Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

test

test
by

Beatrice Onica-Jarka

on 8 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of test

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
14.U: Răspunderea de a proteja
a. Implică o obligaţie ce incumbă numai comunităţii internaţionale
b. poate fi activată numai de Consiliul de Securitate al ONU
c. se aplică în cazul comiterii crimei de agresiune
d. se aplică în cazul comiterii crimelor de genocid, purificare etnica, împotriva umanităţii şi gravelor încălcări ale convenţiilor de la Geneva
e. se aplică în cazul comiterii crimelor de genocid, purificare etnica, împotriva umanităţii şi crimelor de război
18.U: Curtea Penala Internationala
a. Judeca in prezent crima de agresiune
b. Judeca in prezent organizaţiile criminale
c. Judeca in prezent gravele încălcări ale convenţiilor de la Geneva
d. Judeca in prezent crima de terorism
11.R: Ce intelegeti prin nereturnare sau prin ‘principiu al nereturnarii’ in contextul legislatiei nationale?
a. Faptul ca intotdeauna, in orice situatie, o persoana care a primit statut de refugiat nu poate fi îndepãrtatã de pe teritoriul României.
b. Faptul ca intotdeauna, in orice situatie, o persoana care a primit protectie subsidiara nu poate fi îndepãrtatã de pe teritoriul României.
c. Faptul ca solicitantii de azil nu pot fi trimisi inapoi in statele membre UE pe care le-au tranzitat pana a ajunge in Romania, daca au depus o cerere de azil in Romania.
d. Faptul ca, de principiu, impotriva solicitantului de azil nu pot fi luate mãsuri de expulzare, extrãdare sau de returnare forţatã de la frontiera ori de pe teritoriul României, iar persoanele carora le-a fost acordata o forma de protectie sunt protejate impotriva expulzãrii, extrãdãrii ori returnarii în ţara de origine sau în orice stat în care viaţa ori libertatea sa ar fi pusã în pericol sau în care ar fi supusã la torturi, tratamente inumane ori degradante, cu excepţia unor situatii speciale prevazute in legislatia nationala.
e. Principiul nereturnarii nu se aplica in Romania, ci numai in state care nu sunt membre UE.
f. Faptul ca, de principiu, impotriva solicitantului de azil nu pot fi luate mãsuri de expulzare, extrãdare sau de returnare forţatã de la frontiera ori de pe teritoriul României, iar persoanele carora le-a fost acordata o forma de protectie sunt protejate impotriva expulzãrii, extrãdãrii ori returnarii în ţara de origine sau în orice stat în care viaţa ori libertatea sa ar fi pusã în pericol sau în care ar fi supusã la torturi, tratamente inumane ori degradante, cu excepţia cazului in care solicitantii de azil sau refugiatii au savarsit pe teritoriul Romaniei orice infractiune sanctionata potrivit Codului Penal.
12.U: Este o armă cărei utilizare este interzisă convenţional de dreptul internaţional umanitar
a. Orice armă care cauzează rău superfluu şi suferinţe nenecesare
b. Orice arma care produce efecte nediscriminante
c. Orice arma de distrugere în masă
d. Mina antipersonal
13.R: Care sunt solutiile durabile promovate de catre UNHCR pentru protejarea refugiatilor si promovarea drepturilor acestora?
a. Integrare locală, repatrierea voluntara - odată ce motivele refugiului au încetat să existe, sau relocarea într-o ţară terţă, atunci când refugiatul nu mai poate rămâne în ţara care i-a acordat azil din diferite motive
b. Integrarea locala si relocarea într-o ţară terţă
c. Reîntoarcere în ţara de origine /repatrierea, odată ce motivele refugiului au încetat să existe, sau relocarea într-o ţară terţă.
d. Singura solutie durabila este integrarea in tara gazda
e. Singura solutie durabila este repatrierea - odată ce motivele refugiului au încetat să existe
f. UNHCR nu promoveaza astfel de solutii, ci este mandatat exclusiv pentru a oferi protectie persoanelor in nevoie.
15.R: Din ce moment este o persoana considerata solicitant de azil in Romania?
a. Din momentul intrarii pe teritoriul Romaniei, daca aceasta persoana are nevoie de protectie
b. Din momentul manifestãrii de voinţa, exprimatã, în scris sau oral, în fata autoritãţilor competente, din care sa rezulte ca aceasta solicita protecţia statului roman.
c. Din momentul manifestãrii de voinţa, exprimatã, în scris sau oral, în fata Reprezentantei UNHCR in Romania, din care sa rezulte ca aceasta solicita protectie.
d. Din momentul in care persoana depune o cerere la o ambasada sau un oficiu consular al Romaniei in strainatate
e. Din momentul manifestãrii de voinţa, exprimatã oral în fata autoritãţilor competente, din care sa rezulte ca aceasta solicita protecţia statului.
f. Din momentul comunicarii unei hotarari irevocabile privind acordarea unei forme de protectie.
16.U: Tribunalele internaţionale penale ad-hoc au fost create
a. Pentru judecarea crimei de agresiune
b. Pentru judecarea organizaţiilor criminale
c. Pentru judecarea criminalilor de război majori
d. Pentru judecarea crimei de terorism
17.R: In raport de ce elemente se evalueaza credibilitatea unui solicitant de azil?
a. beneficiul dubiului si informatiile din tara de origine
b. tara de origine
c. informatiile din tara de origine si apartenta la un grup social
d. sinceritatea cu care ofera informatiile la interviu
e. gravitatea problemelor din cauza carora a plecat din tara de origine
f. zona geografica din care provine
19.R : Ce este un refugiat “sur place” ?
a. O persoana care devine refugiat la o data ulterioara plecarii sale din tara de origine
b. O persoana care este in apropierea unui conflict armat
c. Persoana care primeste statutul de refugiat in zona de granita
d. Persoana careia i se recunoaste motivele de persecutie imediat dupa intrarea pe teritoriul caruia aplica pentru statutul de refugiat
e. O persoana fara cetatenie dar care primeste statutul de refugiat
f. Persoana care primeste protectie subsidiara
20.U: Crima de genocid
a. are ca element material atacul nediscriminat impotriva popoulatiei civile
b. are ca element material orice conduita indreptata impotriva persoanelor protejate de Conventiile de la Geneva
c. are ca element material conduita de exterminare a unui grup etnic, rasial, religios sau national.
d. are ca element material onduita de exterminare a unui grup etnic, rasial, religios sau national, care se produce numai in contextul unui conflict armat.

