The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Verpleegplan referaat

No description
by

Lala Schiphorst

on 28 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Verpleegplan referaat

Referaat Verpleegplan Mevrouw Bruins Inleiding

- Doelstelling

- Inhoud
Discussiepunt 92 jaar oud

Weken vooraf ziekenhuis opname

Overdracht transfer verpleegkundige


Probleem: Zelfzorg tekort kleden, wassen en
etenvoorziening
 
Ethologie: Verminderde mobiliteit
Verminderde conditie

Signs:
Uit de overdracht van het ziekenhuis blijkt dat mevrouw hulp nodig heeft bij wassen en kleden.Mevrouw heeft moeite met lang staan.
Mevrouw is niet in staat tot dagelijkse activiteiten
Symptons:
Mevrouw geeft aan zich slap en futloos te voelen
Mevrouw geeft aan dat het haar erg veel moeite en energie kost om eten te maken

Zelfzorgtekort Probleem: (vermeende) obstipatie

Ethologie: Diverticulitis (ontsteking van de darm)
Mogelijk afgenomen stofwisselingssnelheid ten gevolge van diabetische neuropathie
 
Signs:
Mw. moet hard persen bij defecatie
Mw. drinkt weinig
Mw. beweegt minder, is minder mobiel.

Symptons:
Mw. zegt een vol gevoel in haar buik te hebben.
Mw. zegt een harde buik te hebben.
Mw. blijft na defecatie vol gevoel te houden (onvolledige defecatie)

Vermeende Obstipatie Had ik al in het begin al de diagnose
'dreigende verwardheid/delier' moeten stellen? Stichting BerkumstedeDoelstelling thuiszorg
Stageplek Mevrouw Bruins Anamnese
Ziektebeelden voorgeschiedenis
Medicijn gebruik:
Tegen hoge bloeddruk
Suikertabletten
Insuline
Oxazepma
Gezondheid zoekend gedrag
Dreigend ondergewicht
Verminderd activiteiten patroon
Zelfzorg tekort eten
Verstoord slaap/rust patroon
Dreigend cognitie tekort
Verstoorde identiteit
Afhankelijkheidsconflict
Disfunctionele gezondheidspatronen Prioriteiten stellen Piramide van Maslow
Grote overlap van disfunctionele
gezondheidspatronen.

Ontregelde diabetes
Zelfzorgtekort wassen/kleden/eten.

In verloop van tijd
Vermeende obstipatie
Verwardheid
Geformuleerde PES-formules Korte termijn doel:
Mevrouw kan binnen twee weken haar gezicht en bovenlichaam wassen volgens was protocol. Mevrouw kan zich van boven kleden.

Lange termijn doel:
Mevrouw is na vier weken in staat om persoonlijke zorg activiteiten(eten, wassen/kleden/persoonlijke verzorging) zelfstandig uit te voeren. (Tweewekelijkse hulp bij douchen blijft)

Eten:
Mevrouw valt per week niet meer dan 1 kg af.
Wassen en kleden:
Begeleiding bij de ADL:
Door samen met de patiënt de balans tussen zelfredzaamheid volgens GARSS en hulp op te maken, hierbij rekening houdend met de grenzen van de patiënt. Observatie van 2 dagen.
Door middel van fuhren. (Het voordoen van de bewegingen)
Door middel van consequente herhaling van de (was)handelingen .
Door de zelfzorg te stimuleren en rekening te houden met mogelijkheden en conditie
Door het aanleren van het gebruik van hulpmiddelen


Eten(voorziening):
Voedingsdagboek bijhouden
Huishoudelijk hulp doet boodschappen
Inschakelen van brooddienst en tafeltje dekje (door familie)
Probleem: Ontregelde bloedsuikers
 
Ethologie: geconstateerde diabetes Mellitus II
niet goed ingestelde DM II
 
Sign: Mevrouw drinkt weinig < 1000 ml
Mevrouw haar bloedsuikers zijn bij
bloedsuikermeting veelal < 6 of > 11
mmol.

