Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hulumtimi në veprim

No description
by

genta hasanaj

on 4 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hulumtimi në veprim

Metodologjia
Formulimi i problemit
dhe qëllimi i hulumtimit
Përmirësimi i sjelljeve problematike të nxënësve përmes metodës së diskutimit dhe aktiviteteve bashkëpunuese
Pyetja e hulumtimit
Mësimdhënësit në përgjithësi, shprehen pozitivisht për efektin që ka pasur java punuese me nxënësit
me sjellje të papërshatshme. Sipas tyre, nxënësit kanë ndryshuar sjelljet e tyre pozitivisht në raport me
qasjen me të tjerët, ashtu edhe në aspektin e të mësuarit. Kjo ndikon në rregullimin e raporteve mes
njëri-tjetrin.

Ndër të tjerash, mësimdhënësit janë shprehur se java punuese ka ndikur edhe në komunikimin më
efektiv mes tyre dhe nxënësve, duke mos përjashtuar edhemundësinë më të mirë që ata të zhvillojnë
mësimdhënien, pa problem te specifikuara nga ana e tyre.

Hulumtimi në veprim
Qëllimet e hulumtimit

Problemet disiplinore kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë një problem global duket përfshirë si vendet e civilizuara dhe ato të pacivilizuara. Faktorët mund të jenë të ndryshëm, si konteksti familjar, social, ekonomik etj.

Ky fenomem “i papërshtatshëm ekzsiton edhe në shkollat e shtetit tonë, duke përfshirë edhe në vecanti shkollën fillore të mesme të ulët “Xhevë Lladrovci”, në komunën e Drenasit. Këtu janë identifikuar disa nga nxënësit me sjellje problematike, me c’rast për të përmirësuar këtë problem, kemi ndërmarrë aktivitete të posacme që do të na ndihmonin në zbutjen e tij
.
Si ndikojnë përdorimi i metodës së
diskutimit dhe aktivitetet bashkëpunuese
në përmirësimin e sjelljeve pa papërshtatshme të nxënësve?
Janë përfshirë 20 nxënës nga klasat 5,6,7
të shkollës fillore: "Xhevë Lladrovci" Drenas.

Të identifikuar parakrakisht nga kujdestarët
e klasave nëpërmjet vëzhgimit që është bërë
gjatë periudhës përgjatë 3-4 javore.


Dizajni i hulumtimit është

Studim i rastit


Qasja e hulumtimit:

Cilësore


Metodat e mbledhjes së të dhënave:


Vëzhgimi dhe intervista
Plani i veprimit
Dita e parë
Tema
: Cilat janë sjelljet e papërshtatshme sipas jush?

Vendoset një film i animuar me anë të projektorit
U shpërndahen nxënvësve fletët A4, ku mbi to reflektojnë se
cfarë kuptojnë ata me sjellet e papërshtatshme duke e
ndërlidhur me jetën reale apo me atë cfarë kanë parë në film.


Plani i veprimi
Dita e dytë:
Tema
:
Miku i ngushtë

Brenda grupit, nxënësit do të përzgjedhin një mik të ngushtë. Përzgjedhja bëhet e rastësishme. Gjatë gjithë kohës, miqtë e ngushtë do t'i realizojnë aktivitetet së bashku

Hartimi i i rregullave të sjelljes (Diskutim)

Rregullat Pasoja
Dita e tretë
Tema: Disktutim i hapur
;


Cfarë ju pëlqen më së shumti të bëni

dhe pse?
Dita e katërt

Tema:
Të njohim njëri-tjetrin

Cfarë kuptoni me të qenurit të:
- të lumtur
- të mërzitur
- të lënduar
- të nervozuar
Bëhet një diskutim i hapur
Leximi i gjuhës së trupit dhe shprehjet e fytyrës
të njërit-tjetrit
Dita e pestë

Tema:
Unë mund të ndihmoj

Dramatizimi i një ngjarjeje, mundësia për diskutimin e ideve se si nxënësit do të ndihmonin në tejkalimin e një situate të tilllë.
Dita e gjashtë:
Tema:
Ne mund të zgjidhim cdo problem


Krijimi i një liste ku nxënësit plotësojnë me simbole sjelljet që ata i konsiderojnë të përshtatshme dhe ato të papërshtatshme
Përmirësimi i sjelljeve të nxënësve ka ndikuar edhe në ngritjen e aktivitetit të tyre gjatë procesit mësimor.
Interpretimi i rezultateve
Ju faleminderit për vëmendje!
Punuan:

Valdet Nika
Samire Dragusha
Nazmi Beka
Gentiana Hasanaj
Full transcript