nuclears i, en forma de diòxid de plutoni, per a fer combustible nuclear MOX, per a algunes centrals nuclears de producció d'energia elèctrica. És pesant, de color blanc-argentí, tòxic, metàl·lic i radioactiu. Pertany a la sèrie dels actínids i el seu isòtop urani-235 és usat com a font d'energia en els reactors nuclears i les armes nuclears.

L'urani es troba en petites quantitats a les roques, el sòl, l'aigua, les plantes, i en els animals, inclús en els humans.

El principal ús de l'urani en l'actualitat és com a combustible per als reactors nuclears. Les centrals nuclears produïxen el 17% de l'electricitat obtinguda en el món. El gas natural és una font d'energia fòssil que, com el carbó o el petroli, està constituïda per una barreja d'hidrocarburs, unes molècules formades per àtoms de carboni i hidrogen.

El seu poder calorífic varia molt segons la seva composició, però els més elevats es troben entre les 8.500 i les 10.200 quilocalories per metre cúbic de gas natural.

Es tracta de l'energia fòssil més neta en quant a residus i emissions atmosfèriques, i del combustible més eficient per a l'obtenció d'electricitat a les centrals tèrmiques. Que és el canvi climàtic ?
El canvi climàtic és qualsevol variació global del clima de la Terra ja sigui per causes naturals o humanes influint sobre tots pels canvis de temperatura, precipitacions i nuvolositat. El clima d'un planeta depèn tant de la posició respecte al Sol com de la composició de l'atmosfera i un petit canvi en aquestes condicions pot alterar la situació ecològica del planeta.

Efecte d'hivernacle
L'efecte hivernacle és el procés pel qual l'atmosfera d'un planeta fa que s'escalfi, permetent l'entrada de radiació solar, però impedint o dificultant l'emissió de calor des del planeta. Els gasos amb efecte d'hivernacle són components gasosos de l'atmosfera naturals, el més important és el vapor d'aigua després el diòxid de carboni, que absorbeixen i remeten radiació infraroja. A mesura que incrementa la concentració d'aquests gasos, la radiació infraroja és absorbida a l'atmosfera i remesa en totes direccions, la qual cosa contribueix que la temperatura mitjana de la Terra augmenti. L'efecte hivernacle és natural i sense ell no hauria vida tal com la coneixem, però un augment molt fort pot dur a un canvi climàtic i al escalfament del planeta.

Combustibles fòssils i l'escalfament global
L'escalfament global és l'augment de temperatura de la Terra. A finals del segle XVII l'ésser humà va començar a utilitzar combustibles fòssils que la terra havia acumulat en el subsòl. La crema de petroli, carbó i gas natural ha causat un augment del CO2 en l'atmosfera. Es preveu un augment de la temperatura terrestre d' 1 °C en el 2020 i de 2 °C en el 2050.


Conseqüències del canvi climàtic
Les conseqüències del canvi climàtic no es poden determinar exactament, perquè és desconeix el comportament de l'atmosfera en les noves condicions. Les previsions que es tenen són:
Augment del nivell del mar a causa de la fosa del glaç.
Desaparició de zones de conreu properes a les costes, i també de moltes ciutats costaneres.
Canvis en les precipitacions: Augment de precipitacions a les costes i disminució a les illes. EL PROTOCOL DE KYOTO:
El Protocol de Kyoto és un compromís internacional per a la protecció del medi ambient que té com a principal objectiu la reducció global de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), principalment diòxid de carboni (CO2).

PAÏSOS O REGIONS PARTICIPANTS
Els Estats Units, la Unió Europea (Espanya es va comprometre a augmentar les seves emissions un màxim del 15% és el país que menys possibilitats té de complir els pactes, a més, Espanya és el segon país mundial en producció d'energia eòlica i un dels països referència en % d'energia renovable sobre la total consumida), Argentina i Canadà. El canvi climàtic Protocol de Kyoto Consum energètic per països
Relació entre consum energètic i PIB.
Estats Units - > 11,4 kW per persona (25% de l'energia mundial)
Japó i Alemanya -> 6 kW per persona
Índia -> 0,7 kW per persona
Creixement del 5.5% de consum energètic a la Xina.
Decreixement del 1% de consum elèctric als EE.UU.

