Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Colas Ryzyko

No description
by

Lukasz Lorenz

on 16 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Colas Ryzyko

RYZYKO ?
zdarzenie
przyszłe
i
niepewne
, które w przypadku wystąpienia będzie miało
wpływ
na osiągnięcie celu
pożar
powódź
protest ekologów
złe warunki gruntowe
zmiana wymogów odbiorowych
ograniczona wydajność technologii
niedotrzymanie terminów umownych
pozwy sądowe
pogorszenie płynności finansowej
brak zasobów
wszystkie ryzyka nieprzewidywalne
łańcuch krytyczny
analiza ryzyka
brak doświadczenia w danym obszarze
Metody identyfikacji ryzyk
burza mózgów
Kogo zaprosić do analizy ryzyka?
zespół projektowy
osoby lub organizacje, które uczestniczą w tworzeniu lub są bezpośrednio zainteresowane wynikami wdrożenia projektu. Interesariusze mogą wywierać wpływ na daną organizację.
Interesariusze
Wewnętrzni

Pracownicy
Udziałowcy
Zewnętrzni
Klienci
Dostawcy
Konkurenci
Władze państwowe
Instytucje finansowe
Media
Związki zawodowe
Sieć projektu - przykład
Identyfikacja ryzyk - przykład
Przeprowadźcie w grupach analizę ryzyka własnych projektów:
Ćwiczenie - Identyfikacja ryzyk negatywnych
Ilościowa
wyrażona w %
skupia się na dobrym wyliczeniu współczynnika ryzyka
skłania do naciągnia wyników pod założoną tezę (prowadzi od jakościowej)
Rodzaje klasyfikacji ryzyk
Przeprowadźcie w grupach analizę ryzyka własnych projektów:
Ćwiczenie klasyfikacja ryzyk
Klasyfikacja ryzyk - wpływ
duży wpływ
mały wpływ
Klasyfikacja ryzyk - prawdopodobieństwo
mniej prawdopodobne
bardziej prawdopodobne
Współczynnik ryzyka
Strategie reakcji na ryzyko negatywne
Analiza 5 WHY
Służy do odróżnienia ryzyka od przyczyn jego powstawania

Jedno ryzyko może mieć kilka przyczyn powstawania

Zwykle przyczyn źródłowych tzn. rozpoczynających ciąg przyczynowo – skutkowy jest bardzo mało

Oczywiście pytań może być mniej lub więcej niż 5
5 WHY - przykład
Ćwiczenie 5 WHY
1. Wybieramy jedno z ryzyk o dużym wpływie na realizację celu projektu oraz dużym prawdopodobieństwie wystąpienia i szukamy przyczyn jego wystąpienia
Najbardziej skuteczną metodą zabezpieczenia się przed ryzykiem jest oddziaływanie na jego przyczyny źródłowe

Eliminując przyczyny znacznie zmniejszamy prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
Działania zapobiegawcze
Działania zapobiegawcze - przykład
1. Znajdźcie przyczyny źródłowe i dopiszcie działania zabezpieczające przed ich wystąpieniem

2. Działania zapobiegawcze powinny pojawić się jedynie przy przyczynach źródłowych lub wzmacniająco przy punktach integracji
Ćwiczenie - działania zapobiegawcze
Gdy pomimo naszych największych starań ryzyko się urzeczywistniło (przekształciło się w problem) należy być przygotowanym na minimalizowanie jego skutków

W tym celu w trakcie analizy ryzyka opracowujemy plan działań minimalizujących oraz działania przygotowawcze do jego realizacji, które musimy wykonać już dziś

Określamy też wyzwalacz działań minimalizujących
Działania minimalizujące
Działania minimalizujące - przykład
Ćwiczenie - działania minimalizujące
Wyniki analizy przyczynowo-skutkowej
Wyniki analizy
Wybieramy działania zapobiegawcze oraz przygotowujące do minimalizacji ryzyka i przenosimy je na sieć projektu

Pamiętajmy aby wcześniej policzyć koszt danego działania i upewnić się, że jest niższy od potencjalnego wpływu ryzyka na cel projektu
wpływ na projekt
koszt zapobiegania/minimalizacji
skutków ryzyka
Zadania do przeniesienia - przykład
Sieć projektu przed zmianą - przykład
Zmodyfikowana sieć projektu
Ćwiczenia - modyfikacja sieci projektu
1. Z analizy przyczynowo – skutkowej wybierzcie wszystkie działania zapobiegawcze oraz przygotowujące do minimalizacji ryzyka i przenosimy je na sieć projektu

