Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA

No description
by

deniz bakan

on 27 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA

TNF ailesi, üzerinde en fazla çalısılan protein ailesidir.
Bir çok sistemde fonksiyonu olan 19 üyesi vardır.
TNFR ailesine ait membrana baglı reseptörler üzerinden etki gösterirler.
TNF alfa ve TNF beta bu ailenin tanımlanan ilk üyeleridir.
TNF beta (TNFalfa, lenfotoksin; lymphotoxin)
(TNFalfa, kasektin/kaseksin; cachectin/cachexin)
Tnf formlari
TNF alfa; çogunlukla aktif makrofajlar ve monositler tarafından salınmaktadır. Ancak aktif T hücreleri, B hücreleri, dogal öldürücü hücreler (nature killer=NK), mast hücreleri, fi broblastlar, keratinositler, kuppfer hücreleri, düz kas hücreleri, bazofi ller ve tümör hücreleri gibi çesitli hücrelerden de sentezlenebilir.
TNFbeta ise baslıca T lenfositlerden salınır
TNF alfa bir çok fonksiyona sahiptir
TNF alfa baslıca makrofaj ve diger çekirdekli fagositler tarafından üretilir. Enflamasyon gelisiminde ve diger sitokinlerin uyarımında birçok fonksiyona sahiptir.

TNF alfa özellikle endotel hücreleri üzerinde adezyon moleküllerin ve kemokinlerin ifadelenmesini ve fagosit mikrop öldürücü sistemlerin uyarımını saglar .
Tümör nekroz faktörü (TNF) ; dogal bagısıklık,
hücre regülasyonu, hücre farklılasması ve apopitoz
süreçlerinde önemli rollere sahip olup aynı zamanda
kanserli hücrelerin yıkımını da saglayan polipeptid
yapıda bir sitokindir.
Basta makrofaj ve lenfositler olmak üzere çesitli immün ve somatik hücrelerde sentezlenir.
Tümör nekroz faktör tanımı
1950’te Old, Mycobacterium bovis ile asılanan farelerin tümör gelisimine dirençli oldugunu gördü.
Lipopolisakkarit, tümörde hemorajik nekroza yol açıyordu.
1975’te Carswell, TNF’nin ilk tarifini yaptı.
1985’te Beutler, endotoksine maruz kalan hücreler tarafından üretilen ve kaseksiye yol açan bir molekül tespit etti; bu molekülü kasektin diye adlandırdı.
1986’da Caput, TNF alfa ve kasektinin aynı sey
olduğunu gösterdi.

tarihçesi
Lloyd J. Old
TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA
TNF-alfa,enflamasyon sırasında bazı fonksiyonlara sahiptir.Protrombotiktir ,lökosit adezyonunu ve göçünü arttırır(üstte).Makrofaj uyaımında ve dokulardaki immün yanıtlarda(merkezde) önemli bir rol oynar.Hematopoiezi ve lökosit gelisimini etkileyebilir.
TNF reseptörleri
Molekül agırlıklarına göre isimlendirilmis iki adet reseptör vardır.
p55 reseptörü (TNFR I)
p75 reseptörü (TNFR II)
p75’in sinyal olusturucu bir etkisi yoktur, yardımcı reseptör görevindedir.
Reseptör ekspresyonunu IFNgama arttırır; TNF, IL1 ve endotoksin azaltır.

TNF alfa TNF reseptörünün (TNFR) trimerizasyonunu tetiklemektedir. Bu islem adaptör oleküllerin reseptör kompleksine çekerek baglanmasını saglar. Yollardan birisi kazpaz8 uyarımı aracılıgı ile adoptoz olusumuna yol açar. Diger yollar transkripsiyon faktörleri olan AP-1 ve dogal kazanılmıs bagısılık yanıtlarında birçok geni uyaran NF-kB'nin uyarımına yol açmaktadır
TNF alfa inhibitörleri

Günümüzde klinik kullanımda olan 5 tane anti-TNF-alfa ilaç bulunmaktadır:
Infliksimab, etanersept, adalimumab,golimumab ve sertolizumab pegol.

