Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KAP reform

No description
by

Szilvia Palakovics

on 17 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KAP reform

Kistermelői támogatási rendszer
Önkéntes
, a közvetlen támogatási keretösszeg maximum 10%-a fordítható a jogcímre.
Minden közvetlen kifizetést helyettesít.
Egyösszegű támogatás, melynek mértéke
minimum 500€/év/gazda
,
maximum 1250 €/év/gazda

Aki nem érné el a normál rendszerben az 500 eurót, annál felkerekítik az átalány támogatást 500 euróra. 500 és 1250 euró között a normál rendszerben járó támogatásnak megfelelő összeget kapja a termelő. 1250 euró feletti közvetlen támogatás esetén is lehet csatlakozni, de a rendszerben legfeljebb 1250 eurót kaphat.

Mintegy
80 ezer termelő
belépésével számolunk, vagyis a közvetlen támogatásokban részesülő összes termelő csaknem 50%-a kaphat egyszerűsített kisgazda támogatást.

Az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös gyakolatok előírása
A közvetlen támogatások minimum követelményei
Degresszivitás
Zöldítés
Aktív gazdálkodó
8/2015. FM rendelet szabályai alapján
A közvetlen kifizetéseket
minimum korlátja
:
legalább 1 hektár
SAPS jogosult terült,
vagy ha a támogatást kérelmező állatokra vonatkozó termeléshez kötött támogatásban részesül, de nincs 1 ha SAPS jogosult terülte, akkor
100 EUR
támogatás a minimum.

Kizárólag az
aktív gazdák
jogosultak közvetlen támogatásra:
mezőgazdasági tevékenységet folytat;
nincs a negatív listán.

Kizárt mezőgazdasági termelők
:
repülőterek,
vasúttársaságok,
vízművek,
ingatlanvállalatok,
állandó sportterületek és rekreációs területek
üzemeltetői,
akik az előző évben 5000 eurót meghaladó közvetlen támogatásban részesültek!

Ellenbizonyítás
lehetséges.
400 milliárd forint az agráriumnak
Kiegészítő támogatás 90 hektárig
Fiatal mezőgazdasági termelő
Magyarország 2015-2020 közötti felső összeghatárai (alkalmazva mind a degressziót, mind az átcsoportosítást):
I. pillér (2015-2020):
8,916 milliárd €
II. pillér (2015-2020): 4,145 milliárd € [3,431 milliárd € (uniós) + 0,714 milliárd € (nemzeti)]
Összesen: 13,061 milliárd € (300 Ft/€ árfolyamon 3 918,300 milliárd FT)
Éves átlagban: 653 milliárd forint.Természetes és jogi személy is igénybe veheti.
Egységes kérelemben igényelhető.

Természetes személy:
A kérelembenyújtás évében
40 évnél fiatalabb
termelő,
aki 2015-ben kezd mezőgazdasági tevékenységbe (ad be először egységes kérelmet), vagy
gazdaságát a 2015-ös egységes kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül hozta létre.

Jogi személy:
amely fiatal mezőgazdasági termelő
tényleges és hosszútávú ellenőrzése
alatt áll.
kérelembeadáskor igazolni kell ennek fennállását

Ha a fiatal gazda természetes személyként és jogi személy vezetőjeként is igényli a támogatást, annak jár, aki régebb óta gazdálkodik.

Családi gazdaság vezetője
is igényelheti, amennyiben fiatal gazdálkodónak minősül.
2015-ben indul az új KAP
Alapvetően megváltozik a közvetlen támogatási rendszer

Nagyobb költségvetés, tágabb lehetőségek
Termeléshez kötött támogatások
Egyösszegű kifizetés egyszerűbb igényléssel
Jelentős uniós támogatásokra számíthatnak a magyar gazdálkodók

Kötelező
a tagállam és a gazdák számára is;
a közvetlen kifizetési nemzeti keretösszeg 30%-a (átalánytámogatás, értéke minden termelőnél egyforma).

Általános érvényű (
kivéve kisgazdálkodók
) minden gazdálkodó számára, évenkénti és nem szerződéses formájú.

Az
ökológiai tanúsítvánnyal rendelkező és az átállás alatt álló területek
automatikusan jogosultak a zöldítés támogatásra.

