Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hubungan Etnik_Dialog antara agama

No description
by

Chisiang Tay

on 2 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hubungan Etnik_Dialog antara agama

Pengenalan
Dalam ajaran pendidikan moral di sekolah rendah ataupun di sekolah menegah, pelajar-pelajar bukan melayu mempelajari satu nilai murni yang boleh kita melaksanakan di kalangan kaum tidak mengira agama, bangsa dan budaya. Ia itu “hidup bersama secara aman” kita perlu hidup berbaik-baik antara sama satu lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. Apa tindakan yang patut kita buat untuk mencapai berbilang kaum hidup bersama dengan keharmonian?
Pengertian dialog
Pengertian umun, perkataan dialog dalam bahasa Melayu bermaksud percakapan, perbualan dalam lakonan, cerita atau apa sahaja bentuk pertuturan serta pertukaran pendapat, perbincangan, perundingan antara dua pihak atau lebih mengenai sesuatu isu secara terbuka, dalam dialog makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis.
Jenis-jenis dialog
1. Forum awam
2. Forum internet
3. Perbahasaan
4. Pidato/Syarahan
Fungsi dialog
Dialog dapat mencari jalan penyelesaian masalah atau konflik yang sedang berlaku dan mencari kata sepakat diatas satu-satu perubahan yang menjurus ke arah satu perubahan yang lebih baik serta membela nasib diri atau masyarakat. Selain itu, dialog juga berperanan melahirkan individu atau masyarakat yang berani menegakkan kebenaran dan menjana individu yang bijak berbahas dengan hurai fakta dan pandangan baik.
Dialog antara tamadun di Malaysia
Prinsip-prinsip dialog agama
Kita perlu memahami adab berdialog sebagai salah satu cara kita berkomunikasi dengan orang lain untuk tujuan mulia yang dapat kita capai. Dialog boleh diwujudkan dengan cara yang bermartabat.
1. Kita haruslah mendengar dengan teliti dan memahami persoalan dalam dialog.
2. Kita haruslah menghormati pihak lain dan tidak boleh merendahkan atau meremehkan pihak lain.
3. Kita haruslah mengawal diri dan mengatur nada suara.
4. Kesimpulan harus disampaikan di setiap dialog.
5. Jagalah hati sendiri dan perasaan orang.

3. Dialog yang dijalankan dengan ikhlas
Dalam dialog antara agama
tidak
boleh
membandingkan antara konsep dengan amalan
. Tetapi
hendak
nya yang
dibandingkan
adalah
konsep dengan konsep
, atau
amalan dengan amalan
.
4. Pandangan dalam dialog haruslah dijelaskan
Mestilah boleh atau berupaya
menjelaskan pandangan
(kepercayaan dan nilai) yang dipegangnya dengan jelas.
5. Faham-memahami persepsi dan pengalaman rakan dialognya.
Peserta dialog mestilah cuba
memahami persepsi dan pengalaman rakan dialog
nya.
6. Berhemah semasa memberikan pandangan terhadap agama lain
Mestilah berhemah semasa memberikan pandangan terhadap agama orang lain.
1. Memahami dialog antara pelbagai jenis agama
Memahami dan menyedari tujuan utama dialog ialah untuk kedua-dua pihak menyedari sesuatu, dan sesudah itu melalui atau mengalami perubahan ke arah kebaikan.
2. Dialog yang bermanfaat antara agama
Dialog antara agama mestilah merupakan projek yang bermanfaat kepada kedua-dua pihak yang terlibat dan ia boleh berlaku secara intra dan juga inter agama.
Untuk memupuk perpaduan dan toleransi antara agama, yang terutamanaya, kita harus memahami jenis dialog antara pelbagai agama bagi menambahkan pengetahuan, yakni
mengembangkan persepsi
dan
pemahaman tentang realiti
, yang selanjutnya dilaksanakan secara tepat.
Jenis agama dan kepercayaan
Kepercayaan dan agama
merupakan aspek yang penting dalam
kajian dialog
antara agama. Peranan agama penting difahami kerana ia merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. Sebagai seorang anak Malaysia, kita harus mengetahui tentang jenis-jenis agama dan ciri-ciri agama tersebut.
Agama Islam
• Dianuti oleh
orang-orang Melayu
dan
Majoriti Bumiputera
.
• Mengamalkan kepercayaan kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul.
• Merayakan Hari Raya Puasa, Hari Raya Kurban dan juga Hari Keputraan Nabi Muhammad.
• Berpuasa pada bulan Ramadan.
• Tidak memakan khinzir dan anjing.

Agama Kristian
• Dianuti oleh orang-orang
Cina
,
India
dan
Bumiputera Bukan Islam
yang lain.
• Mengamalkan kepercayaan kepada Nabi Isa sebagai Anak Tuhan yang digelar Jesus Kristus.
• Merayakan Hari Krismas, Hari Esther dan Tahun Baru.
• Membaptiskan anak yang baru lahir.
• Bersembahyang di gereja.

