Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historia Pieniądza

No description
by

Piotr Strzała

on 16 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historia Pieniądza

Pieniądz Pierwotny

Pieniądz Kruszcowy
Z biegiem czasu towary konsumpcyjne zastąpione
zostały metalami. Najpierw metalami mniej szlachetnymi jak :
Pieniądz Papierowy
Aby nie dźwigać pieniędzy, zostawiano monety u złotników,
którzy wystawiali kwity depozytowe. Z biegiem czasu złotnicy
przekształcili się w bankierów, a system drukowania pieniędzy został
ujednolicony w obrębie poszczególnych krajów. Pierwotnie pieniądze
papierowe dawały gwarancję wymiany na złoto lub srebro.
Pieniądz bezgotówkowy i elektroniczny
Historia pieniądza i jego Funkcje.
Pieniądz
– towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluty, krąży anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. Innymi słowy jest to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę.

Obecnie, na całym świecie dominuje gospodarka oparta na pieniądzu. Każdy kraj posiada walutę, która jest oficjalnym środkiem płatniczym.

Pieniądz jako środek wymiany
Musi być powszechnie akceptowany
Musi być przenośny
Musi być łatwo podzielny na mniejsze jednostki
Musi być trudny do podrobienia.
Według współczesnej doktryny na pieniądz składają się trzy elementy :
Jednostka pieniężna
Suma pieniężna
Znak pieniężny
Rodzaje pieniądza :
W kulturach pierwotnych pojęcie pieniądza jako osobnego środka płatniczego nie istniało. Podstawowym sposobem nabywania dóbr był barter, czyli wymiany na zasadzie przedmiot za przedmiot. Jeden towar wymieniano za inny o niekoniecznie takich samych właściwościach. Szybko jednak zorientowano się, iż nie zawsze taka wymiana towarami była sprawiedliwa, gdyż wartość przedmiotów często nie była taka sama i nie prowadziła do zaspokojenia wszystkich potrzeb. Bezpośrednia wymiana towaru na towar była również uciążliwa. Z czasem więc wprowadzono tzw. pośredników wymiany, którymi zwykle były: sól, zboże, skóry itp. Żelazo
 Miedź
 Brąz
Potem metalami szlachetnymi jak:

 Złoto
 Srebro
 Platyna
Metale były idealnym nośnikiem wartości, gdyż:
 Były trwałe
 Miały dużą wartość
 Były towarami rzadkimi, ich wartość ulegała tylko
niewielkim wahaniom
 Dało się je podzielić na małe „porcje” z których z
biegiem czasu wykształciły się monety (pierwsze
monety około VII w. p.n.e w Lidii (zachodnie wybrzeża
Azji Mniejszej) i w Egipcie)
 Monety robione z kruszców były małe, wygodne w
transporcie, opatrzone stemplem władcy,
gwarantującym wagę kruszcu i jakość.
Moneta z Lidii - VI w.p.n.e
Półkopek
Półkopek – pierwsza moneta systemu złotowego.
Przez długi okres złoty polski miał wartość 30 groszy.
Była to moneta srebrna.
 Po raz pierwszy realnie wybity za panowania
Zygmunta II Augusta (1564)
Początki złotego

Złoty pojawił się po raz pierwszy jako moneta w
1663 i pozostał w obiegu do 1841r. Wcześniej
występował wyłącznie jako jednostka
obrachunkowa.
Pierwsze pieniądze papierowe wymyślili
Chińczycy na przełomie VII-X w.n.e.
W Europie pojawiły się dopiero w 1661r. w Szwecji.
Zalety pieniądza papierowego:

 Łatwy do transportu
 Umożliwił rozwój bankowości
 Umożliwia uniezależnienie ilości pieniądza od
ilości kruszców.

Wady:

 Niekontrolowane drukowanie pieniędzy
prowadzi do inflacji
Złoty wprowadzony został do obiegu w 1924r. w wyniku reformy Grabskiego i zastąpił zdewaluowaną markę polską.
Nowa waluta została oparta na parytecie złota,
wartość 1 złotego ustalono na równoważną 0,1687 grama złota.
W wyniku rozwoju bankowości, coraz większa część transakcji przebiega bez użycia gotówki. Płatność następuje poprzez
przelewy bankowe z wykorzystaniem nowych technologii (karty
płatnicze, przelewy bankowe, płatności internetowe)
Pieniądz bezgotówkowy
Pieniądz elektroniczny
Jest to elektroniczny zapis wartości na karcie magnetycznej w postaci zespołu znaków.

Rachunki bankowe znajdują się w pamięci komputera i są obciążane lub uznawane
elektronicznie za pomocą kart magnetycznych.

