Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EIM

No description
by

Sjoerd Boonstra

on 6 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EIM

- Is het gelukt?

- Heb ik goed nagedacht?

- Wat is mijn plan de volgende keer? 3 Evaluerende fase Het doel is bereikt:

Wanneer de cliënt bij een nieuwe taak of activiteit (waarvan hij/zij de uitvoering nog niet kent) de uitvoering zelfstandig kan plannen, bijsturen en evalueren.
Wanneer is het doel van EIM bereikt? De vaak (onbewuste) drang om mensen met een beperking te willen behoeden voor moeilijke situaties of ze voortdurend van te voren willen zeggen/uitleggen wat ze moeten doen en hoe ze dit moeten doen. Hulpverlenerssyndroom: Het leren generaliseren van geleerde kennis
en vaardigheden. Doel van EIM:
Studiedag 1 Kennismaken met EIM
Theorie van het Eigen Initiatief Model
Eigen manier van ondersteunen en visie
Algemene vaardigheden
Het werken met EIM ervaren


Studiedag 2 Denkvragen leren stellen
Leergesprekken
Begeleid Ontdekkend Leren (BOL)
 

Studiedag 3 Oefenen in de praktijk
Hoe nu verder met EIM ?

Deze dag zal vooral in het teken staan van de ontwikkelingen van de afgelopen maanden bij de begeleiders en cliënten, daarnaast wordt ingegaan op vragen en/of knelpunten. Programma Als je dit beheerst ben je in staat om zelfstandig onbekende situaties of problemen op te lossen. Leren Wanneer iemand deze drie stappen/fases weet te maken noemen we dat : - Gaat het nog goed?

- Als het fout gaat stuur ik bij! 2 Uitvoerende fase - Wat moet ik doen?

- Hoe ga ik het doen?

- Wat heb ik daarvoor nodig? 1 Oriënterende fase Algemene vaardigheden zijn denkvaardigheden.
Nadenken doe je in fases:

* Oriënteren

* Uitvoeren

* Evalueren Algemene vaardigheden EIM is een model dat richtlijnen geeft om deze vicieuze cirkel te doorbreken om uiteindelijk te bereiken : dat mensen met een verstandelijke beperking gedrag laten zien dat erop wijst dat zij zelf nadenken over wat ze moeten doen en hoe ze dat moeten doen. Gedrag dat ze helpt om binnen de grenzen van hun mogelijkheden zelfstandiger te worden en meer verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor bepaalde zaken in hun leven. Aangeleerde afhankelijkheid + hulpverlenerssyndroom
houden elkaar op deze manier in stand. Gevolg: een vicieuze cirkel Gedrag dat mensen in hun leven hebben geleerd
(zonder zich daar vaak bewust te zijn)
en waarmee ze vooral bereiken dat anderen hen zeggen wat ze moeten doen en hoe ze dat moeten doen. Aangeleerde afhankelijkheid / hulpeloosheid: een leermodel voor mensen met een verstandelijke beperking en de mensen die hen ondersteunen.

een model dat zich richt op het aanleren van denkvaardigheden ter vergroting van de zelfredzaamheid in het dagelijks leven: thuis, op het werk en in de vrije tijd.

een uitwerking van de visie waarvan de kernbegrippen zijn: burgerschap, gelijke rechten en plichten, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ondersteuning in de eigen leefomgeving. EIM is: Beelden


Verwachtingen


Doel Training Eigen Initiatief Model Belangrijk maar niet de essentie van EIM is: EIM is een methode om mensen met een verstandelijke beperking-
uitgaande van hun (leer) vraag – te instrueren en te coachen bij het toepassen van denkvaardigheden in het dagelijks leven. Mensen zelf laten kiezen
Mensen zelf laten ontdekken
Het niet zonder meer voordoen
Begeleiden met de handen op je rug
Mensen (probeer) ruimte geven
Het Eigen Initiatief Model is: Specifieke vaardigheden zijn vaardigheden die je op een specifiek moment toepast. Autorijden Specifieke vaardigheden - Wat zijn algemene vaardigheden ? - Wat zijn specifieke vaardigheden ? - Wat leren ze ? - Welke activiteiten doen de cliënten ? Algemene en Specifieke vaardigheden Hoe laat jij cliënten leren? - Volgens instructie - Zelf ontdekkend Verschillende vormen van leren Aangeleerde afhankelijkheid/hulpeloosheid
Hulpverlenerssyndroom Hier hebben veel mensen met een verstandelijke beperking moeite mee. Generaliseren is niet alleen moeilijk voor mensen met een verstandelijke beperking, maar voor iedereen. Het vermogen om kennis en vaardigheden toe te passen in de alledaagse praktijk. Generalisatieprobleem Trainingsprogramma Samenwerkingsverband EIM
Sjoerd Boonstra
Elja van der Meer Eigen Initiatief Model KAN NIET KAN WEL
2 jaar:
wat hij/zij niet doet wordt gedaan

4 jaar:
K.D.C .of Speciaal onderwijs (SO)
Specifieke vaardigheden: timmeren, ramen lappen, knippen en plakken, koffie zetten verven, etc
V.S.O.

