Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Религиите и верските институции во РМ МИО

Маневска Билјана/тема религија
by

Ч2 13

on 14 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Религиите и верските институции во РМ МИО

Република Македонија • Религиите и верските институции во Република Македонија Како го разбираш поимот култура?
( а како мултикултура?) Кои културни установи ги има во твоето место? Што значи изразот верска заедница? Објасни го зборот религија! Кои религии се најзастапени во РМ? Кажи нешто специфично за секоја етничка заедница. Наброј ги основните разлики меѓу христијанската и исламската религија и религиозните објекти! Што поучуваат сите религии? Јазикот е битно обележје на секоја култура Народна музика и игри Народни носии Кујна,храна,зачини – специфични јадења Народни обичаи по повод свадби,крштевки Религија е верување во натприродни суштества кон кои верниците имаат посебни чувства, практикуваат ритуали и обреди, почитуваат одредени симболи и сеорганизираат во религиски организации Христијанската религија е базирана врз животот, учењето и делата на ИсусХристос. Во рамките на христијанството постојат православната вера,
католичката вера и
протестанството Припадниците на исламот веруваат во Алах, а Мухамед е пророк, и се организирани во Исламска верска заедница во Република Македонија. културата претставува збир од материјални и духовни вредности кои се под влијание на традиционалните рамки и на современите промени кои го формираат прифатливото однесување на членовите на едно општество Верски објекти се џамии и медреси. различни бои

различни етнички заедници

повеќе различни култури

во едно На оваа верска зедница главно и припаѓаат верниците Албанци,Турци, Бошњаци, Роми и Македонците муслимани. Во Република Македонија доминираат христијанската и исламската религија. Луѓето што припаѓаат на иста вера и веруваат во една религија формираат и припаѓаат на една верска заедница Заедничко за сите религии се убедувањата за: мир, слога, љубов, да се помага на болните, слабите и сиромашните, да не се нанесува болка на луѓето околу нас. цркви џамии Секоја етничка заедница има свои белези како што се народни носии ,обичаи, преданија, предмети, верски обреди и сл. евреи муслимани власи македонци турци Соцето за сите свети подеднакво! прифати ја различноста како позитивност имаме еднаков однос кон другите без разлика на сличностите и разликите музика Вербата е подарок од Бог......
а не подарок на разумот!!!! Паскал Културата ја сочинуваат две компоненти: традиционалните норми, верувања, вредности и однесувања, од една страна и поединецот, од друга. секоја етничка заедница има своја Народните носии во Македонија имаат вековна традиција. Тие се дел од материјалната култура на македонскиот народ и претставуваат значајна гранка од народното уметничко творештво Наспроти уметничката (учена) музика, поставена е таканаречената народна музика или музички фолклор. Народната музика се пренесува од колено на колено по пат на усно предание. Во Македонија постојат голем број народни песни и игри кои го одразуваат животот, работата и обичаите на луѓето кои живеат во неа. Голем дел од оваа музика има свои карактеристични национални белези. хиндуизам ислам будизам кинеска религија други религии христијанство љубов мир слога Различноста е убава Znacenje na zborovite sto se upotrebuvaat vo muslimanskata religija
Kuran - svetoto pismo kaj muslimanite. (Biblijata za hristijanite.)
Ramazan - period od eden mesec pred praznikot Bajram vo kogo sekoj
musliman treba da se odnesuva spored bozjite pravila: da se
vozdrzuva od losi postapki, od hrana i voda od zori do zajdisonce.
ezan - povikot za molitva sto se slusa od djamijata;
ibadet - postapki na lugeto spored bozjite zakoni;
zikr - obrakanje kon Bog, molitva. PRAVILA ZA PROSLAVA NA BAJRAM KAJ MUSLIMANITE
Sekoj musliman se podgotvuva sto podobro da
go preceka Bajram spored svoite moznosti.
Navecer na Bajram djamiite se osvetleni so mnogu svetilki.
Vo djamija sekoj odi cist i oblecen vo praznicni alista.
Po vrakanjeto oddjamija sekoj sekomu mu go cestita Bajram.
Na praznikot se podgotvuva bogat semeen rucek.
Za vreme na trite praznicni dena se posetuvaat rodninite i prijatelite.
Sekoj musliman dava svoj prilog za siromasite za da mozat i tie dostojno
da go proslavat praznikot.
Full transcript