Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vergadertechnieken blok 1c VT les 2

No description
by

Joice van Casteren

on 3 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vergadertechnieken blok 1c VT les 2

Voor de volgende les
Vandaag
Vergadertechnieken
2014-2015
VT - les 2

* Terugkoppeling vorige les
* Notulen
* Vergaderoefening Binnentuin
* Vergaderoefening Lotto
* Nabesprekingen
* Opdrachten volgende les
Terugkoppeling
Doelen notulen
* Geheugensteuntje aanwezigen
* Overzicht besprokene afwezigen
* Controlemiddel
* Eventueel bewijsmateriaal
Speelveld notulen
- Geleerde lessen van oefening studentenhuis


- Uitslagen Belbinrol

- Notulist
- Dubbele taak: deelnemer én notulist
- Rouleren
- Objectief
- Doel vergadering onduidelijk
- Doel wordt niet bereikt
- Vergadering te lang of te kort
- Beslissingen overhaast genomen
- Dezelfde sprekers met herhaling
- Slechte voorbereiding
- Leiding ontbreekt
- Niet naar iedereen geluisterd
- Niet kunnen zeggen wat je denkt of wil
- Slechte sfeer
(- Slecht uitgewerkte notulen)
Problemen
- Opdracht op tijd af? Waarom wel/niet?
- Is er een voorzitter aangesteld? Welke taken heeft hij op zich genomen?
- Was er een doel vastgesteld?
- Op welke manier zijn jullie tot een voorstel gekomen?
- Wie hield de voortgang in de gaten?
- Hoeveel van ieders voorstel is in het uiteindelijke plan terechtgekomen?
- Wat was ieders rol? Overeenkomst Belbinrol?
- Was dit een effectieve vergadering?
- Was dit een efficiënte vergadering?
Nabespreking
Vergaderoefening BT
- Maak gezamenlijke agenda met de doelen erop, neem deze mee
op USB en op papier voor iedere vergaderdeelnemer
en bereid de vergadering voor (individueel)

- Notulen van deze les uitwerken en inleveren over EEN WEEK NA DEZE LES

- Bestudeer studentwerkwijzer les 3
Beknopt notuleren
- Agenda
- Goede zitpositie
- Vragen om verduidelijking / samenvatting
- Aanwezigen, plaats, datum, naam voorzitter
- Hoofdzaken
- Telegramstijl
- Meerdere meningen / argumenten per punt
- Objectief
- Overzichtelijk: onderscheid verschillende onderdelen/agendapunten
- Verslag uitwerken
ZSM
- Check verslag op taalfouten
* Uitgebreide notulen: precieze weergave van wat besproken is; wie wat gezegd heeft

* Beknopte notulen: van discussies worden de hoofdlijnen weergegeven, in thema’s verdeeld

* Besluiten- of actielijst: alleen uitkomsten en afspraken zijn weergegeven
Type notulen
Combinaties zijn mogelijk!
* Buddyteam Lotto en Binnentuin

* Groep Lotto vergadert

* Groep Binnentuin notuleert gehele vergadering (en zegt niets!)
Thematische weergave vergadering:
- Problemen
- Oplossingen
- Argumenten
- Besluiten

Dus: niet aangeven wie wat heeft gezegd, maar wat de inhoud is geweest

Vergaderoefening Lotto
Lotto
Je zit samen met collega's in de directie van de Lotto. Er moet een bedrag van 100 000 euro verdeeld worden over sociale en andere goede-doelprojecten.

Mogelijke doelen:
- de nationale opera
- artsen zonder grenzen
- personeelsuitbreiding bij de Lotto
- verfraaiing van de werkplek bij de Lotto
- aidspreventie in West-Europa
- bestrijding van vrouwenhandel
- noodhulp aan de grenzen van Syrië en Mali
- ... eigen inbreng....

Tijdens de vergadering is het de bedoeling dat iedereen zijn mening geeft over de verdeling, onderbouwd met argumenten, en dat een gezamenlijk standpunt wordt ingenomen, indien mogelijk.

5 min: agenda maken
15 min: vergadering
* Groep Binnentuin vergadert

* Groep Lotto notuleert gehele vergadering (en zegt niets)
Thematische weergave vergadering:
- Problemen
- Oplossingen
- Argumenten
- Besluiten

Dus: niet aangeven wie wat heeft gezegd, maar wat de inhoud is geweest
5 min: agenda maken
15 min: vergadering
Binnentuin
Je hebt een appartement gekocht in een pas opgeleverd appartementencomplex. Dit complex is gebouwd in de vorm van een rechthoek: vier gebouwen die haaks op elkaar staan, en die alle uitkijken op dezelfde binnentuin. De projectontwikkelaar en de architect die verantwoordelijk zijn voor dit gebouw, vragen de toekomstige bewoners om met ideeën te komen over de inrichting van de (nu nog braakliggende) binnentuin.

Tijdens de vergadering is het de bedoeling dat iedereen zijn ideeën inbrengt, en er enkele ideeën worden uitgekozen die worden voorgedragen aan de projectontwikkelaar en architect, die deze ideeën verder zullen uitwerken.

Om een beter beeld van de inrichting van de tuin te krijgen, kun je gebruik maken van bord/ tekenpapier.

Groepsindeling:
1 = Binnentuin
2 = Lotto
Groepsindeling staat op BB,
evenals de vergaderopdracht
Full transcript