2. Dodatkowe czynności mogą przerodzić się w zadania lub komentarze do obecnych zadań
Analizę ryzyka należy przeprowadzić dla każdego ryzyka o dużym wpływie na cel projektu i dużym prawdopodobieństwie wystąpienia

Pozostałe ryzyka należy wpisać w rejestr ryzyk
i okresowo je monitorować
Analiza pozostałych ryzyk
Dokument w którym znajdują się wszystkie zdiagnozowane ryzyka wraz z określoną klasyfikacją, wybraną strategią działania, wyzwalaczem i właścicielem

Rejestr ryzyk należy okresowo przeglądać – co najmniej 1 raz w miesiącu
Rejestr ryzyk
RYZYKA POZYTYWNE
SZANSE

nowatorskie rozwiązanie
nowy wykonawca
niezależny podwykonawca
punkt integracji między projektami
duży koszt pomyłki
odbiory prac
Mieszkanie zakupione
Plan remontu przygotowany
Szczegółowy kosztorys przygotowany
Umowa z dostawcami mediów podpisana
Zgoda wspólnoty na remont uzyskana
Instalacja elektryczna wykonana
Docieplenie
i zabudowa gk
wykonane
Instalacja
wod-kan
w łazience
wykonana
Klatka schodowa wyremontowana
Kuchnia wyremontowana
Remont w łazience wykonany a urządzenia zamontowane
Remont pokoi
wykonany
Remont mieszkania zakończony
Fotograf
wybrany
Profesjonalna sesja zdjęciowa wykonana
Treść ogłoszenia przygotowana
Ogłoszenie o sprzedaży wystawione
Pokazy
mieszkania
klientom
zorganizowane
Mieszkanie sprzedane
w ciągu 4 m-cy
od zakupu
Po rozbiórce sufitu okaże się, że trzeba wykonać dodatkowe prace
Obróbka zdjęć przez fotografa zajmie dłużej niż zaplanowano
Brak zgody wspólnoty na przeprowadzenie remontu klatki schodowej
Instalacja wod-kan
zostanie źle wykonana
Koszty remontu przekroczą planowany
budżet

Wyremontowane mieszkanie nie będzie atrakcyjne dla nabywców
Podpisanie umowy z dostawcami mediów wydłuży się

Elektryk wstrzyma prace z powodu braku materiału lub wytycznych

Po rozbiórce sufitu okaże się, że trzeba wykonać dodatkowe prace
Obróbka zdjęć przez fotografa zajmie dłużej niż zaplanowano
Brak zgody wspólnoty na przeprowadzenie remontu klatki schodowej
Instalacja wod-kan
zostanie źle wykonana
Koszty remontu przekroczą planowany
budżet

Wyremontowane mieszkanie nie będzie atrakcyjne dla nabywców
Podpisanie umowy z dostawcami mediów wydłuży się

Elektryk wstrzyma prace z powodu braku materiału lub wytycznych

duży wpływ
mały wpływ
Po rozbiórce sufitu okaże się, że trzeba wykonać dodatkowe prace
Obróbka zdjęć przez fotografa zajmie dłużej niż zaplanowano
Brak zgody wspólnoty na przeprowadzenie remontu klatki schodowej
Instalacja wod-kan
zostanie źle wykonana
Koszty remontu przekroczą planowany
budżet

Wyremontowane mieszkanie nie będzie atrakcyjne dla nabywców
Podpisanie umowy z dostawcami mediów wydłuży się

Elektryk wstrzyma prace z powodu braku materiału lub wytycznych

Wyremontowane mieszkanie nie będzie atrakcyjne dla nabywców
Potencjalni nabywcy stwierdzą, że mieszkanie jest za drogie
Cena będzie wyższa niż średnia rynkowa

Mieszkanie nie będzie podobać się wizualnie potencjalnym nabywcom
Przyjęte rozwiązania materiałowe, kolorystyczne etc. nie będą ładne
Mieszkanie będzie miało usterki
Standard mieszkania będzie zbyt niski w stosunku do ceny

Remont nie zostanie starannie wykonany
Pojawią się usterki trudne do ukrycia
Wybrana technologia nie naprawi usterki
2. Zadając pytania „Dlaczego?” dochodzimy do przyczyn ryzyka
3. Przyczyn należy szukać w procesach, nie w ludziach
ryzyko
przyczyna
zabezpieczenie
Wyremontowane mieszkanie nie będzie atrakcyjne dla nabywców
Potencjalni nabywcy stwierdzą, że mieszkanie jest za drogie
Cena będzie wyższa niż średnia rynkowa

