Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RAPORT DE AUTOEVALUARE 2014-2015

No description
by

Rodica Bogus

on 28 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RAPORT DE AUTOEVALUARE 2014-2015

RAPORT
de
AUTOEVALUARE

ARGUMENTE ÎN FAVOAREA SOLICITANTULUI GRADULUI DIDACTIC
3. Îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale
Tema de cercetare:
Gradul de cunoaștere a limbii versus capacitatea de înțelegere a unui text epic în gimnaziu
5. Direcții de perspectivă
4. Rezultatele elevilor
pentru conferirea gradului didactic doi (II)
BOGUȘ RODICA

profesoară de limba și literatura română
2014-2015
Nu zi niciodată: știu și pot,
fără să te întrebi
pentru ce știu și pentru ce pot?
N. Iorga
DATE GENERALE:
Nume/Prenume: Boguș Rodica -
17 august 1988
Studii:
Licență
– Filologie, UPS „Ion Creangă”, 2012
Teza: Formule narative în romanul „Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de război” de C. Petrescu
Masterat
– Educație lingvistică și literară, UPS „Ion Creangă”, 2014
Teza: Gradul de cunoaștere a limbii versus capacitatea de înțelegere a unui text epic în gimnaziu
Experiența profesională:
Sînt angajată în calitate de profesoară de limba și literatura română din 04. 11. 2011 pînă în prezent la Liceul Teoretic „Vasile Lupu”, ceea ce rezultă că am ~ 4 ani de experiență în acest domeniu.
Evoluție personală:
1. În decursul acestei perioade am activat în calitate de profesoară de limba și literatura română, începînd cu clasele a VI-a pînă într-a XII-a și am susținut lecții în clasele de liceu cu profil umanist la literatura universală.
2. Am fost dirigintă timp de 2 ani, în anii de studiu 2012-2013 și 2013-2014.

Cunoștințele se distribuie gratis,
dar fiecare vine cu vasul de-acasă.
Proverb chinez

Am studiat sistematic
literatura de specialitate
Standardele de eficiență a învățării
limbii și literaturii române
Referențialul de evaluare
Ca șef de catedră, în anul de studii 2012-2013, am luat cuvînt la Consiliul Profesoral cu un Raport de autoevaluare a activității membrilor catedrei pe parcursul anului.
Am studiat experiența avansată a colegilor de la catedră prin asistări la ore și consultații, am analizat situațiile problemă iscate în diverse momente ale activității noastre, căutînd soluții pentru comprehensiunea oricărui fapt de limbă ambiguu.
Am participat la adunarea generală de părinți din 2013, abordînd subiectul:
Necesitatea lecturii la orice treptă de școlaritate.
Am fost timp de 1 an redactor coordonator al Publicației Liceului Teoretic „Vasile Lupu” Susleni –
ACTUAL
.
Am fost evaluator la olimpiada raională doi ani consecutiv, 2013-2014, 2014-2015.
Împreună cu colegii de catedră și echipa managerială am organizat un seminar metodic la nivel raional cu tema:
Realizarea procesului educațional la limba și literatura română printr-o îmbinare reușită, rațională și variată a formelor de activitate, inclusiv extracurriculare
, în cadrul căruia am realizat o lecție publică cu subiectul:
Dialogul liber (Interviul)
.
Am participat la 2
conferințe naționale
organizate de UPS „Ion Creangă” cu subiectul:
Valorificarea experienței profesionale: de la practica pedagogică la atestarea cadrelor didactice, Chișinău, 22 noiembrie 2013;
Valențe formative ale studiului integrat al limbii și literaturii române, Chișinău, 23 mai 2014.
Am participat la Stagiul de formare pentru diriginți:
Organizarea activității cu părinții și îngrijitorii elevilor
desfășurat în perioada 23-25 august 2012 la Chișinău.
Am susținut cu succes testul final și am promovat cursul
Dialog Intercultural în Moldova
, desfășurat în perioada 14.11 – 31.12.2014 pe platforma:
www.e-learning.civicportal.org/
Am publicat materiale didactice pe portalul
www.didactic.ro
, astfel mi s-a eliberat o adeverință de confirmare în data de 25 ianuarie 2015.
Am publicat pe același portal, www.didactic.ro, în Revista online a cadrelor didactice lucrarea ABORDAREA TEXTULUI LITERAR DE PROPORȚII: ALEGEREA STRATEGIEI, METODELOR, TEHNICILOR, în nr. 2 din 2014.
Am participat la Simpozionul Internațional „ETIC ȘI ESTETIC ÎN ACTUL DIDACTIC”, ediția I, din 20 februarie 2014, Petricani, România, cu lucrarea:
Tehnici de lectură care contribuie la înțelegerea textului;
2.1. Preocupările
pentru
dezvoltarea profesională
2.2. Implicarea în activitatea instituției de învățămînt