Feltételei
:

állandó gyepek
fenntartása;
termesztett növények
diverzifikálása
(összes nem állandó kultúrával borított szántóterület);
ökológiai jelentőségű terület

(EFA)
kialakítása (összes nem állandó kultúrával borított szántóterület)

Csak szántón értelmezendő a diverzifikáció és az EFA (de a zöld kifizetés az ültetvénnyel/állandó kultúrával/állandó gyeppel fedett hektárokra is jár)

Zöldítési előírás és zöldítési kifizetés alapjául szolgáló terület eltérhet (minden támogatható terület vs. SAPS jogosult terület)

Degresszivitás nem érinti a zöld kifizetést!


Változatlan feltételekkel folytatható a korábbi top-up
Nemzeti Támogatások
"Több munkahelyet a mezőgazdaságban!"
c. program
Az EU Magyarország kérésére 2020-ig engedélyezte a támogatások folytatását, a keret mértéke folyamatosan csökken
Változatlan feltételek és szabályok fenntartása
Kérelem benyújtása az egységes kérelem felületén
Minden évben a nemzeti költségvetés függvényében megállapított támogatáskeretek és összegek

Bevezetése kötelező, a nemzeti támogatási boríték legfeljebb 2%-a fordítható a jogcímre.
Az egy hektárra jutó területalapú támogatás 25%-a adható, legfeljebb 90 hektárig.
Ez kb.
67,5 €/ha
(mintegy 9000 fiatal gazdával számolhatunk).
Az első kérelembenyújtástól számítva
legfeljebb 5 éven keresztül
nyújtható. (Aki 2013-ban nyújtott be támogatási kérelmet, 3 éven át 2015-től 2017-ig, aki 2015-ben nyújt be először kérelmet, 5 éven át 2020-ig kaphatja, aki csak 2017-ben kezd gazdálkodni, az csak 3 éven át 2020-ig kaphat támogatást.)

Éves keret = 13% (~175 millió euró; 52,5 mrd Ft) + 2% (27 millió euró; 8,1 mrd Ft)
a v
ezető tisztségviselője fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül
és

a szavazati jogok több mint a felének
egyedüli birtoklásával
gyakorolja az irányítási döntések meghozatalát,

vagy

csoportosan gyakorolják
az irányítási döntések meghozatalára vonatkozó döntési jogkört és
nála egyenként senki nem rendelkezik több szavazattal,
a csoport többi tagja egyenként is közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősül
a csoport többi tagja is tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol
Támogatási kérelem benyújtása:
június 1 – július 31.

Főbb jogosultsági kritériumok:
ENAR nyilvántartás;
2961 NÉBIH Jogosultság igénylő lap, falugazdász kiegészítés
hat hónapos birtokon tartási kötelezettség a kérelem benyújtását követő naptól;
Minimum ellés 30%, üszők aránya legfeljebb 40%
Húshasznú fajta, 50%-ban hústermelésben tartott borjak
Gümőkór-, brucellózis-, és leukózismentes
Csatolandó melléklet:
Állatorvosi igazolás az állategészségügyi feltételekről
Az MVH elfogadja a SAPS – ÁNT támogatáshoz benyújtott igazolásokat
Támogatási kérelem benyújtása:
2016. január 1. - február 15.
ügyfélkapun, elektronikus úton

Jogosultsági kritériumok:
hím ivarú legalább 9 hónapos szarvasmarha vagy bivaly fajú egyed;
támogatható minimális állatlétszám 1 egyed, amelyek az ENAR nyilvántartásban szerepeltek;
a támogatási időszakban (január 1. és december 31.) vágóhídon levágásra került, vagy élő állatként exportra került;
levágás vagy exportálás előtt legalább 2 hónapig a kérelmező tenyészetében voltak;
más EU tagállamban korábban termeléshez kötött támogatásban részesült egyedek nem támogathatóak.
Támogatási kérelem benyújtása:
2015: E-kérelem kezdő nap – és május 15-között
2016-tól tárgyévente január 10. és február 28. között