W rozliczeniach międzybankowych przelewy pieniędzy są dokonywane za pomocą komputerów, bez konieczności prowadzenia dokumentacji księgowej
Bibliografia :

Prezentację wykonał :

Piotr Strzała

Płacidła
Płacidło- przedmiot pełniący funkcje pieniądza, który dodatkowo może zaspokajać inne potrzeby osoby, która się nim posługuje. Początkowo wartość płacideł związana była przede wszystkim z wartością użytkową samego przedmiotu (np. siekierki, pręty żelaza, sól, futra, skóry), ale z czasem,
(w miarę upowszechniania się płacideł jako środka płatniczego) płacidłami stawały się przedmioty o ograniczonej wartości użytkowej (np. małe kawałki płótna, bryłki kruszców, muszle), a ich wartość w większym stopniu wynikała z zawartej w danej społeczności umowy.
Skarb z ulicy Kanoniczej
Kilkanaście lat temu w jednej z kamienic na tej ulicy odkryto prawdziwy skarb. Choć nie lśnił blaskiem złota, jego wartość mogłaby spokojnie przewyższyć wartość piramidy ze złotych sztabek.

Krakowskie odkrycie wzbudziło ogromną sensację. 8 maja 1979 r. w podziemiach kamienicy przy ul. Kanoniczej 13 znaleziono zbutwiałe fragmenty skrzyni. Na moment cały archeologiczny świat wstrzymał oddech. Co znajdowało się w środku?
W zniszczonej skrzyni odnaleziono stare płacidła, które były używane zanim pojawiły się monety w znanej nam formie. Skarb liczył 4212 żelaznych sztabek podobnych do siekierek. Wszystkie miały długość od 27 do 41 cm, a łączna waga wynosiła 3630 kg. Przed wprowadzeniem srebrnych monet do zakupu towarów używano różnego rodzaju surowców, m.in. soli, skór czy właśnie żelaza.
Informacja o odnalezieniu skarbu, nazywanego także Skarbem Wiślan, wywołała liczne spekulacje. Plotkowano o odnalezieniu złota i kosztowności. Niektórzy mieszkańcy Krakowa wyczuli możliwość łatwego zysku, odnotowano nawet próbę włamania do kamienicy, w której znajdowały się już tylko resztki zbutwiałej skrzyni.
http://ciekawykrakow.blogspot.com/2013/07/skarb-z-ulicy-kanoniczej.html
http://www.ioz.pwr.wroc.pl/
http://www.poszukiwanieskarbow.com/numizmatyka/polska-krolewska.html
Pieniądze na terenie państwa Polskiego
Denar Mieszka I
Denar Bolesława Chrobrego
denar z łacińskim zapisem "PRINCES POLONIE" Bolesława Chrobrego z rysunkiem ptaka. Emisję tej monety określa się około roku 1000.
Brakteaty Bolesława Krzywoustego (1107-1138)
Brakteaty Mieszka III Starego (1138-1202)
http://www.poszukiwanieskarbow.com/numizmatyka/polska-krolewska.html
Denominacje złotego
17 lipca 1990 – Prezes NBP Władysław Baka zapowiedział prace nad projektem denominacji złotego
16 maja 1991 – Prowizoryczny banknot o nominale 200 000 zł przestał być prawnym środkiem płatniczym. NBP rozpoczął także wycofywanie banknotów o nominałach 10 zł, 20 zł, 200 zł, 2 000 zł i 20 000 zł.
11 maja 1994 – Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zaakceptował przygotowany przez NBP projekt denominacji złotego
7 lipca 1994 – Sejm uchwalił Ustawę o denominacji
15 października 1994 – Stare wersje banknotów 50 000 zł, 100 000 zł, 500 000 zł, 1 000 000 zł i 2 000 000 zł (nieposiadające elementów świecących w promieniach UV) przestały być prawnymi środkami płatniczymi.
21 listopada 1994 – Oficjalna prezentacja wzorów nowych banknotów i monet podczas konferencji prasowej w NBP
22 listopada 1994 – Początek kampanii informacyjnej w TVP
1 stycznia 1995 – Prawnym środkiem płatniczym przestały być stare banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł i 50 zł oraz monety o nominałach wyrażonych w starych złotych[13]. Do obiegu wchodzą nowe monety i banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł i 50 zł.
1 czerwca 1995 – Do obiegu weszły nowe banknoty 100 zł i 200 zł
1 stycznia 1997 – Banknoty starej emisji przestały być prawnym środkiem płatniczym
31 grudnia 2010 – Ostateczny termin, do którego banknoty i monety sprzed denominacji podlegały wymianie na nowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Denominacja_z%C5%82otego_w_1995
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pieni%C4%85dz
Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski ,,Dziś i Jutro1''
Full transcript