1.R: Cine este considerat a fi “refugiat”?

a. Refugiati sunt doar acele persoane care isi parasesc tara din cauza razboiului, foametei sau dezastrelor naturale.
b. Refugiat poate fi doar acea persoana recunsocuta ca atare de catre UNHCR.
c. Refugiat este numai acea persoana care cere azil politic intr-o tara semnatara a Convetiei de la Geneva privind statutul refugiatilor.
d. O persoana apatrida este intotdeauna considerata refugiat.
e. Refugiatul este doar acea persoana care si-a parasit tara de origine sau de resedinta obisnuita (in cazul apatrizilor) din cauza unei temeri de persecutie pe motive de rasa, religie, nationalitate, opinie politica sau apartenenta la un anumit grup social, si care nu doreste sa se intoarce in respectiva tara din cauza acestei temeri de a fi persecutat.
f. Un refugiat este acel strain care si-a parasit tara pentru a cauta o viata mai prospera, deci din motive economice.
2.U: Regulile convenţionale de drept umanitar reglementează expres mai multe tipuri de conflicte armate, cum ar fi:

a. Conflictul armat internaţionalizat
b. Războiul împotriva terorii
c. Conflictul armat fără caracter internaţional
d. Războiul de guerila
e. Conflictele armate asimetrice
3.R: Ce drepturi au refugiatii conform instrumentelor internationale relevante?
a. Drepturile prevazute in Conventia de la Geneva din 1961 privind statutul refugiatilor.
b. Drepturile prevazute in Conventia de la Geneva din 1951 privind statutul refugiatilor.
c. Numai dreptul de a cere si de a primi azil.
d. Drepturile pe care doresc sa le acorde statele-gazda, indiferent de Conventia de la Geneva privind statutul refugiatilor, deoarece acest instrument nu stabileste drepturi si obligatii pentru refugiati, cid oar modul acordarii protectiei internationale.
e. In general, refugiatii au in statul care le-a oferit protectie internationala drepturi socio-economice mai putine decat strainii cu sedere legala.
f. Drepturile lor nu sunt stabilite in niciun instrument international, depind exclusiv de resursele de care dispun statele gazda.
4.U: Comitetul Internaţional de Cruce Roşie a fost înfiinţat:
a. De societăţile naţionale de cruce roşie
b. Sub numele de comitetul celor 5 de către Henri Dunant, după ce acesta a scris O amintire de la Solferino
c. Ca organizaţie interguvernamentală internaţională
e. Ca o societate comerciala de ajutorare a răniţilor pe timp de război
5.R: Cine decide care persoane are sau nu calitatea de refugiat intr-un stat al Uniunii Europene?
a. Doar UNHCR poate decide asupra acordarii statutului de refugiat in state member UE.
b. Orice persoana provenita dintr-o zona de conflict armat obtine automat statut de refugiat intr-un stat au Uniunii Europene, prin decizie a autoritatii competente in domeniul azilului.
c. Biroul European de Suport in Domeniul Azilului (BESA/EASO).
d. Se stabileste prin decizie a Curtii Europene a Drepturilor Omului
e. Ministerul de Externe al fiecarui stat membru stabileste ce persoana are sau nu calitatea de refugiat, deoarece Ministerul de Externe poate verifica prin intermediul reprezentantelor diplomatice care este situatia din tara de origine a solicitantului.