Infliksimab
Insan immünglobülin (Ig) G1 Fc bölgesi ve fare kökenli degisken bölge içeren, kimerik yapıda bir monoklonal antikordur.
Etanersept
rekombinant TNF-alfa reseptör (TNFR) füzyon proteinidir ve insan IgG1’in Fc parçasına baglı insan TNFR2’nin iki ekstrasellüler parçasından olusur.
Adalimumab ve golimumab
insan sabit ve degisken bölgelerini içeren humanize monoklonal anti-TNF antikorlarıdır
Sertolizumab pegol
humanize monoklonal anti-TNF Fab’ fragmanıdır.
TNF patolojik etkileri
Septik sok
Kaseksi
Kalp yetmezligi
Allerjik reaksiyonlar
Obesite
Tip 2 diyabet
Romatoid artrit
Sıtma
Menenjit
Crohn hastalıgı
TNFalfa’nın Yag Dokusundaki Etkileri (Obezite)


Lipolizi indükler.
insülin sinyal inhibisyonu yapar.
Adipozit spesifik protein(adiponectin) sentezini baskılar.
Serbest yag asitlerinin salınımını arttırır.
Nükleer faktör kappa B’yi uyararak preadipozit genleri indükler.
Diyabet II
Proinflamatuar olaylar TNFalfa miktarını arttırır.
TNFalfa insülin reseptörü ve insülin reseptör substratında tirozin fosforilasyonunu inhibe ederek ve GLUT4 mRNA sentezini azaltarak insülin direncine yol açar.
Crohn hastalıgı
IL-2, IFNgama ve TNFalfanın artmasıyla karakterize immünolojik bir hastalıktır.
Klinik çalısmalar TNFalfa inhibisyonunun tedavide etkili olduğunu göstermistir
Septik sok
sokun ilk evresinde az da olsa TNF salındıgı belirlenmistir. ilk iki saatte pik düzeylere erisip, dört saat sonunda normal düzeylere inmektedir.
Yüksek doz TNF enjeksiyonu da septik soka benzer klinik bir tablo olusturur.
TNF trombomodulün sentezini engelleyerek endotel hücresindeki antikoagülan etkinligi yok eder, ekstrinsik yoldan pıhtılasmayı baslatır.Plazminojen aktivatörlerini azaltarak antifibrinolitik etki gösterir ve tüm bunların sonucu yaygın damar içi pıhtılasma (DIC) meydana getirir
Schwartzman reaksiyonu sitokine bagımlı doku hasarının bir seklidir
Schwartzman Gram negatif bakterilerinin tavsanların derisine zerk edildikten 24 saat sonra aynı bakterinin damar içine verilmesiyle, deride ilk zerk alanında hemorajik nekroz olustugunu gözlemlemistir. Bu Schwartzman Reaksiyonu olarak bilinir.

Schwartzman 24 saat arayla yapılan iki iv uygulamanın sistemik reaksiyonlara neden oldugunu belirtmistir. Bu sistemik tepki yaygın olarak dolasım çökmesi ve iki taraflı böbrek korteksinin nekrozuyla iliskilidir. Sanarelli benzer gözlemler yaptıgı için günümüzde bu olgu Sistematik Schwartzman Reaksiyonu veya Sanarelli-Schwartzman Reaksiyonu olarak adlandırılmaktadır.

Bu tepkilemeler aynı zamanda pankreas, hipofiz, adrenal bezler ve barsaklarda gözlenen nekrozla bir arada bulunabilir.Önemli yaygın DIC ve trombozis mevcuttur.

Schwartzman tepkimesinde daha önceden yangı geçirmis olan sitokin güdümlü doku hasarı olur. Bu fenomen insanlarda çesitli klinik durumlarla iliskilidir. Deriye uygulanan ilk zerk bölgede yangı uyarır ve sitokin reseptörlerini arttırır. Böylece daha sonraki iv endotoksin(LPS) zerkiyle salınımı saglayan sistemik sitokinlere hedef hazırlanır
Endotoksin (LPS) damar içi tetikleyici zerkin etkin ögesidir.
Erken dönem çalısmalar endotelyal degisiklikleri, fibrin depolanmasını, nötrofil birikimini ve degranülasyonunu ve de trombositleri bu olusan hasarın nedeni olarak göstermektedir. Ancak bu dogru olmakla birlikte simdi dokuların NK ve NKT hücreler tarafından üretilen IFNgama uyarısıyla hazırlandıgı ve sistemik doku hasarının etkin oldugu dönemde TNF’nin çok önemli oldugu açıga çıkmıstır
Rüstem TAS
Deniz BAKAN
Hilal BOZKURT
TNF alfa ve benzer sitokinlerden lenfotoksinler hücreler üzerinde reseptöre baglanır. Bu sitokinlerin baglandıgı reseptörler bir familya içinde yer alır. Bu tür sitokinlerden birisi, bir transkripsiyon faktörü olan NF-KB’nın uyarımına neden olmasıdır.

NF-KB’nın uyarımına yol açan sinyal yolları evrimsel açıdan oldukça eskidir ve meyve sinekleri, insanlar ve deniz kestanesi gibi birbirinden oldukça farklı türlerde bulunmaktadır.
kaynakça

http://www.ctf.edu.tr
http://www.nobel.gen.tr
http://www.raeddergisi.org
temel immünoloji palme yayıncılık
Full transcript