Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HR recruitment and selection

Ulaanbaatar
by

Zaya Smile

on 22 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HR recruitment and selection

Нэгдүгээр бүлэг: Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт ба сонгон шалгаруулалтын онол арга зүйн үндэс
1.1 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн тухай ойлголт
1.2 Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын тухай ойлголт
Хоёрдугаар бүлэг: Gobi Exploration ХХК-ийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалтанд хийсэн шинжилгээ
2.1 “Gobi Exploration” ХХК-ийн товч танилцуулга
2.2 “Gobi Exploration” ХХК-ийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлт болон сонгон шалгаруулалтанд хийсэн шинжилгээ
2.3 Gobi Exploration ХХК-ийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтанд өгөх санал, дүгнэлт
Курсын ажлын зорилго
Манай улсын бизнесийн байгууллагад тулгарч буй хүний нөөцийн бүрдүүлэлт ба сонгон шалгаруулалтын асуудлын өнөөгийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж түүнийг доголдоход хүргэж байгаа хүчин зүйлсийг тодорхойлоход оршино.

Курсын ажлын зорилт
- Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтад онолын судалгаа хийх
- Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт ба сонгон шалгаруулалт доголдоход хүргэж байгаа хүчин зүйлсийг тодорхойлох,
- Практик хэрэгжилтийг сайжруулах арга замыг тодорхойлох,
Курсын ажлын арга, аргачлал
Курсын ажлын онол арга зүйн боловсруулалтанд:
Анализын арга
Ярилцлагын арга
Ажиглалтын арга

Курсын ажлын шинэлэг тал
Бизнесийн байгууллагуудын хүний нөөцийн бүрдүүлэлт ба сонгон шалгаруулалтын өнөөгийн байдлыг судалж, улам боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлсонд шинэлэг тал нь оршино.
Сэдвийн үндэслэл
Сүүлийн үед бүхий л салбарын байгууллагад “Хүн” гэдэг нөөцөд чухал ач холбогдол өгч байна. . Учир юу вэ гэвэл урьд нь хүн бол зардал, хүнээр хэрэгтэй ажлаа хийлгэж байвал болно гэж үздэг байсан бол одоо үед “Хүн бол маш чухал хөрөнгө оруулалт” хэмээн үзэх болсон нь энэ талаар судалгаа, шинжилгээ хийж, улам нарийвчлан авч үзэх хэрэгцээтэйг тодорхойлж байна.
Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт ба сонгон шалгаруулалт
Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын тухай онолын ойлголт, ач холбогдол
Сонгон шалгаруулалт
Байгууллагад бүрдүүлэлт хийсэн нэр дэвшигчдээс байгууллагын ирээдүйд хэрэгтэй ажил горилогчийг сонгон авах нь уг ойлголтын үндэс болно.
Сонгон шалгаруулалтын ач холбогдол нь: Шинэ ажилтныг зөв сонгох нь байгууллагын бүтээмжийг дээшлүүлэхэд гол түлхэц болдог

Бүрдүүлэлт
Тухайн ажил, албан тушаалд элсүүлэхээр сонгож болох шаардлага хангахуйц нэр дэвшигчдийг хайх, хөдөлмөрийн зэх зээлийг судлах мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа юм.
Бүрдүүлэлтийн ач холбогдол нь Мэдлэг чадвартай ажил горилогчийг байгууллагад татан авчрах юм.

2.2 “Gobi Exploration” ХХК-ийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлт болон сонгон шалгаруулалтанд хийсэн шинжилгээ
Та анх энэ байгууллагад орохдоо хаанаас мэдээлэл авсан бэ?
Танай байгууллага ихэвчлэн аль эх үүсвэрээс бүрдүүлдэг вэ?
Таньд шалгаруулалтын явцад өрсөлдөөн ажиглагдсан уу?

Танай ХНМ сул орон тоог нөхөхдөө хэлтсийн дарга нараас санал асуулга авдаг уу?
Та дараах шалгаруулалтын аль аль үе шатанд хамрагдсан бэ? (Давхардаж болно)

2.3 Gobi Exploration ХХК-ийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтанд өгөх санал, дүгнэлт
Энэхүү судалгаанаас дүгнэн бичихэд тус байгууллага хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийг ихэвчлэн дотоод эх үүсвэрээс хийдэг. Бүрдүүлэлт хийх гадаад болон дотоод эх үүсвэр байдаг ба аль аль эх үүсвэрийг байгууллагадаа нэвтрүүлэх зайлшгүй хэрэгтэй байдаг.

Байгууллагад гадаад их үүсвэрээс бүрдүүлэлт хийх нь дараах давуу талтай.
Олон тооны нэр дэвшигчид цуглардаг
Байгууллагад шинэ ирээдүй, ур чадвар, санаачлага авчирдаг
Сургалтын хэрэгцээ бага байх талтай
Байгууллага дахь сул талыг гадны хүний нүдээр олж харж илрүүлэхэд тусалдаг
Мөн дараагийн ярилцлагад уригддаг гэх хариултууд нь тус байгууллага сонгон шалгаруулалтын үе шат бий гэдгийг харуулж байгаа хэдий ч хангалттай түвшинд байж чадахгүй байна гэвч ажилчид нь сонгон шалгаруулалт гэх тогтолцоог мэддэггүй нь хаанаас мэдээлэл авсан байдлаас хамаарч байна гэж үзлээ.
Түүнчлэн байгууллага доторх алба хэлтсийн харилцаа холбоо муу, мөн дотоод эх үүвэрээс бүрдүүлэхдээ ажилласан туршлагыг илүүтэйгээр харгалзан үзэх нь зүйтэй гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна.
Санал зөвлөмж
Алба хэлтсийн харилцааг сайжруулах
ХНМ нь бусад алба хэлтсүүдтэйгээ харилцаа холбоо муу гэдэг нь судалгаагаар харагдсан ба үүнийг сайжруулах нь
Сонгон шалгаруулалтын ойлголтыг нэвтрүүлэх
Энэхүү ойлголтыг байгууллагад нэвтрүүлснээр чавдарлаг ажил горилогч нарыг байгууллага татан авах боломжтой.
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэрийн ашиг тусыг тодорхойлох
Бүрдүүлэлтийг аль эх үүсвэрээс хийх вэ? гэдгээс шалтгаалан давуу болон сул талтай байдаг.
Чиглүүлэх сургалт хийх
- Байгууллагад:
Байгууллагын хамт олны харилцаа бэхжинэ.
Бусдын ажилд саад болохгүй.
Шинэ ажилтанд сайхан сэтгэгдэл төрүүлнэ.
Байгууллагын бүтээмж дээшилнэ.
- Ажилтанд:
Ажлын цаг хийдүүлэлтийг багасгана.
Ажилтны бүтээмж богино хугацаанд нэмэгдэнэ.
Чухал бус зүйлд цаг бага зарцуулна.
Өрсөлдөөнийг бий болгох
Өрсөлдөөнийг бий болгосноор ажилчдын бүтээмж үр дүн мөн ажлаасаа хүлээх үр дүн нь тодорхой болдог.
Сонгон шалгаруулалтын үе шатыг тодорхой болгох
Үе шатыг тодорхойлсноор ур чадвар өндөртэй ажил горилогч байгууллагад хүрэлцэн ирэх боломжтой
Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа
Full transcript