Agama Buddha
• Dianuti oleh majoriti kaum
Cina
.
• Mengamalkan ajaran Sidharta Gautama Buddha yang bermula di India.
• Merayakan Hari Tahun Baharu Cina, Hari Wesak dan Pesta Kuih Bulan.
• Mempercayai kehidupan semula selepas kematian.
• Mempercayai nasib dan tuah yang disebut sebagai 'ong' dan juga 'feng shui'.

Agama Hindu
• Dianuti oleh majoriti kaum
India
.
• Mengamalkan kepercayaan kepada dewa-dewi.
• Merayakan Hari Deepavali, Hari Thaipusam dan Pesta Ponggal.
• Mempercayai balasan baik dan buruk selepas kematian.
• Sungai Ganges di India sebagai tempat paling suci untuk membersihkan dosa.

Dialog antara agama harus dari dua pihak yang masing-masing sebagai pemeluk agama. Kita digalakkan menggunakan

perkataan yang positif
dalam dialog antara agama dan lebih baik membincangkan tajuk atau
persoalan sesuatu perkara yang berfaedah
kepada diri sendiri dan orang lain. Dialog yang bermanfaat bukan sahaja
merapatkan hubungan
antara agama, malahan juga salah satu cara untuk
memahami kepercayaan agama lain
.
Masing-masing pihak dalam dialog antara agama harus
meletakkan dirinya sesuai

dengan kedudukan sendiri
. Ertinya seorang yang beragama Islam, harus berdiri sebagai seorang muslim, tidak boleh dia berdiri atas nama umat Kristiani atau umat lainnya. Masing-masing pihak dalam dialog antara agama harus mencuba untuk menghayati agama atau kepercayaan pihak lain secara mendalam. Sebab untuk
memahami sesuatu agama secara tepat
, seseorang harus
melakukan kefahaman ke dalam agama
tersebut, dan kemudian kembali dengan terang, penuh pengalaman dan mendalam.
7. Dialog yang tidak mempunyai prejudis
Dialog antara agama hanya boleh dilakukan dengan kedudukan seimbang. Maksudnya masing-masing pihak sama-sama untuk
saling memberi pengetahuan
. Misalnya, apabila seorang muslim memandang pihak lain di bawah dia atau sebaliknya, tidak mungkin terjadi dialog. Bagi memastikan dialog
tidak mempunyai isu-isu kritik antara agama
.
Jangan membezakan agama
dan berbanding sesiapa punya agama lebih baik berbeza dengan agama lain.
Kita tidak boleh mempunyai prejudis terhadap sesiapa dalam dialog itu. Setiap orang ada pendapat yang tidak sama terhadap sesuatu perkara, kita tidak boleh ada sikap prejudis terhadap sesiapa yang mempunyai lain pandangan daripada majority. Kita perlu
memahami
kenapa orang itu mempunyai
pandangan yang berbeza
daripada kita, ia mungkin disebabkan pengalaman yang dihadapi oleh orang itu atau
latar belakangnya tidak sama
. Oleh itu, kita perlu menggunakan masa yang lebih untuk memahami orang itu dan
bersikap prihatin
terhadap dia
apabila berkomunikasi
.
Masing-masing pihak dalam dialog antara agama
tidak dibenarkan
memiliki andaian untuk
mencari perbezaan-perbezaan
, tetapi harus berusaha
mencuba setuju
dengan pihak lain sejauh masih terpelihara integritas keyakinannya. Kita sepatutnya
mengelakkan cemuhan budaya
serta agama lain dan
mengelakkan perdebatan
teologis doktrinal yang berakhir dengan kebuntuan.
Sikap toleransi
antara penganut agama harus diamalkan untuk
mengelakkan
sebarang
konflik
. Toleransi dalam perbezaan agama atau pergaulan dengan golongan bukan Islam bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan sikap keberagamaan pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kepentingan umum.
Dialog antara agama boleh terlaksana atas dasar
saling mempercayai
. Ertinya masing-masing pihak memang benar-benar ingin berdialog dan memenuhi syarat untuk itu.
Orang yang tidak memahami agamanya sendiri, umpamanya, tidak boleh ikut dialog.
Selain itu, kita haruslah
menerima pluralisme agama yang positif
, bukan sahaja
mengakui keberadaan dan hak agama lain
, tetapi terlibat dalam usaha
memahami perbezaan dan persamaan
untuk mencapai kerukunan dalam kepelbagaian. Di samping itu, kita juga perlu
menerima inklusif lawan eksklusif agama
,
mengembangkan sikap bergagama secara inklusif
dan
menolak
ekslusivisme seperti
falsafah
keterbukaan atau
merasa rendah diri
sendiri serba betul dan manafikannya kepada orang lain. Ini disebabkan di dalamnya ada kecenderungan eksklusif yang menentang atau menolak agama lain.
Kita perlu mejelaskan dialog kita apabila berkomunikasi antara satu sama lain untuk
mengelakkan salah faham
. Kita perlulah mengamalkan sikap bersabar untuk menerangkan kepada kawan-kawan yang tidak faham dalam dialognya supaya tidak akan mengakibatkan konflik. Contohnya, kita perlu menggunakan suara yang sederhana untuk memberikan response walaupun kawan kita secara tidak sengaja.
Dialog Antara Agama
Tajuk kajian: Bincangkan
bagaimana

dialog antara agama
dapat
mewujudkan perpaduan
dan
toleransi

antara agama
.

