Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Môn học: Tư Tưởng Hồ Chí Minh

No description
by

Anh Small

on 13 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Môn học: Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhóm thuyết trình:
1. Nguyễn Thị Bảo Anh
2. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
3. Trần Đức Minh
4. Nguyễn Thị Mỹ Linh
5. Đặng Anh Tùng
6. Nguyễn Văn Quân
7. Phạm Quốc Việt
8. Hoàng Thị Nga
Bối cảnh lịch sử
Thời kỳ 1945-1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện.
Giai đoạn 1945-1951:

Vừa kháng chiến vừa kiến quốc, kháng chiến toàn dân toàn diện, trường kỳ tự lực cánh sinh
Trước tình thế đó, Hồ Chí Minh đã lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh hiểm trở, tới bờ bến thắng lợi.
Dẹp giặc đói, giặc dốt
Giặc đói: Phát động phong trào nhường cơm sẻ áo, thực hiện tăng gia sản xuất.
Giặc dốt: Thực hiện Nha bình dân học vụ.
Về đối nội
Về đối ngoại:
Vận dụng sách lược khôn khéo mềm dẻo, thêm bạn bớt thù, "dĩ bất biến, ứng vạn biến", tranh thủ thời gian để chuẩn bị thế lực cho kháng chiến lâu dài.
Giai đoạn 1951-1954:
Đại hội đại biểu toàn quốc lần 2 của Đảng và lãnh đạo đẩy mạnh đến cuộc kháng chiến thắng lợi.
Năm 1951 : Triệu tập đại hội, đại biểu toàn quốc.
Ngày 11-3-1951 đã ra tuyên bố thành lập khối liên minh giữa 3 dân tộc anh em.
Cương Lĩnh
Tách Đảng Cộng sản Đông Dương.
Thông qua Báo cáo chính trị và tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng.
Thông qua Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam”.
Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới của Đảng Lao động Việt Nam.

=> Ý nghĩa.
Chiến dịch Điện Biên Phủ
Hiệp định Giơ-ne-vơ
Giai đoạn 1954-1969:
Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III, họp vào tháng 9 năm 1960, Người khẳng định: “Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình, thống nhất nước nhà”.
Tại Đại hội, Người được bầu lại làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Trong giai đoạn 1945-1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh có bước phát triển mới:
Tư tưởng kết hợp kháng chiến với kiến quốc, tiến hành kháng chiến kết hợp với xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng khác nhau.
Tư tưởng chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính.
Xây dựng quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
Xây dựng Đảng Cộng sản với tư cách là một Đảng cầm quyền…Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trên cơ sở khoa học và cách mạng, có quá trình trưởng thành liên tục trong đấu tranh cách mạng chống kẻ thù, chống nhận thức chưa phù hợp giữa trong nước và quốc tế về cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm tất yếu của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, là nhọn cờ thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một chân lý, có ý nghĩa lớn trong những năm đầu thế kỷ XXI này.
Ngày 2/9/1969: Người từ trần, hưởng thọ 79 tuổi.
Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.
Củng cố chính quyền non trẻ
Full transcript