Jogosultsági kritériumok:
Támogatott egyed legalább egy éves vagy egyszer ellett anyaállat;
minimális létszám: 1 egyed;
ENAR nyilvántartás; Szállítólevél bejelentések
100 nap birtokon tartás, támogatási kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidőt követő naptól kezdődően;
az állattenyésztésről szóló törvény szerinti szakszerű apahasználat megléte;
MJKSz ingyenes állatleltár és szakszerű apaállathasználat igazolás
Támogatási kérelem benyújtása:
E-kérelem kezdő napja – május 15.
A március 31-én a tenyészetben található egyedek után

Jogosultsági kritériumok:
A TIR/ENAR nyilvántartása alapján 24 hónapnál idősebb,
legalább egyszer ellett nőivarú szarvasmarha;
támogatható minimális állatlétszám: 1 egyed;
a tejelő tehén után járó támogatás igénylése esetén ugyanarra a tehénre nem igényeltek anyatehén támogatást;
2961 NÉBIH Jogosultság igénylő lap, falugazdász kiegészítés
a tenyészet igazoltan gümőkor-, brucellózis- és leukózismentes;
a tehenek a NÉBIH hivatalos tejtermelés ellenőrzése alatt állnak vagy ENAR besorolás alapján tejhasznú tehenek vagy megfelelnek az 52/2010. (IV. 30.) a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló FVM rendeletben foglaltaknak.
Támogatási kérelem benyújtása:
Egységes kérelem benyújtásának időszaka

Jogosultsági kritériumok:
meghatározott növények és vetőmagmennyiségek (6. sz. melléklet)
minősített vetőmag használata, saját előállítás esetén is
(48/2004. FVM. rendelet IV. sz. melléklet)
;
hektáronként meghatározott minimális vetőmag
minimális hozam: szója, lóbab, csillagfürt 1t/ha, borsó 2t/ha;
ennek igazolása: tárolási-, takarmányozási napló, értékesítésről szóló bizonylat
gazdálkodási napló vezetése
Támogatási kérelem benyújtása:
Egységes kérelem benyújtásának időszaka

Jogosultsági kritériumok:
meghatározott növények (7. sz. melléklet)
hektáronkénti minimális vetőmag mennyiség (7. sz. melléklet)
minősített vetőmag használata, saját előállítás esetén is (48/2004. FVM. rendelet III. sz. melléklet);
keverékben min 50%-os igazolt pillangós arány;
két- vagy többéves kultúrák esetében (az őszi telepítésű kultúrák kivételével) elsőben egyszer
(június 1-ig)
, a további években legalább kétszeri (július 1-ig) kaszálást végezni;
többéves kultúra esetén
80%-os összefüggő lefedettség
az állomány megőrzése legalább a virágzás kezdetéig (lucerna, csillagfürtmag kivétel);
gazdálkodási napló vezetése;
egységes kérelemben jelezheti belépési szándékát
de
legkésőbb 2015. augusztus 15-ig
.

Csak most lehetséges a belépés, következő években nem
Kilépni a következő évi egységes kérelem beadásakor lehetséges

A belépéskor bejelentett
területnagyságot meg kell őrizni

Az összeg kiszámításakor a SAPS, a zöldítés, a termeléshez kötött és a fiatal gazda támogatást is beszámítják (ÁNT nem!)

Támogatáskalkulátor
a NAK honlapján
Támogatási
kérelem
benyújtása:
2015. április 1. - május 15. az e-kérelem felületén

Általános információk a zöldség-gyümölcs jogcímekről:

2007-2014 között
~4,3 Mrd. HUF/év ágazati különtámogatások
(elkülönített zöldség-gyümölcs, elkülönített bogyós, zöldség-gyümölcs szerkezetátalakítási támogatás és héjas gyümölcs támogatás)
2015-2020 években ~10,5 Mrd HUF/év-re emelkednek
.

Cél a támogatások koncentrálása, egyszerűsítése és minél több gazdálkodó számára hozzáférhetővé tétele, de csak a minimális szakmai követelmények teljesítése mellett.
Ellenbizonyítási lehetőségek:

1.
a legutolsó lezárt pénzügyi évben a közvetlen támogatások éves összege eléri a nem mezőgazdasági tevékenységből származó teljes bevételének
legalább 5%-át
.
elkülönített könyvelés a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági bevételekre
MVH jogosult az előző éves bevételre vonatkozó összes adat bekérésére

2.

