Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nonverbális kommunikáció

No description
by

Réka Máté

on 20 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nonverbális kommunikáció

Amit a testbeszédről tudni érdemes
Testbeszéd
Mi is a testbeszéd?
az egymáshoz viszonyulás egyeztetésének eszköze, a szóbeli közlést is helyettesítheti
az ember érzelmi állapotának külső leképeződése
sokszor őszintébb, mint a szó
Testbeszéd
Mi is a kommunikáció?
valamely jelrendszernek, mindenek előtt a nyelvnek, az emberi érintkezésben való kölcsönös felhasználása
eltérő nagyságú és komplexitású felek, egyének, csoportok, szervezetek, társadalmi osztályok, nemzetek, országok és a Föld régiói között alakulhat ki
jellegét befolyásolhatja a csoport/felek nagysága, össszetettségének foka (idős, fiatal), illetve a térbeli és időbeli távolság
Vannak:
céljai, funkciói (tájékoztató, emotív, konatív, metanyelvi...)
típusai:
Tér-idő szerint: közvetett-követlen
Irányultság szerint: egyirányú-kétirányú
Lehet:
verbális (beszélt, írott nyelv)
non-verbális (testbeszéd)
Kezdetek
A non-verbális kommunikáció úttörői a XX. század elején megjelenő némafilm színészei voltak. Az számított jó színésznek, aki
gesztusok útján is
kitűnően át tudta adni a mondanivalóját a nézőknek.

Charles Darwin

1872-es Az érzelmek kifejezése az embereknél és az állatnál című tanulmánya segítette elő a testbeszéd vizsgálatának elterjedését

Albert Mehrabian
1950-ben jutott arra a megállapításra, hogy az emberi kommunikáció mintegy 55 százaléka nem verbális úton megy végbe
További kutatások megállapították, hogy az emberi közleményeknek kb.
Érdekességek
Charlie Chaplin
7 százaléka verbális
38 százaléka vokális
55 százaléka (!) non-verbális
egy mondat átlagosan
2,5
másodpercig tart
250.000
-féle arckifejezést tudunk azonosítani és produkálni
az emberek
60-80%
-a alig
4
másodperc alatt kialakítja elsődleges véleményét egy új ismerősről
becslés szerint egy átlagember naponta
10-11
percet beszél

Tanult vagy ösztönös?
kutatási eredmények azt mutatják, mindkét kategóriában vannak példák: siketen és vakon születtet gyermeknél tanulás és utánzás nélkül is megjelenik a mosoly (Eibl-Eibesfeldt)
elgondolkodtató az is, hogy általában a férfiak először a jobb kart, a nők a bal kart dugják be a kabátjuk ujjába, amely azt mutatja, hogy más agyféltekét használnak ehhez a mozdulathoz
Az emberek testbeszédéből nagyon sok információ leszűrhető, így ha valaki ismeri a testbeszéd jelentéseit, mögöttes tartalmait, könnyen 'leleplezheti' beszélgetőpartnerét, illetve tudását felhasználva befolyásolhat másokat. Fontos azonban az adott kontextus és az, hogy a gesztusokat együttesen értelmezzük.
Karjelek
Mimika-arcjáték
A mimika, másképpen arcjáték, az érzelmek tükre. Az öröm, a szomorúság, a félelem, a harag, a düh, az indulat, az undor, unalom, érdeklődés, együttérzés, sajnálkozás verbális közlés nélkül is kiolvasható az arcokból. A mimika a kulturális hatásokra is változik. A szemöldök összevonása, a száj elhúzása nemtetszést fejez ki. A nyelv kinyújtása általában csúfolódást, míg a tibetieknél üdvözlést jelent. A mimika gyorsan elárul bennünket. Fontos tudni, hogy szabályozható, de hamisítható is.
Térközszabályozás
ha valaki átlépi a saját kultúránk által meghatározott zónákat és túl közel jön hozzánk, kellemetlennek érezzük, hátrálni kezdünk