profesor; 2011-2015
șef de catedră; 2012-2013
diriginte;
2012-2013;
2013-2014
secretar al consiliului profesoral;
2014-2015
Activitățile extracurriculare și extrașcolare
În anul de studii 2012-2013, în cadrul săptămînii limbii și literaturii române, în colaborare cu profesoara de limbă și literatura română, Boldurat Eugenia, am organizat activitatea: „Guguță – copilul amintirilor”, cu elevii din gimnaziu;
În același an, am realizat în colaborare cu profesoara de limba și literatura română, Bobeica Maria, o serată cu genericul: „Vasile Alecsandri – rege al poeziei”, cu elevii de liceu;
În acest an, 2015, în cadrul săptămînii limbii și literaturii române, am organizat un Concurs literar cu genericul: „Pe prispa sfătosului bunic din Humulești” în care au participat elevii clasei a XI-a.
Am colaborat cu colegii de catedră și bibliotecara liceului la organizarea și desfășurarea Concursul zonal „Ziua cărții” în fiecare an;
Am participat cu elevii clasei a IX-a, promoția 2013-2014, cărora le-am fost diriginte, la curățirea de deșeuri a rîului ce traversează localitatea noastră, creînd un filmuleț pentru Concursul „Iubește-ți rîul”
2.3. Contribuția personală
la prestigiul și imaginea
unității de învățămînt
Am reprezentat liceul la seminare raionale.
Eleva Mihalciuc Valentina s-a învrednicit de locul III la concursul inițiat de Revista NOI, VENI, VIDI, VICI, ediția 2012-2013.
„Să nu îi educăm pe copii pentru lumea de azi.
Această lume nu va mai exista cînd ei vor fi mari.”
Maria Montessori
Actualitatea temei;
limba - lexeme - text literar
Problema
teste - cuvinte - explicații
Scopul
cercetării
diagnosticare;
propunere.
Obiectivele
cercetării:
O1 – să studiez documentele oficiale ale învățămîntului în raport cu problema de cercetare;
O2 – să analizez metodele și tehnicile propuse pentru comprehensiunea unui text epic;
O3 – să experimentez unele metode și tehnici cu elevii de gimnaziu.
Metode utilizate:
analizei comparative
observației
experimentul
Clasa a VI-a
„Cînd bunicul era nepot” de Aureliu Busuioc
DEX
Relații le
unităților
lexicale
test
de
vocabular
analiza
rezultatelor
Constatări:
Elevii cărora nu li s-au citit explicaţiile cuvintelor prezente în test le-a fost mai dificil de realizat sarcina, intuind explicaţia conform contextului, în cazul în care nu ştiau exact semnificaţia acestuia.
Unii elevi nu au ţinut cont de condiţia care indica „explicaţie fără sinonime” şi au scris sinonime în locul explicaţiei;
Elevilor cărora li s-au citit explicaţiile nu de fiecare dată au reprodus semnificaţia cuvîntului, ci au deraiat de la sensul de bază al acestuia.
Înţelegerea lecturii, ca aspect important al învăţării şi cunoaşterii, este dependentă şi de alţi factori, cum ar fi:
gradul de dificultate al textului,
frecvenţa cuvintelor care fac parte din patrimoniul lexical al copilului,
viteza de lectură.
Asimilarea vocabularului porneşte de la memorarea cuvîntului şi descifrarea lui, prin definirea noţiunii, iar realitatea este substituită de diverse descrieri verbale, imagini, scheme şi machete.
Asta am încercat şi noi să realizăm în cadrul acestui experiment prin testul de vocabular implementat, să diagnosticăm vocabularul elevilor de clasa a VI-a, astfel încît să stabilim o traiectorie corectă de asimilare şi înţelegere a vocabularului limbii române.
Pentru a avea elevi buni, trebuie mai întîi profesorul să-i dea motive pentru asta, să-i captiveze printr-o diversitate de tehnici, să-i susţină părerea şi să fie mereu gata de a răspunde la întrebările lor, pentru a nu le dezamăgi aşteptările.
Lucrarea pe care am elaborat-o ne-a deschis noi viziuni asupra înțelegerii unui text literar, pe care le vom aplica în viitorul apropiat atunci cînd vom studia texte epice în clasele de gimnaziu și nu numai. Vom fi mai siguri de cele realizate, pentru că vom avea ca vector comprehensiunea complexă a unui text literar, explicîndu-i inițial vocabularul lui și implementînd tehnici care ar favoriza înțelegerea acestuia.
Fii realist,dorește-ți mereu
imposibilul.
Paulo Coelho
să cercetez aspectul utilizării în vocabularul activ, atît verbal cît și scris, al neologismelor la elevii de gimnaziu și liceu;
să particip la întrunirile metodice organizate de membrii catedrei, de instituție și cele raionale;
să combat analfabetismul în rîndul elevilor, prin diverse tehnici lectorale, atît în cadrul orelor de curs cît și în cele opționale;
să frecventez seminarele metodice raionale care au ca vector îmbunătățirea competenței de comunicare didactică prin diverse strategii educaționale;
să continui instruirea demarată cu elevii cu CES;
să valorific principiul interdisciplinarității și transdisciplinarității în cadrul lecțiilor de limba și litaratura română;
să public cel puțin un articol în domeniul evaluării proiectelor individuale și de grup ca produs finit;
să elaborez un curriculum și un proiect pentru un curs opțional destinat cunoașterii literare, clasificate pe genuri și specii literare;
să motivez elevii să participe la diverse concursuri, pentru a-și experimenta competențele de comunicare în limba română.
Să particip la proiectul inițiat de UPS „Ion Creangă” în ceea ce privește realizarea și experimentarea produselor la disciplinele opționale.
Premianții din școală
nu sînt și premianții din viață.
CONCLUZII:
Autoevaluarea este o formă de organizare și apreciere,
reprezentînd expresia unei motivații lăuntrice față de învățare.
Am obligația de a-mi ajuta discipolii să comunice într-o limbă cizelată indiferent de circumstanțe.
Să-i ajut să depășească barierile de comunicare prin exersare în cadrul orelor de curs, prin varierea tehnicilor, dar și în afara lor.
Să-i motivez să citească, valorificînd lecturile lor, pentru a deveni culți.
Acestea fiind spuse, îmi propun în următorii ani să materializez obietivele înaintate.
Clasa a 9-a

Analize ale evaluării rezultatelor școlare (LICEU)

VĂ MULȚUMESC!
Full transcript