Legalább 20 ha
nagyságú EK-ben bejelentett és megállapított mezőgazdasági területtel rendelkezik.

3.

Elsődleges üzleti tevékenység
e mezőgazdasági tevékenység. (TEÁOR és ÖVTJ kódok)

Zöldségnövények termesztésének támogatása

Feltételek
:
hektáronként meghatározott
minimális

minősített szaporítóanyag
(vetőmag, palánta, dugvány, hagyma, vagy hagymagerezd) használatának igazolása;

torma- és spárga dugvány
esetében a meghatározott hektáronkénti minimális dugvány felhasználásáról nyilatkozat, és a ténylegesen felhasznált mennyiség gazdálkodási naplóban történő rögzítése, melynek másolatának megküldés az MVH részére tárgyév július 31-ig;

a termeléshez kötött zöldségnövény támogatásra való jogosultság feltétele, hogy
minimum 0,3 hektáron folyjon
e növények termesztése, egy faj termesztésének legkisebb területnagysága 0,25 hektár lehet;

az egységes kérelem benyújtása – vagy a támogatásra jogosult növény módosítsa esetén a kérelem módosítása – után még legalább két hétig a területen van az adott kultúra.

TEÁOR 08 kódok


I. Állandó sport- és rekreációs terület üzemeltetése:
5510 szállodai szolgáltatás
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
5530 kemping szolgáltatás
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás
8551 sport, szabadidős képzés
9311 sportlétesítmény működtetése
9312 sportegyesületi tevékenység
9313 testedzési szolgáltatás
9319 egyéb sporttevékenység

II. Ingatlanvállalat üzemeltetése:
4110 épületépítési projekt szervezése
6831 ingatlanügynöki tevékenység
6832 ingatlankezelés

III. Vasúttársaság üzemeltetése:
4212 vasút építése
4910 helyközi vasúti személyszállítás
4920 vasúti áruszállítás

IV. Vízmű üzemeltetése:
3600 víztermelés, kezelés, ellátás
3700 szennyvíz gyűjtése, kezelése
4221 folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291 vízi létesítmény építése

ÖVTJ kódok

I. Állandó sport- és rekreációs terület üzemeltetése:
551001 szállodai szolgáltatás
551002 panzió szolgáltatás
552006 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
552007 közösségi szálláshely szolgáltatás: üdülő
553001 kempingszolgáltatás
559001 egyéb szálláshely szolgáltatás
931101 sportlétesítmény működtetése
931302 fitneszklub, kondicionálóterem működtetése
931902 egyéb, máshová nem sorolt sporttevékenység
931905 sport és szabadidős lovagoltatás
931907 lovasterápia
932903 strandfürdő szolgáltatás

II. Ingatlanvállalat üzemeltetése:
681001 egyéb ingatlan forgalmazása
681002 lakóingatlan és földterület forgalmazása
683101 lakóingatlan, földterület közvetítése
683103 egyéb ingatlan közvetítése
683201 ingatlankezelés m.n.s
683202 lakóingatlan kezelése
411001 épület építési beruházás szervezése

III. Repülőtér üzemeltetése:
522302 repülőterek üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás

IV. Vasúttársaság üzemeltetése:
421201 vasút építése

V. Vízmű üzemeltetése:
3600 víztermelés, kezelés, ellátás
3700 szennyvíz gyűjtése, kezelése
422102 vízi csatorna, közműépítés
429101 vízi létesítmény építése

Új közvetlen támogatási jogcímek
s
Két választható támogatási rendszer
Ipari zöldségek termesztésének támogatása

Feltételek:
Hektáronkénti meghatározott minimális certifikált vetőmagmennyiséget kitevő vetőmag használata és a vetőmag beszerzés számlával történő igazolása;

vagy a vetőmag saját előállítása esetén a minimális vetőmag mennyiségét elérő, minősítő bizonyítvánnyal minősített vetőmag használatának igazolása;

a sóska és a spenót kivételével az állomány rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig történő megőrzése.
Fogalmak
:

Fix, telepített öntözés
:
nem áttelepíthető, adott táblára, parcellára méretezett, szilárd burkolattal ellátott nyomás, illetve szivattyú központhoz csatlakozó földalatti fő- és osztóvezetékek, felszíni, felszín feletti, illetve lombkorona szintben rögzített szárnyvezetékek kiépítésével létrehozott, nem kiegészítő öntözést biztosító öntözéses technológia;

Minősített szaporítóanyag
:
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet, vagy a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet mellékletében meghatározott paramétereknek teljes körűen megfelelő, vagy e rendeletek mellékleteiben nem nevesített kultúrák esetében standard minőségű szaporítóanyag, mely a termesztésben felhasználható;
Igazolás
• saját nevére szóló érvényes számlával, a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatával, illetve
• termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla esetében,
a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított
számla másolat
ával,
a minősített szaporítóanyag
címké
jének vagy a
minősítését igazoló bizonyítvány
nak a
másolat
ával,
a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött
szerződés
sel, és
a termeltető vagy termelői csoport által az termelő részére átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás megjelölését tartalmazó,
a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentum
mal igazolja.

Gazdálkodási napló
: a rendelet mellékletében!
Gyümölcstermesztés támogatása

A támogatási kérelemmel érintett ültetvény a meghatározott telepítéskori
hektáronkénti minimális tőszámú
és
az egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján az alábbi feltételek közül bármely kettőt teljesíti:

az ültetvény
a meghatározott életkort nem haladja meg
,
fix, telepített öntözés
megléte,
ültetvény esetében
85%-os tőszámbeállottság
,
a feltételek teljesítésről
az egységes kérelemben nyilatkozatot tesz
, melyről a területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)
hatósági bizonyítványt állít ki
.

A földművelésügyi igazgatóság a hatósági bizonyítványt az ügyfél vagy az ügyfél nyilatkozata alapján az MVH megkeresésére a megkereséstől számított kilencven napon belül, amelyet egyidejűleg az ügyfél és az MVH részére is megküld. A megkeresést legkésőbb a június 30-ig lehet megtenni.

A földművelésügyi igazgatóság (5) bekezdés d) pontjában meghatározott helyszíni szemle lefolytatásához a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara agrárigazgatási hatósági feladatai körében a falugazdász-hálózatának közreműködését igénybe veheti.

A hektáronkénti minimális tőszám meghatározásánál a telepítési engedélyben meghatározott tőszámot kell figyelembe venni. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállításakor a területen meghatározó térállás szerint számított tőszámot kell figyelembe venni.
Rizstermesztés támogatása

Rizstermesztési támogatást vehet igénybe a mezőgazdasági termelő azon területek után, amelyen

a) 1006 10 KN kód alá tartozó rizst termeszt,

b) a rizst legkésőbb május 31-éig elveti, és

c) az állományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig megőrzi.

Cukorrépa termesztés támogatása

Az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely cukorrépát termel és a tárgyévben
a) a cukorrépa megtermelésére a cukor kvótajogosulttal – közvetlenül vagy cukorrépa integrátoron keresztül – kötött
cukorrépa szállítási szerződés másolatát
benyújtja;
b) a termeléshez kötött cukorrépa támogatásra bejelentett terület vonatkozásában – saját jogán vagy cukorrépa integrátoron keresztül –
szállítási joggal rendelkezik
és annak
igazolására szolgáló dokumentum másolatát
benyújtja.

A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) azon cukorrépa-termelőnek, aki közvetlenül termel cukorrépát
a szerződése másolatát
és a Cukor Terméktanács által kiállított annak hiányában a cukor kvótajogosult által kiállított
szállítási jogot igazoló dokumentum másolatát
;
b) azon cukorrépa-termelőnek, aki
cukorrépa integrátoron keresztül termel
cukorrépát a cukorrépa integrátorral kötött
termeltetési szerződés másolatát
, és amennyiben az igénylő nem rendelkezik önálló szállítási joggal, a cukorrépa
integrátor által a tag nevére szóló igazolás másolatát
.
A támogatásban résztvevő mezőgazdasági termelőnek
az igénylést követő év február 1-ig az MVH részére ügyfélkapun keresztül elektronikus úton meg kell küldenie

a) amennyiben közvetlenül termelt cukorrépát,
a cukor kvótajogosult által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló bizonylat másolatát
illetve,

b) amennyiben a cukorrépa-termelő integrátoron keresztül termelt cukorrépát, akkor
az integrátor által kiállított, a cukorrépa átvételéről és a cukor kvótajogosultnak történő továbbításáról szóló igazolás másolatát
kell a megadott határidőig benyújtani.
Rizstermesztés támogatása

Igénybe veheti a mezőgazdasági termelő azon területek után, amelyen

a) 1006 10 KN kód alá tartozó rizst termeszt,

b) a rizst legkésőbb május 31-éig elveti, és

c) az állományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig megőrzi.

