Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A reformkori társadalom

No description
by

Gabor Antos

on 7 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A reformkori társadalom

A reformkori társadalom
2. A társadalom tagolódása
3. A nemesség
- nem egységes (azaz heterogén) társadalmi csoport. Elkülönülnek egymástól. Kiváltságaik 1848-ig megmaradnak.
- a
főnemesség
(ariszokrácia, mágnások) hatalmas birtokokkal rendelkezett, ezek egy részét modernizálták pl. vetésforgó, istállózó állattenyésztés. A majorsági birtokokon árutermelés folyt.
- egy részük Bécsben élt, de volt akiket megérintett a nemzeti eszme: Festetics György: Georgicon, Széchenyi Ferenc: Nemzeti Múzeum
-
birtokos (köz)nemesség
: a rendiség és a megyei élet irányítói, a konjunktúra idején életkörülményeik javultak pl. kúriák építése. A dekonjunktúra idején nehéz helyzetbe kerültek, ezért fogékonnyá váltak a reformok iránt. A nyilvánosság megteremtésével nőtt a súlyuk a pol-ban.
-
kisnemesség
(hétszilvafás): kisbirtokkal (1-2 telek) vagy azzal sem (bocskoros nemes) rendelkeztek, esetleg jobbágytelken gazdálkodtak. Ragaszkodtak a kiváltságaikhoz, mert ez emelte őket a jobbágyok fölé. Felemelkedési lehetőség volt, ha gyerekeiket értelmiségi pályára adták (honorácior: nemesi származású értelmiségi, armális nemes: nagybirtokon telket bérel)
- a francia háborúk alatt Ma.o területén nem voltak harcok
- békés termelés folyt
- felment a gabona ára fellendülés, azaz
konjunktúra
alakult ki
- a nemesek terményben kérték az adót, növelték a majorság méretét
- a nemesek a bevételt főként fényűzésre fordították
- csak kevesen modernizálták birtokaikat
- "csendes tavaszi esőt és hosszú háborút"
- a háborúk után visszaesés, azaz
dekonjunktúra
következett
- a nemesek ismét pénzben kérték az adót a jobbágytól
- a kormányzat többször is leértékelte (
devalválta
) a papírpénzt
- ennek a vesztesei főként a zsidó kereskedők voltak
- társadalom tagolódása alapvetően a kiváltságok (rendi jogok) alapján történik, de befolyásolja a vagyoni helyzet is
4. A jobbágyság
- az ország lakóinak kb 70-75%-át alkotta, nincs pol. joguk
- az újranépesülés (földbőség) után megindult a telkek aprózódása és ez a csoport polarizációjához (differenciálódásához, megosztásához) vezetett
- jómódú jobbágy: min. 1 jobbágytelekkel rendelkezett
- zsellér: 1/8-ad telek vagy kisebb vagy nincs földje
(házas vagy házatlan zsellér-béres, cseléd). Nőtt az arányuk (A majorságon árutermelés folyik, a zsellér a bérmunkás)
5. A polgárság
- nőtt a városok népessége, főként az értelmiség és a kereskedőpolgárság számának növekedése miatt. A kereskedők részben külföldiek voltak.
- jelentős vagyoni különbségek
- Pest+Buda+Óbuda =100.000 lakos, az oszág gazdasági központja lett
- nőtt a manufaktúrák száma és megjelentek gyárak is
Nemesi kúria
Hogyan változott a búza és a pénz értéke a korszakban?
Mivel magyarázható
ez?

Hogy nevezzük a
lejátszódó gazdasági
folyamatot?
1. A gazdaság változásai
Kik voltak a kiváltságos csoportok?
Kik voltak a
honráciorok?

Kik voltak a
zsellérek?
Miben különbözik a kúria az arisztokrácia lakóhelyétől?
Full transcript