Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Patiëntenbespreking dhr. O.

No description
by

Jan Arne Dannenberg

on 16 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Patiëntenbespreking dhr. O.

Patiëntenbespreking dhr. O.
Parameters
Doel
Aan de hand van de stappen van klinisch redeneren de situatie van dhr. O. in kaart brengen.
Inhoudsopgave
Stap 1: Oriëntatie op de situatie/klinisch beeld
Stap 2: Klinische probleemstelling
Stap 3: Aanvullend klinisch onderzoek
Stap 4: Klinisch beleid
Stap 5: Klinisch verloop
Stap 6: Nabeschouwing

Bloeddruk 176/62
cap. refill < 2 sec
hartfrequentie 147 x p/min
hartritme sinustachycardie
ademhalingsfrequentie tot 40 x p/min
ademhalingsarbeid verhoogd
saturatie 89%
huids(kleur) klam / rood
temperatuur 39.5 gr. C
urine productie 35 - 100 cc p/uur
pupillen +-+, isocoor
neurologie verward, angstig
Sternum pus

Binnenkomst Thorax IC
LAB
ABG
ECG
Hb: 4.8 mmol/l
Ht: 0.23 l/l
Lactaat: 1.30
Trombocyten: 292 10^9/l
Leuko: 10.8
Ureum: 9.7 mmol/l
Kreatinine: 74 µmol/l
Kalium: 5.3 mmol/l
Natrium: 133 mmol/l
Glucose: 9.7 mmol/l
CRP: 343 mm/h
ASAT: 30 U/l
ALAT: 11 U/l
LD: 96 U/l


-Ph: 7.52
-PCO2: 3.6
-PO2: 8.5
-HCO-3: 22
-BE: -1
-Saturatie: 89%

sinustachcardie 147 slagen per minuut. met inferolateraal + anteroseptaal
repolarisatiestoornissen.

Stap 1
Oriëntatie op de situatie/ klinische beeld
Doel:
Beoordeel de situatie, het klinisch beeld en de voorgeschiedenis van de patiënt en geef aanbevelingen.

Situation: wat zien we?
Background: invloed voorgeschiedenis?
Assessment: waar denk je op dit moment aan?
en waarom?
Recommendation: wat moet er gebeuren?

stap 2
Klinsche probleemstelling
Beredeneer welke orgaansystemen of vitale functies bij de situatie betrokken zijn en welke prioriteiten deze hebben.

Respiratoir
Insufficiënt vs Sufficiënt ?

- verklaar de parameters: AH.freq.,
AH.Arbeid., Sat.
ABG, Lab.

veroorzaakt door: .........

Circulatoir
Insufficiënt vs Sufficiënt ?

neurologie
- verklaar de parameters: RR, HF, ritme,
Cap. Refill,
huidskleur, temp.
UP.
veroorzaakt door: .........
stap 3
Aanvullend klinisch onderzoek
Beredeneer welke informatie nodig is om de diagnose te kunnen stellen.
Respiratoir
Oorzaken: pneumonie, pneumothorax, atelectase, laag hb, dec. cordis, pleuravocht, ......?
Circulatoir
Oorzaken: hartinfarct, Sepsis (mediastinitis pneumonie), dec. cordis
Neurologie
Oorzaken: delier, angst, pijn
Aanvullend onderzoek?
Aanvullend onderzoek?
Aanvullend onderzoek?
Stap 4:
Interventies en klinisch beeld
Beredeneer welke zorg nodig is, zowel somatisch als psychosociaal.

Respiratoir
- Rechtop in bed!!
- Optiflow ?
- Non invasieve beademing?
- Invasieve beademing? (atelectase/vocht,
resp. alkalose, PO²)
-Behandeling sepsis ?
- Delier ?

- Onrust ?

- Angst ?

- Pijn ?
- Start Antibiotica tegen pneumonie
- Pleuradrain: pneumothorax
Effect intubatie op heamodynamiek
Stress valt weg (sedatie + verslapping + sepsis)
hypotensie (90/30)
Sepsis
- Acuut ziektebeeld
- Koorts, tachycardie koude rillingen, MOF
- perifere vasodilatatie, verhoogd capillaire permeabiliteit, activatie stolling systeem, aterioveneuze shunting.
- resp alkalose (dysnpeu) -> metabole acidose (lactaat)

- Hyperdynamische fase: CI , SVRI (picco)
- Hypodynamische fase

Picco dhr. O.: CI: 6.3 L/min/m² (n =3-5)
SVRI: (980 dyn/sec/m²) (n=1700-
2400)
Circulatoir
-Sternum ?
-Correctie lab. uitslagen ?
Neurologie

Stap 5
Klinisch verloop
Beschrijf het verloop op de korte en lange termijn: de prognose, complicaties en risico’s.

Stap 6
Nabeschouwing
Mogelijke onderwerpen:

- Patiëntveiligheid
- Kwaliteit van zorg
- Ethische dilemma’s
- Beroepsrollen en competenties

- verwardheid
- angst
- pijn
Full transcript