Termeléshez kötött támogatás
2. Állatjóléti támogatások
Sertés (hízó) állatjóléti támogatás
Tenyészkoca állatjóléti támogatás
Baromfi állatjóléti támogatás
3. Egyéb nemzeti támogatások
Állatbetegségek megelőzése
Állati hulla elszállítás
1. Átmeneti Nemzeti Támogatások
Hízottbikatartás támogatása
Anyatehéntartás támogatása
Extenzifikációs szarvasmarha támogatás
Tejtámogatás
Anyajuhtartás
KAT anyajuh támogatás
Burley-dohány termesztés támogatása
Virginia-dohány termesztés támogatása
Tisztességtelen előnyszerzés vizsgálata
Kötelező, a SAPS támogatás 150 ezer euró feletti összegére.
Csak a SAPS- összegére vonatkozik, az egyéb közvetlen támogatási elemekre (pl. zöldítés, termeléshez kötött támogatások) nem:
150.000 euró (1037 ha) felett 1200 ha-ra jutó támogatásig 5%-os elvonás,
1200 ha-ra jutó támogatásnál (176.000 euró) az e feletti összeg 100%-os elvonása.

Az elvonás ~ több, mint 500 gazdálkodót érint közel 69 millió euró – 20,7 milliárd forint értékben.

Az elvont összegek az adott tagállamban vidékfejlesztés keretében felhasználhatóak (100%-os EU finanszírozás).

Tisztességtelen előnyszerzés
A visszaélések kiszűrésére:
degresszivitás,
kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszere

2006-os történelmi bázisjogosultságok alapján
Hízottbika,
Extenzifikációs szarvasmarha támogatás,
Tejtámogatás,
KAT anyajuh támogatás
Burley-dohány, virginia-dohány termesztésének támogatása
Feltétel:
legalább 1 hektár egységes területalapú jogosultág
TIR-ben bejegyzett állattartó
ÁNT Támogatások - Termeléstől elválasztott:
ÁNT Támogatások - Termeléshez kötött:
Anyatehéntartás támogatása
minimális állatlétszám 3 egyed
a kvótamennyiség nem haladja meg a 120 000 kg-ot, amennyiben igen, akkor az állományt nem hasznosítja tejtermelésre
további feltételek azonosak a termeléshez kötött támogatással

Anyajuhtartás támogatása
minimális állatlétszám 10 egyed
nyilatkozat a juhtej és juhtej-termékek értékesítéséről
Támogatási keret
2013: 32,68 millió euró
2015: 35 millió euró
Becsült állatlétszám:
162 000 db
Fajlagos érték:
2015:
216 euró
Támogatási keret
2013: 5,85 millió euró
2015: 4,5 millió euró

Becsült állatlétszám:
48 000 db

2015:
94 euró
Támogatási keret
2013: 44,50 millió euró
2015: 69 millió euró

Becsült állatlétszám:
195 000 db

2015:
354 euró
9/2015. (III.13.) FM rendelet alapján
6 évre meghatározott
támogatási boríték nagyságok
Önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret 13+2%-a évente kb. ~
175 + 27 millió euró
, ~ 60 mrd Ft
A 1307/2013/EU rendelet 52. cikke által meghatározott ágazatok
Támogatási kérelem benyújtás:
elektronikus úton
, az
egységes kérelem
felületén valósul meg, de bizonyos jogcímekre benyújtott kérelmek nem részei az egységes kérelemnek
Nem lesz bázisév
, és történelmi bázisjogosultság sem, az adott jogcímen meghirdetett keretösszeg minden évben annyi felé osztódik, ahányan az adott évben bejelentkeznek rá és jogosultak.
Az egyes hektáronkénti/egyedekre jutó
összegek
minden évben
változnak
.
Támogatási keret
2013: 10,23 millió euró
2015: 22 millió euró