Apakah maksud dialog agama?
Adakah dialog agama penting bagi rakyat-rakyat Malaysia yang hidup bersama antara berbilang kaum?
Dialog agama merupakan
mekanisme yang berkesan
dalam mewujukan
perpaduan kaum dan agama
.
Dalam Malaysia, majority kaum adalah Melayu yang beragama Islam, kaum Cina yang beragama Buddha serta kaum India yang beragama Hindu dan lain-lain
Prof. Leonard Swidler mentakrifkan dialog sebagai perbincangan mengenai sesuatu perkara antara dua orang atau lebih yang berbeza pandangan dengan tujuan utama untuk setiap pihak dapat mempelajari dari pihak lain agar mereka boleh berubah dan berkembang maju. Dialog mengandungi makna yang lebih luas dan membawa kepada keadaan semua pihak dapat mengambil manfaat atau dikenali “win-win situation”.
Dialog antara tamadun barat dengan agama islam dan tamadun asia
Dialog pada peringkat ini melibatkan Tamadun Islam dan Tamadun Asia,
dengan Tamadun Barat perlu mengambil kira akan perkara-perkara berikut:
i. Nilai-nilai sepunya
ii. Menghormati realiti dunia berbilang tamadun
iii. Saling bergantungan dalam pembangunan ketamadunan
iv. Memahami isu-isu yang memisahkan antara tamadun barat dan tamadun islam
v. Memahami isu keganasan bukan sahaja dari perspektif Barat tetapi juga dari perspektif masyarakat Islam dan Asia.

Dialog pada peringkat ini melibatkan golongan etnik yang berlainan budaya di Malaysia. Antara perkara yang perlu diambilberatkan ialah:
i. Persefahaman antara kaum yang berasaskan nilai budaya dan agama sepunya
ii. Rukun negara sebagai asas tamadun Malaysia
iii. Mengambil kira kepercayaan dan amalan setiap budaya dan tamadun di Malaysia.

“Cara-cara dialog” dalam memupuk perpaduan dan toleransi antara agama
NAMA:
CATHERINE YONG TZI YEE
PANG CUI YEE
TAY CHI SIANG

Penerusan v.s Halangan
Penerusan Dialog Antara Agama
Demi menerusi dialog antara agama,nilai-nilai murni perlu dibina dan dipupuk dalam masyarakat yang berbilang agama, etnik dan kebudayaan. Apabila masyarakat menyedari nilai-nilai yang mereka kongsi bersama dalam pendidikan, maka ikatan dan perasaan saling hormat-menghormati, mempercayai dan perpaduan akan tumbuh dan membesar dalam masyarakat yang pelbagai etnik, budaya dan agama.

Cabaran Dalam Dialog
Terdapat dua cabaran utama dalam dialog agama yang tidak boleh diketepikan dan perlu dihadapi tanpa mengira kaum, agama dan budaya.

1. Pengajuran faham pluralisme agama
2. Kecenderungan untuk menafi dan membuang kemutlakan agama.

Halangan dalam
dialog antara agama

Antara halangan-halangan ini termasuklah faktor-faktor berikut:
1. Rasa rendah diri
2. Sindiran sosial
3. Curiga
4. Bertukar agama
Halangan-halangan ini akan dapat diatasi sekiranya etika berdialog diamalkan.

Dialog agama dalam pengaruhan dimensi luaran
(i) Dialog yang berfaedah dipupuk di peringkat sekolah
(ii) Dialog dalam media massa dan media sosial
Kesimpulan
dialog antara agama memang penting untuk mewujudkan perpaduan dan toleransi antara agama.
Agama berdialog amat perlu disuburkan dalam konteks negara kita untuk memperkukuhkan jalinan perpaduan negara dan integrasi nasional.

secara umumnya dialog adalah satu elemen komunikasi dan medium interaksi yang melibatkan pertemuan dan perbincangan mengenai sesuatu isu yang menimbulkan perbezaan pendapat, kesangsian dan salah faham di antara pelbagai masyarakat yang tinggal bersama. Dialog tidak hanya terbatas pada perkara yang membincangkan konflik dan kemelut masyarakat tetapi dialog juga berperanan dalam memupuk persefahaman dan perkongsian hidup bersama.
Full transcript