18 jaar:
Sociale werkplaats / stichtingen voor mensen met beperkingen, veelal beroep op specifieke vaardigheden Met beperking Zonder beperking
2 jaar:
aankleden, eten etc. “zelf doen”

4 jaar:
Basisschool
Algemene en specifieke vaardigheden
Voortgezet onderwijs


18 jaar:
Studie / werken, beroep op algemene
en spec. vaardigheden
Levensloop Coachen in
Algemene Vaardigheden Aangeleerde afhankelijkheid + gebrek aan leerervaringen Het gaat vast niet lukken. Wacht maar, da’s toch lastig voor je, ik doe het wel even Het lukt niet Wat jou niet lukt doe ik wel Verstandelijke beperking Hoe ontstaat een dubbele handicap? Werkwijzer BOL (EIM in 6 stappen)        
 
 
 
Plan maken !!

Terug
kijken

Volgen en bijsturen Verkeerslicht Het “verkeerslicht” is ontwikkeld door K. Dekker en A. Mulder Gedrag Werken        
 
 
 
Stop !!
Nadenken voor je begint!!
-Is het gelukt?
-Heb ik goed nagedacht!
-Wat is mijn plan voor
de volgende keer? -Gaat het nog goed?
– Gaat het nog goed?
- Als het fout gaat stuur ik bij gaat,
- Wat ga ik doen?
- Hoe ga ik het doen
- Wat heb ik nodig?
Zelf evalueren
- Tijd geven om terug te kijkenen de juiste dingen te zien. Middels vragend begeleiden leren ontdekken. Begrip vragen Zelf uitvoeren
- Doel voorhouden, bijsturen, erin coachen
Zelf oriënteren
Tijdgeven om samenhang te zien en middels vragen door begeleider laten ontdekken
(Begrip terug vragen)
Als je klaar bent:
Kijk terug!
Als je bezig bent:
Gaat het nog goed? Verkeerslicht Het “verkeerslicht” is ontwikkeld door K. Dekker en A. Mulder Gedrag Werken        
 
 
 
- Wat moet ik doen?
- Hoe ga ik het doen
- Wat heb ik nodig? Het leren generaliseren van geleerde kennis
en vaardigheden. Doel van EIM: Studiedag 1 Kennismaken met EIM
Theorie van het Eigen Initiatief Model
Eigen manier van ondersteunen en visie
Algemene vaardigheden
Het werken met EIM ervaren

Studiedag 2 Denkvragen leren stellen
Leergesprekken
Begeleid Ontdekkend Leren (BOL)
 
Studiedag 3 Oefenen in de praktijk
Hoe nu verder met EIM ?

Deze dag zal vooral in het teken staan van de ontwikkelingen van de afgelopen maanden bij de begeleiders en cliënten, daarnaast wordt ingegaan op vragen en/of knelpunten. Programma een leermodel voor mensen met een verstandelijke beperking en de mensen die hen ondersteunen.

een model dat zich richt op het aanleren van denkvaardigheden ter vergroting van de zelfredzaamheid in het dagelijks leven: thuis, op het werk en in de vrije tijd.

een uitwerking van de visie waarvan de kernbegrippen zijn: burgerschap, gelijke rechten en plichten, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ondersteuning in de eigen leefomgeving. EIM is: Beelden

Verwachtingen
Doel Training Eigen Initiatief Model Aangeleerde afhankelijkheid/hulpeloosheid
Hulpverlenerssyndroom Hier hebben veel mensen met een verstandelijke beperking moeite mee. Generaliseren is niet alleen moeilijk voor mensen met een verstandelijke beperking, maar voor iedereen. Het vermogen om kennis en vaardigheden toe te passen in de alledaagse praktijk. Generalisatieprobleem 2 x Was sorteren
Fietsen
Douchen
Koken
Stofzuigen
Schoffelen
Koffiezetten

Stop !!
Nadenken
voor je begint!!
Als je bezig bent:
Gaat het nog goed?
Als je klaar bent:
Kijk terug! - Wat wil ik ?
- Hoe ga ik het doen?
- Wat moet ik weten? - Gaat het nog goed?
- Als het fout gaat, stuur ik bij! -Heb ik bereikt wat ik wilde?
-Hoe heb ik het aangepakt?
-Wat is mijn plan voor de
volgende keer? - Gaat het nog goed?
- Als het fout gaat stuur
ik bij. -Is het gelukt?
-Heb ik goed nagedacht!
-Wat is mijn plan voor
de volgende keer? Stap 1 Bewust kiezen voor BOL/EIM
Doe en denk vaardigheden
Wat kun je verwachten van de cliënt?
Hoeveel tijd is er?
Wat zijn de risico’s?
Hoe is de motivatie?

Stap 2 Een leerplan maken
Vertrekpunt vaststellen
Doel bepalen
Route uitstippelen


Stap 3 De leersituatie voorbereiden
Introductiegesprek met afspraken

Stap 4 Aan de slag in de leersituatie
Afstand bieden en ruimte geven
Volgen. Zo nodig sturen


Stap 5 Terugkijken op de leersituatie:
Het leergesprek
Inzoomen op denkvaardigheden
De cliënt laten nadenken door vragen stellen

Stap 6 Terugkijken op het leerplan
Wat heeft de cliënt geleerd
Wat heb jij geleerd m.b.t. het leerplan
Full transcript