Fajlagos érték:
890 000 db jogosult létszám esetén

2015:

25

euró
Támogatási keret
2013: 0 millió euró
2015: 13,46 millió euró

Fajlagos érték:
67 000 hektár jogosult terület esetén

2015:
201 euró
Támogatási keret
2013: 41,01 millió euró
2015: 8,0 millió euró

Fajlagos érték:
19 000 ha becsült terület esetén

2015:
421 euró/ha
Támogatási keret
2013: 0 millió euró
2015: 13,46 millió euró

Fajlagos érték:
207 000 hektár jogosult terület esetén

2015:
65 euró
Támogatási keret
2013: 1,3 millió euró
2015: 2,0 millió euró

Fajlagos érték:
2 900 ha becsült terület esetén

2015:
690 euró/ha
Támogatási keret
2013: 0 millió euró
2015: 16,5 millió euró

Fajlagos érték:
25 000 ha becsült terület esetén

2015:
660 euró/ha
Támogatási keret
2013: 0 millió euró
2015: 10,0 millió euró

Fajlagos érték:
50 000 ha becsült terület esetén

2015:
199 euró/ha
Támogatási keret
2013: 0 millió euró
2015: 8,0 millió euró

Fajlagos érték:
20 000 ha becsült terület esetén

2015:
400 euró/ha
Átmeneti Nemzeti Támogatás
Fogalmak
E-Kérelem tájékoztatás
Átmeneti Nemzeti Támogatások
támogatható terület: az üzem valamennyi mezőgazdasági területe – beleértve azt is, ami 2003. június 30-án nem volt jó mezőgazdasági állapotban -, továbbá azok a mezőgazdasági területek erdősítés támogatása alatt álló területek, melyek által elfoglalt terület 2008-ban még SAPS támogatásra jogosult volt.
termeléstől elválasztott támogatás:
alapja a mezőgazdasági termelő történelmi bázisa;
termeléshez kötött támogatás: feltétele a támogatható állat tartása, növény termesztése
nem mezőgazdasági célra ideiglenesen használt terület: egy mezőgazdasági üzem mezőgazdasági területét nem mezőgazdasági tevékenység céljára is használhatják legfeljebb 60 napig, ha az nem veszélyezteti a mg. Főtevékenységet.
MVH-hoz elektronikus úton jelenteni 10 napon belül:
- tevékenység jellegét
- tevékenység időtartamát
Szántóterületet csak az egységes kérelemben jelzett, bejelentett kultúrák vegetációs időszakán kívül lehet ideiglenesen más célra használni.
Nem minősül nem mezőgazdasági célra ideiglenesen használt területnek
- a sportolási tevékenységre, illetve rekreációs célra használt gyepterület,
- a honvédelmi gyakorló terület,
- a szabadidős célra használt terület.
Egységes területalapú támogatási kérelem csak akkor nyújtható be, ha:
- az igényelt támogatható terület összege eléri, vagy meghaladja az 1 ha, és ha a támogatható terület több táblából áll, úgy azok minimális területe min 0,25 hektárt.

A mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásban akkor részesülhet, ha a tárgyév június 9-én összesen legalább egy hektár nagyságú, támogatható földterülettel jogszerű földhasználóként rendelkezik (AKTÍV gazda, gyommentesség ?)

Jogszerű földhasználat: (2007- évi XVII tv. 44. §)

a) földhasználati lap,
b) a családi gazdálkodó ügyfél esetében családi gazdaság alapításáról szóló megállapodás,
c) haszonbérleti szerződés,
d) közös tulajdonban álló, termelési integráció megvalósítása érdekében megkötött alhaszonbérlettel vagy önkéntes cserével érintett földrészleteket használó, továbbá azon ügyfél vonatkozásában, akinek az adott földterületre fennálló használata a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre, egyéb használatot igazoló okirat (MVH-Tájékoztató)

Tulajdoni lap ??? Csak osztatlan közös terület esetében jelenleg_NAK nem ad igazolást.
E-kérelem
Full transcript