Mellen összefonott kar
Általános gesztus, amely az egész világon egyfajta negatív és defenzív üzenetet hordoz. Ebben az esetben szinte biztosak lehetünk abban, hogy a hallgatónak nem tetszik, amit mondunk, hiába próbál szavaival meggyőzni. Emellett persze gyakran alkalmazzuk unalmunk kifejezésére is.
Ha a kézfej ökölbe van szorítva, agresszív viselkedésre számíthatunk.
Önmagunk ölelése
Kiskorunkban a leggyakrabban szüleink karjában érezzünk magunkat biztonságban. Ezért felnőttként, ha vigasztalásra vágyunk, a szimmetrikusan összefonott kar helyett (amely feltárná félelmünket), részleges karkorlátot alkalmazunk.
Nők
egyik kar átnyúlik a test előtt, és a kéz a másik kart szorongatja
Férfiak
'nyitott slicc' pozíció
gyakran látni, ha valakinek nincs önbizalma vagy egy új társaságban van és nem érzi magát komforotsan
biztonságérzet
leggyakrabban akkor láthatjuk, ha a férfi közönség elé áll ki (díj átvétele, beszéd, szónoklat)
Kézfogás
ősi örökségünk
az ókori rómaik egyfajta alkarfogást alkalmaztak, amellyel megbizonyosodhattak arról, hogy a másiknak van-e fegyver a kézben, illetve a ruhája ujjában
XIX. században elsősorban üzlet megpecsételésére alkalmazták
azóta már világszerte elterjedt üdvözlési forma
A helyes kézfogás egy jó kapcsolat megalapozója lehet. Ehhez az kell, hogy egyik fél se kerüljön domináns (lefelé néző tenyér), illetve alárendelt (felfelé néző tenyér) helyzetbe.
A kézszorítás mértéke nagyjából ugyanolyan erős legyen (a különbségeket egyenlítsük ki).
Sose nyújtsunk kezet lefele néző tenyérrel, mert így partnerünket alárendelt szerepbe kényszerítjük.
Milyen a helyes kézfogás?
a másik emberhez való viszonyunkat fejezi ki
ösztönösen 'állítjuk be' a számunkra megfelelő távolságot
4 zóna:
intim (15-45 cm)
személyes (46-122 cm)
társadalmi (122-360 cm)
nyilvános (360 cm felett)
Kultúrák közti különbségek
A modern kommunikációelmélet nyelvén a kultúra: meghatározott területi és történelmi közösségben élő vagy élt emeberek közös hiedelmeinek, értékeinek, normáinak és magatartás sémáinak, szokásainak és rítusainak rendszere.
Üdvözlés-elköszönés
Kézrázás:
általában 5-7 rázás
németek, franciák: 2-3 rázás és egy darabig nem engedik el egymás kezét
britek: 3-5 rázás
amerikaiak: 5-7 rázás
Puszizkodás:
A legelterjedtebb a két oldali puszizkodás, de persze vannak kivételek. A skandinávok beérik eggyel, míg a belgák, hollandok 3-5 puszit is adnak. Az angolok inkább idegenkednek tőle, de ha beadják a derekukat, 2 puszit adnak.
Japánban a hagyományos elköszönés még máig is a meghajlás, habár elterjedőben van a kézfogás is.
Thaiföldön egy imádkozáshoz hasonlógesztus, a
wai
az uralkodó.
!!!
Nővel kezet fogni némely országban illetlenség, csak a fejbiccentés fogadható el a nőkkel szemben. Ilyen például sok muzulmán ország.
Beszéd
Az egyik legtöbb gesztusat alkalmazó nép az olasz. Ők szinte az egész testükkel, hangos beszéddel kommunikálnak. Levegő emelt kézzel tartják maguknál a szót, így ha szóhoz szeretnénnk jutni egy olasz mellett, el kell kapnunk a kezét a levegőben és le kell állítanunk. Európa többi országában a visszafogottabb, csendesebb beszéd, kevesebb gesztus a jellemző.
Európa
Beszéd
A távol-keleti ember arra törekszik, hogy a kommunikáció zavarok nélkül, olajozottan folyjék: nehogy valamelyik fél megszégyenüljön, „elveszítse az arcát”, azaz emberi méltóságát. A verbális kommunikációt támogatja a nem verbális eszköztár talán legfontosabb kelléke, a mosoly is. Ez az európai kommunikációval ellentétben nem mindig örömet fejez ki; esetenként a kellemetlen esemény vagy közlendő kísérő
jelként jelenik meg, de nem a megtévesztés, ravaszkodás szándékával, ahogy a tájékozatlan nyugatiak gondolják: a keleti ember nem akarja, hogy a kommunikációs partnert ő
miatta érje negatív érzelmi hatás.

Kelet
Köszönöm a figyelmet!
Forrásaim:
Pease, Allan és Barbara: A testbeszéd enciklopédiája Budapest, Park Kiadó, 2012
Pease, Allan: Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból Budapest, Park Kiadó 1998
www.terebess.hu/keletkultinfo/nyelv2.htm
saját tapasztalatok
Máté Réka
Full transcript