Consum energètic per sectors
Agricultura, mineria, manufactura i construcció --> al voltant del 37% de l'energia mundial
Transport personal i comercial --> 20%
Calefacció, il·luminació, ús d'electrodoméstics... --> 11%
Manteniment d'edificis comercials i subministrament d'aigua --> al voltant del 5%
El 27% restant es perd en el transport i generació de l'energia
Diferents estratègies energètiques
Energia solar
Dinamarca i Alemanya (el major consumidor de cèl·lules fotovoltaiques del món).

Energia eòlica
Dinamarca i Alemanya han instal·lat 3GW i 17GW de captació eòlica respectivament.
El 2005 el vent genera el 18.5% de tota l'electricitat en Dinamarca.

Altres
Brasil inverteix en la producció d'etanol a partir de la canya de sucre.
A partir del 1965, a França, les tres quartes parts de la seva electricitat provenen de reactors nuclears.
Suïssa planeja retallar el consum energètic fins arribar als 2000 watts per dia i família.
El Regne Unit treballa per a la construcció d'habitatges nous segons el principi "Edifici energia zero" abans del 2016.
La Xina va traçar un pla per reduir el consum d'energia al voltant del 20% pel passat any 2010 en comparació dels nivells de l'any 2005.
Quan la Revolució Verda va transformar l'agricultura al llarg de tot el planeta, entre 1950 i 1984, la producció de gra es va incrementar en un 250%. Consum Energètic Com estalviar energia Energia hidràulica Definició: És una energia renovable que prové de l'aprofitament de l'energia mecànica de la caiguda de l'aigua d'un riu o pantà. L'aigua en moviment mou unes turbines que desprès, produeixen electricitat. Molins transformant el vent en energia eòlica Primera materia per l'obtenció de biomassa Calefacció:
No obrir finestres.
Màxim 20º, cada grau +5%.
Posar-la només quan la casa estigui ocupada.
Revisar periòdicament.

UTILITZAR DOBLE ENVIDRAMENT més aïllant (manté temperatura).

Electrodomèstics:
Etiquetatge (quantitat d'energia que consum A-G, soroll...) *qualitats generals.

A l'hora de rentar:
Rentar en fred.
Dosi adequada de detergent.
Evitar el pre-rentat.
Rentar amb rentavaixelles (programes econòmics).

Frigorífic:
Descongelar
Deixar refredar els aliments abans de posar-los a la nevera.
Distància mínima amb la pared.
No obrir la porta durant molt de temps. Il·luminació:
Utilitzar llums properes.
Aprofitar llum solar.
Apagar sempre els llums.
Bombetes baix consum.(fluorescents).

Aire condicionat:
Plantejar si ho necessites, altres alternatives (ventiladors..).
Col·locar l'aire condicionat a la ombra.
Baixar persianes a les hores més caloroses.

Cuina i forn:
Cuinar amb olla a pressió.
Tapar olles.
Gas natural o butà.

Aigua calenta:
No deixar la aixeta oberta.
No malgastar l'aigua calenta.

Ordinadors:
Pantalla negra estalvia energia.

STAND BY* Central hidràulica Cada quant llences les escombraries als contenidors del carrer? Alhora de llençar els residus, els separes en els diferents contenidors de recollida selectiva? Alhora de comprar un producte, tens en compte el seu embalatge? Quan utilitzes l'aigua, tens en compte les mesures d'estalvi bàsiques per reduir-ne el seu consum? Per quins motius utilitza el cotxe habitualment? Enquesta als ciutadans Enquesta sobre el consum d'energia a les cases catalanes Fí. Fet per:

Brian Ortiz
Sofia Díaz
Melanie Hernández
Marcos Castillo
Rubén Sebastià
Andrea Hernández L'energia primària consumida a Espanya és principalment d'origen fòssil: petroli (gairebé la meitat), gas natural (25%) i nuclear i renovables al voltant del 10% cadascuna. Pel que fa a l'energia produïda al país la principal font és la d'origen nuclear (45,9%), seguida de prop per les energies renovables (41,1%), - segons dades de 2009.
Full transcript