f. Autoritatile abilitate din statele gazda (de primire) unde persoanele au depus o cerere de azil.
6. U: Se bucură de protecţia acordată prizonierilor de război:
a. Un civil în vârstă de 23 de ani, de sex feminin, care a atacat cu coasa forțele armate regulate ale statului inamic, atunci când acesta se apropiau de casa ei, aflată pe un teritoriu neocupat.
b. Un fotograf de presă în vârstă de 31 de ani, de sex masculin, neacreditat de forțele armate regulate ale statului inamic.
c. Un şofer civil în vârstă de 35 de ani, de sex masculin are lucrează pentru guvernul statului inamic.
d. Un membru al unui grup de guerila în vârstă de 40 de ani,de sex masculin, bine organizat, care operează pe baza instrucţiunilor şi sprijinului unui guvern inamic.
7.R: Care sunt formele de protectie care pot fi acordate in Romania?
a. Statut de refugiat si statut de tolerat
b. Statut de refugiat, protecţia subsidiara
c. Statut de refugiat, protectie subsidiara si tolerare
d. Statut de refugiat si protectie umanitara temporara
e. In Romania, unui solicitant de azil i se poate acorda numai statut de refugiat, nu exista alte forme de protectie
f. Protectie subsidara.
8.U:Combatanţii ilegali, odată capturaţi:
a. Nu se bucură de niciun tratament mai favorabil acordat de convenţiile de la Geneva şi protocoalele adiţionale
b. Nu se bucură de ncio o protecţie juridică
c. Nu se bucură de garanţiile procedurale
d. Nu se bucură de dreptul la viaţă
e. Nu se bucură de prezumţia de nevinovăţie
9.R: Care dintre urmatoarele motive nu reprezinta motive de acordare a protectiei subsidiare in Romania?
a. riscul serios ca, in caz de intoarcere in tara de origine, persoana sa fie condamnata la pedeapsa cu moartea ori executarea unei astfel de pedepse;
b. riscul serios ca, in caz de intoarcere in tara de origine, persoana sa fie supusa unei amenintari serioase, individuale, la adresa vieţii sau integritãţii, ca urmare a violenţei generalizate în situaţii de conflict armat intern, dacã solicitantul face parte din populaţia civilã.
c. riscul serios ca, in caz de intoarcere in tara de origine, persoana sa fie supusa la tortura,
d. riscul serios ca, in caz de intoarcere in tara de origine, persoana sa fie supusa la tratamente sau pedepse inumane ori degradante
e. riscul serios ca, in caz de intoarcere in tara de origine, persoana sa fie supusa unei persecutii pe motive politice.
f. riscul serios ca, in caz de intoarcere in tara de origine, persoana sa fie supusa unei amenintari serioase, individuale, la adresa vieţii sau integritãţii, ca urmare a violenţei generalizate în situaţii de conflict armat internaţional, dacã solicitantul face parte din populaţia civilã.
10.U: Aplicarea dreptului internaţional umanitar în timp de pace implică, pentru state adoptarea unor:
a. Măsuri de adoptare a unei legislaţii naţionale de transpunere a regulilor de DIU
b. Obligaţii de a facilita tranzitul pe teritoriul său a unor misiuni de asistenţă umanitară
c. Măsuri de numire a unei puteri protectoare
d. Măsuri de înfiinţare preventivă a unor tribunale internaţionalizate.
Full transcript