Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

rola społeczena

No description
by

Marcin Kotras

on 10 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of rola społeczena

rola społeczena jako punkt graniczny między jednostką a społeczeństwem
Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają. Każdy tam aktor niejedną gra rolę (...). [W. Szekspir, Jak Wam się podoba]
rola społeczena
Rola i status [E. Babbie]
status - pozycja bądź miejsce zajmowane w społeczeństwie bądź mniejszej grupie społecznej
rola - zespół oczekiwań przypisany poszczególnym statusom
STATUSY POSIADAMY, A ROLE PEŁNIMY

możemy mówić o statusie:
matki, studenta, robotnika, polityka, seniora, osoby pięknej, człowieka sukcesu...
i związanych z nimi rolach społecznych
stosunek jednostki do roli społecznej
techniki integracyjne
Rola społeczna będąc sposobem zachowania się jednostki wobec innych osób, pełniona jest według
mniej lub bardziej utrwalonych w społeczeństwie wzorów i norm
, w tym wzorów osobowych
definicja
rola społeczna
to względnie stały i wewnętrznie spójny system zachowań, będących reakcjami na zachowania innych osób, przebiegający według mniej lub bardziej wyraźnie ustalonego wzoru
na kształtowanie się osobowości główny wpływ ma...
...sposób traktowania przez jednostkę pełnionych przez nią ról społecznych
w mniejszym stopniu wpływa na to repertuar pełnionych ról, czy nasze predospozycje z nimi związane
identyfikacja z rolą
wynikająca przede wszystkim z procesu zinternalizowania podstawowych norm i zachowań z daną rolą związanych
wdrukowanie roli (naznaczenie w sensie pozytywnym bądź negatywnym)
wynikające z mechanizmu retrospektywnej interpretacji zachowań i postaw jednostki, pełniącej określone role (np. role eks-więźnia, eks-alkoholika, eks-osoby młodej itp.)
wrastanie w rolę
występujące bardzo często w procesie przystosowywania się do ról społecznie i moralnie nieakceptowanych. Proces ten opiera się przede wszystkim na mechanizmie neutralizacji roli poprzez:
negację ofiary
negację krzywdy
negację odpowiedzialności
fetyszyzacja roli (autonomizajca, niekiedy skrajna)
wynikającej z przyjęcia przez jednostkę superkonformistycznej postawy względem roli, która jest celebrowana nie ze względu na określony cel, ale na nią samą (np. rola matki, pracownika). Podkreślić należy, iż szczególnie łatwo procesowi fetyszyzacji podlegają role służbowe, zwłaszcza zaś te, które są bogate ze względu na ich treść (np. zawód programisty komputerowego)
manipulacja rolą
pełniona rola pełni wyraźnie funkcje dekoracyjne, fasadowe, mające ułatwić pełnienie innych ról lub czerpanie z tej roli wyraźnych korzyści. W tym procesie ukrytego przedefiniowania pełnionej roli podstawowe znaczenie ma fakt, iż rola ta traktowana jest często instrumentalnie
negacja roli
polegającej na mniej lub bardziej wyraźnym odrzuceniu roli pełnionej przez siebie (lub też roli, do pełnienia której jesteśmy formalnie zobowiązani) lub roli jako takiej (np. roli kobiety w koncepcji ruchów wyzwolenia kobiet, roli narkomana w ich społecznej terapii itp.)
w tym przypadku możliwa jest
"redefinicja roli"
, zwłaszcza wtedy kiedy bardzo trudno jest z takiej roli wyjść (kobieta, mężczyzna, osoba starsza)
kreacja roli (rola, której nie było)
Ten rodzaj relacji między jednostką a rolą społeczną ma miejsce przede wszystkim w odniesieniu do
jednostek innowacyjnych
, twórczych ale nie tylko (np. bezrobotny absolwent uczelni wyższej)
wykładowca akademicki
cechy charakteru
zdolności interpersonalne (umiejętność wpływania na to jak jesteśmy postrzegani przez innych ludzi)
istotne przy rolach zawodowych
strategie skierowane na drugą osobę
autoprezentacja
pozytywna (Czy Pan wie KIM ja jestem?)
negatywna (Zupełnie się na tym nie znam...) [tzw. autodeprecjacja]
techniki ingracjacyjne
konfromizm:
występuje najczęściej przy równym statusie partnerów - związek ze zgodnością poglądów
manifestowanie konformistycznej postawy przy znacznych różnicach statusowych jest rzadkie z obawy przed zdemaskowaniem
podobnie wyższy status osłabia chęć zachowań konformistycznych mimo mniejszej szansy na zdemaskowanie

konformizm opóźniony i częściowy - uważany za najbardziej efektywny
...problem akceptacji i "zachowania twarzy"
podnoszenie wartości partnera
skuteczność tej strategii jest większa jeśli:
formułowane przez nas pozytywne oceny są przedstawiane tak jakby pochodziły od szerszych zbiorowości
podkreślamy cechy cenione, których posiadania partner nie jest pewien; pomaga również negatywna ocen cech, które nie mają większego znaczenia
porównujemy partnera do wysokich, abstrakcyjnych standardów
ma to charakter procesualny a nie incydentalny
wysoka samoocena nie musi osłabiać, ani tym bardziej wykluczać zachowań konformistycznych
społeczeństwo to dramat a nie system (J.H. Turner)
role przepisane - silny konformizm (pełna akceptacja scenariusza roli)
role subiektywne - większy indywidualzim ("twórcze wykorzystanie publiczności i rekwizytów)
role "można grać świadomie bądź ślepo" (Berger)
role nie znoszą się ale wzajemnie uzupełniają w niekończących się interkacjach
Full transcript