Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Педагогічний коучинг

No description
by

tr pe,fhm

on 16 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Педагогічний коучинг

Освітній коучинг
Частина 2
Коучинг як нова технологія в освіті
Частина 3
Поради викладачу

про що будемо дізнаватися:
Дослівний переклад слова «коучинг» – «тренерство».

Коуч
– це тренер, здатний зробити з людини чемпіона, тобто мова йде про виховання переможців.


ціль:
- розвиток особистості через делегування відповідальності
Нова стратегія -нова тактика!
Розглянемо
СІМ перших кроків
у коучинговій діяльності
крок 1:
встановлення
партнерських
взаємостосунків між викладачем і студентами
крок 2:
спільне
визначення завдань для досягнення конкретної мети
крок 4:
визначення
внутрішніх і зовнішніх
перешкод
на шляху до результату
крок 5:
пошук і аналіз

можливостей
для подолання труднощів у вирішенні проблеми
крок 6:
вибір конкретного
варіанту
дій і складання
плану
дій
ціль:
- розкриття внутрішнього потенціалу особистості студента

Цілі коучингу в освіті
ціль:
- досягнення високого рівня відповідальності та усвідомлення у всіх учасників коучингу
чим же відрізняється коучинг від наставництва?
важливо!
Коуч допомагає студентам розвиватися, закріплювати нові навички й досягати високих результатів у своїй майбутній професії
парадигма коучингу базується на препозиціях:
- Люди
здатні змінюватися
лише в тих випадках, коли самі
захочуть
цього і
готові
до цього.

- Наші
переконання
щодо власних можливостей напряму пов’язані з нашими
досягненнями
.

- Ми обмежуємо наш потенціал рамками наших переконань

- Люди
вчаться
лише тоді, коли дійсно
залучені
в процес.

- Навчання
відбувається
лише тоді, коли ми
мислимо
і будуємо плани на майбутнє.

- Щоб
допомагати
іншим, ми самі повинні безперервно
прогресувати
.

коучинг
- принципово новий напрям у педагогічній науці і практиці
- це взаємостосунки між викладачем і студентами, коли викладач організовує процес пошуку студентами відповідей на питання, що їх цікавлять
Студент також несе відповідальність за свої результати
Головний обов’язок
коуча
, на наш погляд, - знайти краще в особистості студента
Головний обов’язок
студента
- взяти на себе відповідальність за вирішення поставленого завдання і виконати все, про що він домовився з коучем.
частина І
про цілі коучингу в освіті
тлумачим
про коучинг як нову технологію в освіті
.
про поради викладачу в освоєнні технології коучингу
.
про ефективність коучингу
.
- пошук
- дослідницька робота
- реферати
- навчальний креатив
ці ази нам відомі...
чого ж не вистачає? :)
???
крок 3:
дослідження
поточної ситуації чи проблеми
крок 7:
домовленість про те,
що
конкретно повинно бути зроблено і у які
терміни
тобто
кожне наступне
коучинг-заняття завжди починається
з огляду:
що
зроблено
?
що
вдалося ?
що можна було зробити
краще
?
важливо!
Без особистісної зацікавленості студента в навчанні
коучинг втрачає будь-який сенс,
адже
особиста мотивація студента
є основою коучингу
та запорукою досягнення поставлених цілей.
Коучинг вирішує
проблему
відсутності мотивації.
Головна особливість і відмінність коучингу - сприяння тому,
щоб людина
сама навчилася,

а не навчити її.
1) метод конкретних ситуацій
2) метод емоційного
стимулювання
Метод створення ситуації пізнавальної дискусії
м
е
т
о
д

м
о
з
а
ї
к
и
основні ідеї освітнього коучингу:
- розвиток людини як пріоритетний напрям в освіті
Усунення обмежень
у процесі досягнення особистісно значущих та стійких змін
у професійній та особистій
сферах життя
допомога студенту в навчанні: разом визначити мету та завдання й розробити план дій
Допомога студенту
у навчанні:
- у співпраці визначити мету та завдання
- спільно розробити план дій
стрижнева концепція коучингу:
при формуванні особистості не можна застосовувати насилля, якими благими цілями воно не обґрунтовувалося б.

Благо людини – вище за все.
висновки
Отже, коучинг - це мистецтво сприяти підвищенню результативності, навчанню й розвитку іншої людини.
Коуч:
- стимулює творчий пошук рішень
- підтримує прагнення студентів досягти мети
- допомагає якісно змінити життя
Інакше кажучи, в процесі коучингу:
- студенти знаходять
свій, унікальний спосіб досягнення мети
- А коуч створює
креативну
атмосферу, особливий простір пошуку альтернатив, атмосферу довіри, де студент відчуває
увагу до його ідей
і працює з більшим ентузіазмом (каса і спектакль).
Коли ж коучинг стає можливим?
- коли особистість сама формулює і реалізує самостійні проекти
Тобто, коли студент володіє правом прийняття рішень (або впливу на них) і несе відповідальність за результат.
Ефективність коучингу забезпечується, коли:
методи освітнього коучингу
метод проектів
інші

- студент розуміє різницю між тим, хто він є, і тим, ким хотів би бути;
- студент готовий думати новим, незвичним для нього способом;
- студент готовий вислуховувати й сприймати критику на свою адресу;
- студент не лише готовий до необхідних змін, а й відповідно діє;
- студент погоджується з тим, що за результат несе відповідальність лише він сам, а не коуч-викладач.
Головний критерій результативності коучингу:
- поява у студента
в процесі навчання
тих результатів,
що є важливими
саме для нього
А це результат розвитку креативності студента при надихаючій діяльності викладача
Ефективність коучингу забезпечується, коли:
К. Зубар, Сосниця, 2013
Послідовність роботи з особистісними обмеженнями:
- Хто я?
- Чого я ХОЧУ?
- Ким я хочу бути?
– Яким я хочу бути?
– Що мені заважає?
– Як це подолати?
(тренінг)
Результат таких пошуків:
- здатність студента самостійно вибудувати позитивний ряд власних переконань:
«Хочу! – Можу! – Вірю! – Роблю! – Маю результат!»
складові коучингу:
1) партнерство
2) розкриття потенціалу
3) результат
метод портфоліо
анкета "Зворотний звязок"
Full transcript