Mieszkanie nie będzie podobać się wizualnie potencjalnym nabywcom
Przyjęte rozwiązania materiałowe, kolorystyczne etc. nie będą ładne
Mieszkanie będzie miało usterki
Standard mieszkania będzie zbyt niski w stosunku do ceny

Remont nie zostanie starannie wykonany
Pojawią się usterki trudne do ukrycia
Wybrana technologia nie usunie usterki
Skorzystać z usługi rzeczowcy majątkowego
na etapie ustalania ceny sprzedaży
Na etapie planowania prac zaprosić do współpracy architekta wnętrz
Przydzielić do remontu sprawdzonych wykonawców
Wybrać technologie pozwalające "przykryć" usterki
ryzyko
przyczyna
zabezpieczenie
przygotowanie
minimalizacja
ryzyko
Wyremontowane mieszkanie nie będzie atrakcyjne dla nabywców
Mieszkanie nie zostało sprzedane w ciągu 2 miesięcy od wystawienia na sprzedaż
Zbadać dlaczego potencjalni nabywcy nie kupili mieszkania
Zmodyfikować ofertę (dodać gratis, obniżyć cenę etc,)
ryzyko
przyczyna
Przygotować ankietę z pytaniami do potencjalnych nabywców
Przygotować listę potencjalnych "zachęt" dla nabywców
1. Wypiszcie działania, które mogą zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka
przygotowanie
minimalizacja
ryzyko
Wyremontowane mieszkanie nie będzie atrakcyjne dla nabywców
Potencjalni nabywcy stwierdzą, że mieszkanie jest za drogie
Cena będzie wyższa niż średnia rynkowa

Mieszkanie nie będzie podobać się wizualnie potencjalnym nabywcom
Przyjęte rozwiązania materiałowe, kolorystyczne etc. nie będą ładne
Mieszkanie będzie miało usterki
Standard mieszkania będzie zbyt niski w stosunku do ceny

Remont nie zostanie starannie wykonany
Pojawią się usterki trudne do ukrycia
Wybrana technologia nie usunie usterki
Skorzystać z usługi rzeczowcy majątkowego
na etapie ustalania ceny sprzedaży
Na etapie planowania prac zaprosić do współpracy architekta wnętrz
Przydzielić do remontu sprawdzonych wykonawców
Wybrać technologie pozwalające "przykryć" usterki
Zbadać dlaczego potencjalni nabywcy nie kupili mieszkania
Zmodyfikować ofertę (dodać gratis, obniżyć cenę etc,)
Przygotować ankietę z pytaniami do potencjalnych nabywców
Przygotować listę potencjalnych "zachęt" dla nabywców
ryzyko
przyczyna
zabezpieczenie
przygotowanie
minimalizacja
Legenda
wyzwalacz
Wyremontowane mieszkanie nie będzie atrakcyjne dla nabywców
Potencjalni nabywcy stwierdzą, że mieszkanie jest za drogie
Cena będzie wyższa niż średnia rynkowa

Mieszkanie nie będzie podobać się wizualnie potencjalnym nabywcom
Przyjęte rozwiązania materiałowe, kolorystyczne etc. nie będą ładne
Mieszkanie będzie miało usterki
Standard mieszkania będzie zbyt niski w stosunku do ceny

