Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

ariuka0404 ariuka0404

on 7 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Тоглоомоор дамжуулан
хүүхдийн математик
сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь
ДЦЦ-ийн арга зүйч
Д.Ариунсайхан
ДЦЦ-ийн арга зүйч
Д.Ариунсайхан
Бие бялдар
Оюун ухаан
Сэтгэл хөдлөл
Нийгэмшихүй
Хүний хөгжил нь
Бие бялдар
Сэтгэл хөдлөл
Оюун ухаан
СӨНХ
Оюун ухааны
хөгжил
Математикийн энгийн төсөөлөл
Математик
Тоо тоолол
Хэлбэр дүрс
Цаг хугацаа
Орон зай
Өнгө
Тоглоом
Сургах тоглоом
Сургах тоглоом нь
БНХ-ын хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн
Тэднийг хөгжүүлж төлөвшүүлэх сургалтын нэгэн хэлбэр
МЭТ-н хөгжилд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлнө
Сургах тоглоом нь
Сурах үйл ажиллагаанд татан оруулна.
Тоглох хүсэл эрмэлзэлтэй болгоно.
Мэдлэг
Чадвар
Сургах тоглоомыг тоглосноор
Бие даасан байдал
Дүрслэн бодохуй
Хэл яриа
Сэтгэхүй
Сургах тоглоомыг тоглосноор
Юмсыг ялгах
Ангилах
Ажиглах
Сэтгэхүй
Бүлэглэх
Тоолох
Дүгнэн хэлэхэд
Та сургах тоглоомоор хүүхдээ тоглуулснаар
Тэдний математик сэтгэлгээг хөгжүүлэх боломжтой юм.
Дадлага ажил №1
Сэдэв: Шидэт дүрсүүд
Зорилго:
Даавуун материал ашиглан хүүхдийн дүрс таних чадварыг хөгжүүлэхүйц тараах материал хийх
Ашиглах материал:
Өнгө өнгийн даавуу, зүү, утас, хайч, хөвөн, жижиг шүрнүүд
Хийх дүрсний эсгүүрийг гаргаж бэлтгэнэ.
Аргачлал №1
Эсгүүрийг хоёр хоёроор нь хавсран оёж бага зэрэг зай үлдээн дотор нь синтофони буюу хөвөн товч, шүр зэргийг хийж битүүлж оёно. Энэ нь хүүхэд тэмтэрч мэдрэхэд тустай юм.
Аргачлал №2
Дадлага ажил №2
Сэдэв: Цаг
Зорилго: Хүүхдийг цаг хугацааны тухай төсөөлөлтэй болгохуйц цаг хийх
Ашиглах материал: Өнгө өнгийн даавуу, төмөр хайрцаг, зүү, утас, цавуу, цавууны буу

Аргачлал №1
Цаг хийх бэлдэцүүдийг
эсгэж бэлтгэнэ.
Эсгүүрүүдийг барьж оён дотор нь төмөр хайрцаг буюу синтофони хөвөнг хийж битүүлж оёно.
Аргачлал №2
Аргачлал №3
Цагны зүүг бэлтгэн голд нь
шрүп хийж бөхлөнө.
Цагны тоонуудыг байрлуулж наана.
Аргачлал №4
Цагны зүүний голд цэцэг
хийж чимэглэж болно.
Аргачлал №5
Сэдэв: Шоо
Дадлага ажил №3
Зорилго: Хүүхдийн сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэхүйц төрөл бүрийн сэдэвтэй шоо хийх
Ашиглах материал: Өнгө өнгийн даавуу, зүү, утас, порлон, цавуу, жижиг хонх

Аргачлал №1
Өнгийн даавууг бүх тал нь 10 см-ын хэмжээтэй хайчилж шоо дөрвөлжин дүрс үүсгэн оёно.
Аргачлал №2
Шоо дөрвөлжинг оёхдоо 1 талыг нь үлдээн дотор нь хатуу порлон болон жижиг хонх хийн битүүлж оёно.
Аргачлал №3
Шоог төрөл бүрийн сэдэвт зургаар эсгүүр гарган хүрээг нь хөвөрдөх оёдлоор оёж чимэглэх боломжтой.
Дадлага ажил №4
Сэдэв: Бөмбөр
Зорилго:
Даавуун материал ашиглан бөмбөр хийх
Ашиглах материал:
Өнгө өнгийн даавуу, зүү, утас, синтофони буюу хөвөн, цавуу, цавууны буу
Аргачлал №1
Бөмбөр хийх бэлдэцүүдийг
эсгэж бэлтгэнэ.
Аргачлал №2
Эсгүүрүүдийг барьж оён
дотор нь синтофони хөвөнг хийж
битүүлж оёно.
Бөмбөрний хажуу тал болон хоёр
талд дүрс хөгжмийн нот, тоо зэргийг
оёж чимэглэж болно.
Аргачал №3
Бэлэн болсон бөмбөр
Дадлага ажил №5
Сэдэв: Алим
Даавуун материал ашиглан хийсэн алим нь хүүхэд тоглоход сонирхолтой байх бөгөөд хүүхдийг тоо нэмэх хасах үйлдэлтэй давхар танилцуулахад ашиглахад тохиромжтой юм.
Алимны эсгүүрийг
гаргаж бэлтгэнэ.
Аргачлал №1
Алимны 2ш эсгүүрийг хавсарч оёх ба голын нүхийг товчны нүх хэрэх оёдлоор оёж бөхлөнө. Мөн навчыг дээр нь бэхэлж оёно.
Аргачлал №2
Жижиг бөмбөлөгүүдийг хооронд нь хэлхэн нүд хийж жижиг хорхойнууд хийж тоглож болно.
Аргачлал №3
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа.
Хүүхэд ямар үйл ажиллагааны
явцад илүү сайн хөгждөг вэ?
Full transcript