Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Praživotinje

No description
by

Bojan Stojčević

on 4 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Praživotinje

Praživotinje delimo na:
Građa bičara:
Građa trepljara:

Amebe
:
- Žive u barama, jezerima, u crevima čoveka, na vodenim biljkama...
- Nemaju stalan oblik tela, kreću se
lažnim nožicama.
Broj lažnih nožica se stalno menja. Nastaju prelivanjem citoplazme iz jednog do drugog dela ćelije.
- Hrane se bakterijama, jednoćelijskim algama, uginulim organizmima...
- Izbacuju višak vode i štetnih materija pomoću
kontraktilne vakuole
.
- Disanje i izbacivanje materija se vrši celom površinom tela.
- Razmnožavanje bespolno, poprečnom deobom.


Bičare
:
- Živi u barskoj vodi zajedno sa amebama.
- Imaju vretenast i stalan oblik tela, a kreću se pomoću biča.
- Euglena (bičar) se hrani
autotrifno
i
heterotrofno
.
- U njenoj citoplazmi se mogu uočiti hloroplasti u kojima se nalazi hlorofil, pa danju vrše fotosintezu (osobina biljaka), dok u mraku bičem hvata čestice hrane i unosi u telo (osobina životinja).
- Kontraktilnom vakuolom izbacuje višak materija, diše čitavom površinom tela. Razmnožava se uzdužnom deobom.
Trepljare
:
- Stanovnici stajaćih voda
- Imaju stalan oblik tela zbog opne koja ih obavija. Na površini opne nalaze se treplje kojima se paramecijum (trepljar) kreće.
- Hrani se bakterijama, algama i drugim jednoćelijskim orgnizmima.
- Ima dve kontraktilne vakuole, koje rade naizmenično.
- Diše čitavom površinom tela, a razmnožava se:
a) bespolno, poprečna deoba
b) polno, konjugacija (Ovaj vid razmnožavanja se obavlja tako
što se između dve jedinke stvori toplazmatični mostić i razmene
delove malih jedara. Na taj način nastaje trepljar sa drugačijim
osobinama, a raznovrsnost je i svrha revolucije.)
Volvoks
PLATFORMS
Social
SOCIAL
SEO
CMS
1. Prema načinu kretanja i razmnožavanja, protisti se dele na:
a) sporozoe, životinje i bakterije
b) amebe, bičare, trepljare i sporozoe
v) viruse, bakterije i južno voće

2. Gde žive amebe?:
a) U mozgu čoveka
b) U prašini
v) U barama

3. Koji je najpoznatijibičar i kako se hrani?:
a) euglena, heterotrofno i autotrofno
b) paramecijum, saprotrofno i autotrofno
v) ameba, saprotrofno i heterotrofno

4. Poveži delove ćelija sa praživotinjom koja ih ima:
očna pega
lažne nožice ameba
bič
ćelijska usta bičar
treplje
malo jedro trepljar
ćelijska opna
Praživotinje

- Praživotinje su jednoćelijski organizmi koji se među sobom razlikuju po građi, ishrani, načinu života, kretanju i razmnožavanju.

- Pripadaju carstvu protista. Protisti obavljaju sve životne funkce i samostalni su.

- Neke se hrane heterotrofno, a neke autotrofno (zelena euglena). Heterotrofne praživotinje su korisne jer prečišćavaju vodu hraneći se ostacima biljaka i životinja. Taloženjem njihovih ljuštura su nastale krečnjačke stene.

- Žive u vodi (slatkoj i slanoj), vlažnom zemljištu, u telu životinja i čoveka (kao korisni stanari ili kao opasni paraziti).
Građa amebe:
Kviz
Hvala na pažnji!
-click to zoom image-
- Volvoks je kolonijalni bičar.

- Kolonija je grupa jedinki koje
zajedno žive, hrane se i
međusobno su povezani. Može
biti i do 50 000 jedinki.
I deo crtaća:
(paramecijum)
P.S. Video ne može
da se gleda kako treba
jer su to nickelonodovi
napravili... sve u svemu
zbog autorskih prava.
Full transcript