Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ACT healthy ageing

No description
by

Bart Grobben

on 22 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ACT healthy ageing

Healthy Ageing
Uitdagingen

Beleid
Aanbevelingen
Healthy Ageing in Noordoost Fryslân
Healthy Ageing
Uitdagingen
Beleid
Aanbevelingen
Overzicht gezondheidsbeleid
Verschillende disciplines
Definitie WHO
Verschillende instanties
Healthy Ageing vanuit verschillende disciplines
Medisch
Healthy and Active Ageing vanuit verschillende instanties
RIVM
UMCG
Europese Commissie
"Healthy ageing is het uitstellen van (chronische) ziekten naar een latere leeftijd."
Onderzoek naar primaire, secundaire en tertiaire preventie.
"Active ageing: Zo lang mogelijk baas te blijven over je eigen leven gedurende het ouder worden om bij te kunnen dragen aan de economie en samenleving."
"Active en Healthy Ageing is het proces van het optimaliseren van mogelijkheden voor gezondheid, participatie en veiligheid om de kwaliteit van leven te verbeteren wanneer men ouder wordt. Dit geldt voor individuen en populaties."
"'Gezondheid' staat voor fysiek, mentaal en sociaal welzijn. 'Actief' staat voor het blijven participeren in sociale-, economische-, culturele-, spirituele- en burgerzaken, en niet alleen voor het vermogen om fysiek actief te blijven of te participeren op de arbeidsmarkt."
Definitie WHO
Psychologisch
Gezondheidszorg
Afname in functioneren van capaciteiten en reactie op chronische ziekten
Individuele autonomie, mentale stabiliteit, openheid voor veranderingen en sociale interacties
Combinatie medisch en psychisch: functionele status, fysieke en geestelijke gesteldheid
Gezondheidsbeleid op verschillende niveaus
Europees
Nationaal
Provinciaal
Regionaal
Gezondheidsbeleid op 4 verschillende niveaus
Determinanten Nederland en (Noordoost) Friesland
Joren Bokkers
Nicole den Braver
Linda van Tilburg

Bart Grobben
Judith Grolleman

Koppeling & focus healthy ageing
Demografische aspecten
- Leeftijdsopbouw; meer chronische ziekten & wegvallen faciliteiten jongeren
- Opleidingsniveau; hoger percentage lageropgeleiden, hogere zorgkosten
- Beroepsbevolking; werknemers aanbod sluit niet aan op de vraag, mentale gezondheid
- Huishoudens; alleenstaande huishoudens hogere zorgkosten, maar ook waardering autonomie

Eenzaamheid; leidt gemiddeld tot meer mentale én fysieke gezondheidsproblemen
Koppeling & focus healthy ageing
Aanbevelingen 1 en 2
1. Hoogwaardige digitale infrastructuur
2. Dorpscoöperaties
Aanbevelingen 1 en 2
Aanbevelingen 3 en 4
3. Inzet van gepensioneerde ouderen
4. Zorgtoerisme
Groene natuurrijke omgeving van Friesland
Verschillende doelgroepen zorgtoerisme
Faciliteiten opzetten
- wellness, yoga, meditatie
- zorgboerderijen
- integratie zorgtoerisme en tweedelijnszorg
- afstemmen horeca
- buitensportactiviteiten
Creëren werkgelegenheid, behoud voorzieningen en zorg
Ruim aanbod ICT cursussen
Lokale expertise
eHealth

Domotica
- videocontact, zorgrobot
Participatie maatschappij
Bezuinigingen overheid
Sociale cohesie en toekomstbestendigheid
Opzetten

- animo in gemeenschap
- koplopers
- doeners
Kennis en ervaring ouderen
Eenzaamheid tegengaan
Active Ageing
- mantelzorg
- ouderen als leermaatje ICT
- vrijwilligerswerk
Aanbevelingen 3 en 4
Determinanten Nederland

Demografische ontwikkelingen:
- Leeftijdsopbouw
- Huishoudens
- Levensverwachting
- Sterftecijfer

Leefstijlfactoren:
- Drugsgebruik


Determinanten (Noordoost) Friesland

Demografische ontwikkelingen
- Combinatie vergrijzing en ontgroening
- Daling van de beroepsbevolking
- Lager percentage hoogopgeleiden
- Bevolkingsafname

Leefstijlfactoren:
- Meer alcoholconsumptie
- Minder tabaksgebruik
- Minder overgewicht

Afname lokale voorzieningen
Meer eenzaamheid

Bedankt voor uw aandacht
- telemonitoring: hartmeter, bedmat
Full transcript