Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ИМЕНКИ (СУПСТАНТИВИ)

No description
by

Sonja Srbova

on 6 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ИМЕНКИ (СУПСТАНТИВИ)

ИМЕНКИ (СУПСТАНТИВИ)
од лат. supstantivum

Како се поделени именките?
општи
сопствени
збирни (колективни) -> членство, население
материјални
конкретни
апстрактни
Категорија
род
машки - женски - среден род
Број кај именките
Како еднински се јавуваат:

-сопствените именки;
-збирните именки (мебел);
-материјалните именки;
-дел од апстрактните именки.
определеност/неопределеност
-от, -та, то, -те

ов, -ва, -во, -ве

-он, -на, -но, -не
Задача:
Постојат прашања за кои нема одговори. Постои само времето – да минува додека не замине сосем, да минува и да го прави своето. Ништо друго никогаш немало за нас и меѓу нас. Сега го знам тоа. И тоа е сосема во ред. Јас ги имам само за себе сите тие мигови, заглавени во некое минато, ги имам за да ги живем денес. Тоа е најверојатно ексклузивитетот кој го добиваат оние на кои ништо друго освен тоа не им следува. И затоа е во ред – затоа што во таа особеност ништо друго нема смисла.
машки род
Овие именки завршуваат на
консонант --> учител, чевлар
или на некоја од
самогласките
:
-
а
(владика, судија)
-
о
(стрико, татко)
-
е
(вујче)
-
и
(кули)
-
у
(гуру)-од туѓо потекло
Завршуваат на
- а;
согласна група --> радо
ст
, младо
ст;
согласка --> пот, пролет

женски род
среден род
завршуваат на
- о и -е
село, пиле
исклучоци и колебања
кај именките од туѓо потекло --> такси, жири, интервју

ж.р. или м.р. ---> индивидуа, персона, странка

песок: песокта/песокот
пепел: пепелта/пепелот
жар: жарта/жарот
вар: варта/варот
обична множина
м.р. образуваат со:
-и, -ови, -еви, -вци (-овци)

ж.р. образуваат со:
-и (исклучок-раце, нозе)

ср.р. образуваат со:
-а, -иња (ретко со -и)
избројана множина
Именките во оваа множина секогаш одат со некој број или со количествен прилог, а се образуваат со наставката
-а (два дена, неколку дена)
збирна множина
Се образува со наставките:
-је, -ја, а понекогаш и со -ишта.

лист/листје
рид/ридје/ридишта
крај/краиште

Full transcript