Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VAŽNOST VOĐENJA SESTRINSKE DOKUMENTACIJE

No description
by

Antonija Radman

on 27 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VAŽNOST VOĐENJA SESTRINSKE DOKUMENTACIJE

Cilj rada
Definirati pojam ''sestrinska dokumentacija'' te ukazati na:
prednosti
nedostatke
prepreke izvođenja
preporuke

Ukazati na nove trendove vođenja sestrinske dokumetacije → naglasak na informatizaciji!

Pravni okvir
...
Važnost vođenja sestrinske dokumentacije

Ivana Radman, bacc. med.techn.

Split, studeni, 2014.
_Općenito o
sestrinskoj dokumentaciji
_

... definicija
pravno valjan dokument
odražava proces zdravstvene njege
opisuje pacijentovo stanje iz smjene u smjenu
izbjegavanje ponavljanja podataka
sadrži sve provedene intervencije
plan zdravstvene njege i drugi dijelovi sestrinske dokumentacije se međusobno nadopunjuju
... sestrinska dokumentacija je veza između:
ušteda vremena

doprinosi opisu i evidentiranju sestrinske prakse

olakšano dokumentiranje podataka

ujednačena terminologija i pristup rješavanju problema

izrada plana zdravstvene njege

kronološki pregled skrbi i postignutih rezultata → evaluacija učinkovitosti zdravstvene njege

analiza zdravstvene skrbi → potrebe zdravstvene institucije (praćenje troškova u odnosu na učinkovitost)


ustanove u Hrvatskoj → različiti oblici dokumentiranja

loša kvaliteta dokumentacije

nepostojanje sistematičnog standarda

većina dokumentacije se i dalje piše ručno

nedostatna, nekompletna i ne omogućava kronologiju zbivanja o stanju pacijenta

pojedine sestre nisu u potpunosti upoznate sa svrhom dokumentiranja

dupliciranje podataka

*73% ispitanika mišljenja je kako zbog potrebe dokumentiranja provodi manje vremena uz krevet pacijenta
ŠTO

i
KAKO
dokumentirati?
_
Trendovi

u dokumentiranju_

dokumentiranje uz postelju pacijenta (tableti)


multidisciplinarno dokumentiranje


INFORMATIZACIJA
u dokumentiranju

Vođenje sestrinske dokumentacije u
informatiziranom
obliku:


_
Pravni okvir
sestrinske dokumentacije
_

ŠTO MOŽEMO UČINITI?
Nedostaci sestrinske dokumentacije


mijenjati zabilješke po otpustu pacijenta

upisivati intervencije koje je proveo netko drugi,
uništiti, ''zagubiti'' sestrinsku dokumentaciju

koristiti sestrinsku dokumentaciju da bi kritizirali druge

navoditi da je pacijent dosadan, nesnosan, svadljiv, ''problematičan''

ostavljati prazna mjesta u dokumentaciji

Izbjegavati!
Prednosti
sestrinske dokumentacije
vrednovanje sestrinskog rada→procjena udjela rada medicinske sestre kroz 24- satnu zdravstvenu njegu

izvor informacija → rezultati statističkih podataka korisni za razvoj sestrinske prakse→ materijal za edukaciju sestara kroz istraživanja u sestrinstvu

osnova za bazu podataka za razvoj sestrinskog dijela zdravstvene informatike

temelj za sestrinstvo utemeljeno na dokazima (eng.
evidence based nursing)

pokazatelj vrednovanja kvalitete i efikasnosti
trajni uvid u stanje bolesnika (kontinuirano praćenje)

protok informacija i bolja komunikacija→bolja suradnja i efikasnija koordinacija→ koordinacija sestara smanjuje mogućnost nastanka pogreške

doprinosi individualizaciji zdravstvene njege

Prednosti
sestrinske dokumentacije
Zadovoljstvo u radu
medicinskih sestara
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
Klinički zavod za neurokirurgiju
zapisi na papirusu u starom Egiptu pisani hijeroglifima

Florence Nightingale → Krimski rat → prikupljeni podaci → planiranje i organizacija rada sestara

1958. Odjel za sestrinstvo pri glavnom stožeru ICN-a→ aktivnosti usmjerene na vođenje posebne dokumentacije o izučavanju raznih vidova zdravstvene njege

Virginia Henderson
... povijest
sestrinske dokumentacije
Informatizacija
Sigurnost podataka

fizička, etička i zakonska zaštita podataka

zaštićena u skladu s najvišim standardima

temeljno pravo na zaštitu podataka

zlouporaba podataka mora se svesti na najmanju moguću mjeru→obrasci sigurnosti podataka

...
Zaključak
Izvor: Fučkar G.,1996.
.
Izvor: Fučkar G.,1996.
Izvor: Ljubič M., 2010.
...
Vođenje sestrinske dokumentacije u svakodnevnom radu:


više vremena za izravnu skrb za pacijenta
rezultati studija → manje vremena potrebno za računalnu dokumentaciju
nego za papirnatu

sredstvo komuniciranja unutar zdravstvenog tima → unaprijeđuje komunikaciju
među medicinskim sestrama i drugim profilima zdravstvenih djelatnika

temelj početka procesa kontinuirane evaluacije provedene zdravstvene skrbi i
unaprijeđenja kvalitete pružene skrbi - utjecaj na uspješnost sveukupnog
liječenja → stručni i financijski učinci zdravstvene zaštite

bolničko otpusno pismo zdravstvene njege

Zakonska obveza (Dokumentiranje obaveza koja se ne smije shvatiti
kao usputna aktivnost!)
Full transcript