Remont nie zostanie starannie wykonany
Pojawią się usterki trudne do ukrycia
Wybrana technologia nie usunie usterki
Skorzystać z usługi rzeczowcy majątkowego
na etapie ustalania ceny sprzedaży
Na etapie planowania prac zaprosić do współpracy architekta wnętrz
Przydzielić do remontu sprawdzonych wykonawców
Wybrać technologie pozwalające "przykryć" usterki
Zbadać dlaczego potencjalni nabywcy nie kupili mieszkania
Zmodyfikować ofertę (dodać gratis, obniżyć cenę etc,)
Przygotować ankietę z pytaniami do potencjalnych nabywców
Przygotować listę potencjalnych "zachęt" dla nabywców
Mieszkanie zakupione
Plan remontu przygotowany
Szczegółowy kosztorys przygotowany
Umowa z dostawcami mediów podpisana
Zgoda wspólnoty na remont uzyskana
Instalacja elektryczna wykonana
Docieplenie
i zabudowa gk
wykonane
Instalacja
wod-kan
w łazience
wykonana
Klatka schodowa wyremontowana
Kuchnia wyremontowana
Remont w łazience wykonany a urządzenia zamontowane
Remont pokoi
wykonany
Remont mieszkania zakończony
Fotograf
wybrany
Profesjonalna sesja zdjęciowa wykonana
Treść ogłoszenia przygotowana
Ogłoszenie o sprzedaży wystawione
Pokazy
mieszkania
klientom
zorganizowane
Mieszkanie sprzedane
w ciągu 4 m-cy
od zakupu
Mieszkanie zakupione
Plan remontu przygotowany
Szczegółowy kosztorys przygotowany
Umowa z dostawcami mediów podpisana
Zgoda wspólnoty na remont uzyskana
Instalacja elektryczna wykonana
Docieplenie
i zabudowa gk
wykonane
Instalacja
wod-kan
w łazience
wykonana
Klatka schodowa wyremontowana
Kuchnia wyremontowana
Remont w łazience wykonany a urządzenia zamontowane
Remont pokoi
wykonany
Remont mieszkania zakończony
Fotograf
wybrany
Profesjonalna sesja zdjęciowa wykonana
Treść ogłoszenia przygotowana
Ogłoszenie o sprzedaży wystawione
Pokazy
mieszkania
klientom
zorganizowane
Mieszkanie sprzedane
w ciągu 4 m-cy
od zakupu
Skorzystać z usługi rzeczowcy majątkowego
na etapie ustalania ceny sprzedaży
Na etapie planowania prac zaprosić do współpracy architekta wnętrz
Przydzielić do remontu sprawdzonych wykonawców
Wybrać technologie pozwalające "przykryć" usterki
Ryzyko
W
P
Strategia
Wyzwalacz
Właściciel
Jan Kowalski
Koszty poniesione + planowane przekroczyły budżet
zapobiegania/minimalizacji
D
D
Koszty remontu przekroczą planowany budżet
...
...
...
...
...
...
Szanse
Proces analizy jest taki sam przy czym skupiamy się nad sytuacjami, które mogą nas pozytywnie zaskoczyć
Kiedy przeprowadzać analizę ryzyka?
Na etapie analizy projektu
Przed uruchomieniem projektu
Przed rozpoczęciem kolejnego etapu projektu
Nie rzadziej niż raz w miesiącu
Częste błędy w definiowaniu ryzyka
Ryzyko to nie problem
Co dalej?

Po zakończeniu analizy wszystkich zdiagnozowanych ryzyk należy wycenić dodatkowe działania, które pojawiły się na sieci i zmodyfikować trójkąt projektowy

Należy się zastanowić czy po uwzględnieniu ryzyka jakie wiąże się z realizacją tego projektu, nadal warto go realizowa

Szansa - przykład
Nowa/stara technologia, młody/stary zespół itp. nie są ryzykiem jeżeli nie mają wpływu na osiągnięcie celu projektu
Jeżeli jesteśmy pewni, że coś będzie miało miejsce (lub już się zdarzyło) to nie nazywamy tego ryzykiem ale problemem

Ryzykiem nigdy nie jest osoba ale sposób jej działania


Zbyt częsty obowiązek aktualizacji rejestru ryzyka odrzuca wszystkich od zarządzania ryzykiem

Zdarzenia o dużym poziomie prawdopodobieństwa uznajmy za zdarzenia pewne (zabezpieczmy się wtedy przed sytuacją, że nie wystąpi)
Designed by freepik.com
Zarządzanie ryzykiem w projektach cd.
Łukasz Lorenz
16 marca 2018
Designed by freepik.com
Jaki obszar wybrać?
metoda Delficka
wywiady
analiza przyczynowo-skutkowa
osoby z doświadczeniem w realizacji tego typu projektów
ekspertów technicznych
konsultantów zewnętrznych
"krytyka wartościującego"
przedstawicieli interesariuszy
1. Zbudujcie sieć projektu
2. Wspólnie wybierzcie obszar analizy
3. Każdy indywidulanie na żółtych karteczkach odpowiada sobie na pytanie „Co w tym obszarze może pójść nie tak jak zakładano?”
4. Zbieramy wszystkie kartki na duży flip-chart – bez cenzury. Usuwamy jedynie powtórzenia.
Jakościowa
wyrażona ogólnie (duży/mały)
skupia się na subiektywnym odbiorze danego ryzyka przez zespół
niekwantyfikowalna – czasami bywa trudna do wdrożenia