Symptons:
Mevrouw geeft aan zich slap en
futloos te voelen
Mevrouw geeft aan niet te weten wat ze wel en niet mag eten
Mevrouw geeft aan dorst te hebben
Doel:
Mevrouw haar glucosegehalte blijft na drie weken binnen de waarden > 6 - <10 mmol door een goed ingestelde insuline hoeveelheid.

Verpleegkundige interventies:
Inschakelen van diëtiste voor voedingsadvies en evaluatie hiervan
Alertheid op klachten van hypoglykemie
Instructies aan cliënt en omgeving over symptomen, risico factoren en behandeling van met name hypoglykemie, zodat de cliënt/omgeving deze leert herkennen.
In de gaten houden van de conditie van de voeten van de cliënt op wondjes/huid beschadigingen
Eenmaal per week wegen van cliënt
Bijhouden vocht lijst + uitleg belang van voldoende vochtinname

Instellen diabetes wordt gedaan door de diabetes verpleegkundige. In opdracht van haar wordt door ons, de zorg:
Twee weken lang dagcurves(4maals daags meten, na het ontbijt, voor de middagmaaltijd, voor de avond maaltijd en voor het naar bed gaan) bijgehouden.
De dagcurves wekelijks doorgemaild naar desbetreffende verpleegkundige.
Volgens voorschrift insuline en medicatie toedienen
Bijspuiten volgens schema:
Observatie: Na verloop van een week blijkt dat mevrouw erg veel hinder ondervind van het, voor haar gevoel, niet kunnen ontlasten. Ze geeft aan een vol gevoel in haar buik te hebben. Het houd mevrouw constant bezig en maakt dat mevrouw zich lichamelijk niet lekker voeltDoel:
Mevrouw geeft aan binnen 9 dagen ten minste iedere 2 tot 3 dagen ontlasting te hebben.

Verpleegkundige interventies:
 
Geeft de zorgvrager voorlichting over obstipatie en het belang van vezelrijke voeding en vochtinname
Bijhouden van defecatie patroon
Bewaken van de stoelgang; waaronder frequentie, geur, kleur, consistentie en hoeveelheid
Gebruik van movicolon of zo nodig andere laxantia (microlax/klysma)
Moedig de patiënt aan voldoende te drinken en vezelrijk te eten.
Moedig de patiënt aan regelmatig te bewegen.

Na drie weken lijkt de verwardheid van mevrouw erger te worden. Ze geeft aan dat ze het gevoel heeft dat er iets in haar hoofd niet goed zit en dat er eens een dokter naar haar moet kijken Het begon met het ‘spoken’ van mevrouw in de nacht. Mw. belt om het half uur en weet vervolgens niet waarom ze belde. Dit hebben we twee dagen aangezien, maar nu ze ook tweemaal in de nacht is gevallen, lijkt haar verwardheid erger te worden. Tijd voor actie;

Probleem: Verwardheid
 
Ethologie: Dreigend delirium
Mogelijke recidiverende urineweg infectie

Signs
Verstoring dag/nachtritme
Onsamenhangend gedrag
Verminderde concentratie
Verslechterd korte termijngeheugen
Valpartijen in de nacht
Ongeremd belgedrag

Symptons:
Mw. geeft vaak aan niet te weten waarom ze heeft gebeld.
Mw. geeft rond 9:30 aan niet te weten of ze haar medicijnen al heeft gehad en of ze al heeft ontbeten
Mw. vraagt naar welke dag het is en hoe laat het is.
Doel:
Mevrouw is minder vaak verward: er is geen sprake meer van desoriëntatie in tijd en plaats

Verpleegkundige interventies:
Urine testen op blaasontsteking(nitriet)
Houdt de patiënt georiënteerd in tijd en plaatst
Leg elke activiteit uit en leg uit wat je van plan bent te gaan doen
Houdt vast aan de dagelijkse structuur van de patiënt
Bevorder de veiligheid van de patiënt
Stel vooral gesloten vragen aan de patiënt
Onderzoeken hoe de omgeving van mevr. reageert op verwardheid en wat omgeving signaleert.
Familie inlichten
Huisarts inschakelen

Introductie stageplek
Mevrouw Bruins
Anamnese
Disfunctionele Gezondheidspatronen
Prioriteiten stellen
Geformuleerde PES- formules en uitwerking
Discussiepunt

Full transcript