Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gamla Europa

Historia: En resumé om hur västeuropa utvecklas fram till slutet av 1600-talet. Från tidig medeltid till renässansen. Feudalsamhällets glansdagar helt enkelt.
by

Rolf Fält

on 22 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gamla Europa

Forna civilisationer
Demografisk utveckling
Europa
väst
i
Medeltiden
Renässansen
1000
1300
500
1500
Tidiga medeltiden
Högmedeltiden
Senmedeltiden
250 milj
400 milj
70
70
50
50
Världsbefolkningen:
år 500
år 1600
(uppskattningsvis)
Europas befolkning i miljoner
Tidig medeltid
Högmedeltid
Senmedeltid
Renässansen
Krig, svält och pest
Ny teknik & klimat
Handel & teknik
OBS!
Alla siffror är beräkningar och
den exakta befolkniningsmängden
har rört sig upp och ner beroende
på olika omständigheter.
Maktstrukturer
Under tidig medeltid hade
påven
den absoluta makten. Då han var närmast Gud var han närmast allsmäktig.
Möjligheten att bli
exkommunicerad
avskräckade alla.

I samband med renässansen, då protestantismen tog fart och slog sönder den katolska kyrkans makt, gick mycket av makten istället över till
kungen
.
Adeln &
prästerna
Tredje ståndet
Kungen
(cc) photo by medhead on Flickr
Samhällstrukturen innan den nya tiden kallas oftast för feodalsamhället eller för förläningsamhället.
Regenten
krävde
lojalitet
och
militär hjälp
av sina
tjänare
i utbyte mot
krigsbyte
och
befrielse av skatter
.
Under medeltiden var gudsfruktan stor och den absoluta makten kom från Gud, som i sin tur delegerade ansvaret på sina tjänare på jorden.
Topp 5
5. VÅLD!
4. Barnsäng
3. Svält
2. Epidemier
1. Infektioner
DÖDSORSAKER
Regenten fick ut sitt budskap i landet genom prästerna och var därför beroende av dem för att kontrollera folket.

På liknande sätt behövde kungen adeln för att samla ihop riddare och knäcktar till en armé.
Eftersom kungarna alltid behövde hjälp för att styra tvingades de alltid hålla en balans mellan stånden.
Att misslyckas kunde innebära bondeuppror eller kuppförsök från adeln.

Bönderna
gav mat och arbetskraft åt de
övre ståndene
.
Att man reste borgar under medeltiden hade inte alltid med fruktan för andras arméer att göra utan oftare med de
egna bönderna
.
Men
bönderna
kunde resa sig och
göra uppror
om de blev för hårt pressade av adeln eller kungen.
Decentralisering av Romarriket
Minskat handelsutbyte i hela Europa
Kristendomen breder ut sig
Mäktigaste mannen är Påven
Statsbildningar etableras
Ökat handelsutbyte
Katolska kyrkan styr
Ökat inflytande och välstånd

Politisk destabilisering
Handelsutbytet gynnar Italien
Katolska kyrkan styr
Minskat inflytande och välstånd

Politisk och ekonomisk expansion
Större stater dominerar
Kungarna styr
Handeln har en central betydelse
(en överblick av utvecklingen)
Full transcript