1. Dzielimy ryzyka na takie, które mają duży i mały wpływ na realizację celu projektu
2. Ryzyka o większym wpływie dzielimy na bardziej oraz mniej prawdopodobne
Designed by freepik.com
2. Przygotujcie działania mające na celu umożliwienie realizacji działania minimalizującego gdy zajdzie taka potrzeba (aby gasić pożar musimy wcześniej kupić gaśnicę)
3. Wprowadźcie wyzwalacze działań minimalizujących – najlepsze są automatyczne
Przygotować ankietę z pytaniami do potencjalnych nabywców
Przygotować listę potencjalnych "zachęt" dla nabywców
Szukamy działań zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia szansy i wzmacniające jej efekt

Zadania opisane w trakcie tej analizy również wpisujemy do sieci projektu
Możliwe strategie działania:

1. Wykorzystanie (przeciwieństwo unikania)

2. Wzmacnianie (przeciwieństwo minimalizowania)

3. Odrzucenie (przeciwieństwo akceptacji)

Oferta sprzedaży spotka się z bardzo dużym zainteresowaniem klientów
Będzie możliwa szybka sprzedaż mieszkania za wyższą cenę
Musimy zapewnić dostęp do mieszkania dla wielu osób
Osoba obsługująca klientów musi być przygotowana na dużą liczbę klientów
Musimy mieć możliwość umawiania wielu terminów oględzin
mieszkania
Potrzebujemy kalendarz w "chmurze" umożliwiający zapisy klientów
Zwiększy się liczba obsługiwanych potencjalnych klientów
Umożliwiamy oglądanie mieszkania codziennie przez 7 dni w tygodniu
Musimy mieć możliwość zbierania ofert oraz ich zapisywania
Stworzyć arkusz w "chmurze" z ofertami klientów
Pojawi się możliwość zorganizowania przetargu/licytacji
Procedura przeprowadzania przetargu musi być przygotowana
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Przykład ryzyk zewnętrznych
Przykład ryzyk prawnych
Przykład ryzyk organizacyjych
przed...
TOC
spółka
budowlana

Centrum Edukacyjne
i
Uniwersytet Dziecięcy
spółka handlowa
w Anglii
spółka handlowa
w Polsce (własna
marka produktów)
Sieć lodziarni
"Zimna Zośka"
Goldratt
Institute
Israel
spółka
inwestycyjna
?

Jaki obszar wybrać cd.
zadania o długich czasach
dużo osób odpowiedzialnych za zadanie
termin, który nie da się przesunąć
zadania na łańcuchu krytycznym
Wybór obszaru - przykład
Mieszkanie zakupione
Plan remontu przygotowany
Szczegółowy kosztorys przygotowany
Umowa z dostawcami mediów podpisana
Zgoda wspólnoty na remont uzyskana
Instalacja elektryczna wykonana
Docieplenie
i zabudowa gk
wykonane
Instalacja
wod-kan
w łazience
wykonana
Klatka schodowa wyremontowana
Kuchnia wyremontowana
Remont w łazience wykonany a urządzenia zamontowane
Remont pokoi
wykonany
Remont mieszkania zakończony
Fotograf
wybrany
Profesjonalna sesja zdjęciowa wykonana
Treść ogłoszenia przygotowana
Ogłoszenie o sprzedaży wystawione
Pokazy
mieszkania
klientom
zorganizowane
Mieszkanie sprzedane
w ciągu 4 m-cy
od zakupu
Wybór obszaru - przykład
Mieszkanie zakupione
Plan remontu przygotowany
Szczegółowy kosztorys przygotowany
Umowa z dostawcami mediów podpisana
Zgoda wspólnoty na remont uzyskana
Instalacja elektryczna wykonana
Docieplenie
i zabudowa gk
wykonane
Instalacja
wod-kan
w łazience
wykonana
Klatka schodowa wyremontowana
Kuchnia wyremontowana
Remont w łazience wykonany a urządzenia zamontowane
Remont pokoi
wykonany
Remont mieszkania zakończony
Fotograf
wybrany
Profesjonalna sesja zdjęciowa wykonana
Treść ogłoszenia przygotowana
Ogłoszenie o sprzedaży wystawione
Pokazy
mieszkania
klientom
zorganizowane
Mieszkanie sprzedane
w ciągu 4 m-cy
od zakupu
Full transcript