Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

På sporet av Jesus

No description
by

Linn Krusedokken

on 31 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of På sporet av Jesus

På sporet av Jesus
Jesus i de synoptiske evangeliene
- Jesus var født av Jomfru Maria og Den Hellige Ånd

- Omtalte seg selv som Messias og Guds sønn

- Helbredet syke og utførte andre miraklerJesus i Johannesevangeliet
- Presenterer et noe annet bilde av Jesus

- Vektlegger Jesus som guddommelig vesen
- Jesus er Gud

- Fortellingene om Jesu mirakler understreker at han er Gud
Jesus som historisk person
- Ulike kilder bekrefter at Jesus har levd

- Noen få ikke-kristne kilder
En notis hos Tactius om keiser Neros forfølgelse av de kristne, samt henrettelsen av Jesus
En beskrivelse av Jesus hos den jødiske historikeren Josefus'

- Hovedkildene vi har, er evangeliene i NT
Jesus i de apokryfe evangeliene
- De apokryfe evangeliene fremstiller et annet bilde av Jesus enn de andre evangeliene

- Apokryfene er ikke en del av den Bibelen vi kjenner i dag

- Gnoistiske skrifter

Betegnelsen 'gnostiker' stammer fra det greske ordet gnosis, og betyr 'kunnskap'. Gnostikere hevdet å ha kunnskap til åpenbaringer som kirkens hovedtradisjon ikke kjente til, eller ville benytte seg av. Frelsen ble forstått som befrielse fra kroppen og den materielle verden

Tomas- og Judasevangeliet
Presenterer Jesus som en hemmelighetsfull lærer og formidler av frelsende kunnskap
Samfunnet på Jesu tid
Romerriket

- Romerriket var et keiserrike, men de ulike områdene ble styrt av hver sin fyrste

- Innbyggerne var pålagt å betale skatter til keiseren av Roma

Det religiøse kartet
- Romerriket var et flerreligiøst samfunn

- Polyteistiske religioner

- De fleste religionene var offerreligioner

- Keiseren hadde tittelen Divus - Gud
- Ble tilbedt som en gud
Galilea, Palestina
- Området der jødedommen har sitt opphav

- Jødene hadde mange regler de måtte følge, som var pålagt av Gud

- På Jesu tid, var Galilea styrt av romerne

- Jødene hadde stor grad av selvstyre, gjennom jødiske råd, men ingen virkelig makt

- Historien om Kong David og det "babylonske eksil" fører til et Messias-håp blant jødene

- Messias = "den salvede", en konge innsatt av Gud


Jesus slik romerne og jødene så ham
- Både romere og en del jøder oppfattet som en opprører

- Jesus ville ikke at man skulle betale skatt til keiseren
- Jesus anerkjente ikke keiseren som divus - gud

- Jesus kalte seg ikke bare Messias, men Guds sønn
- Jesus brøt med mange av de jødiske lovene og regleneBildet av Jesus hittil
- Jeus er født av Jomfru Maria og Den Hellige Ånd

- Jesus er Messias, og i tillegg Guds sønn

- Jesus er ikke bare Guds sønn, men Gud selv

- Jesus er en hemmelighetsfull lærer som sitter med kunnskap menneskene må ha for å bli frelstEnighet om synet på Jesus
- Uenighet blant de kristne om forholdet mellom Gud, Jesus og Den Hellige Ånd

- Kirkemøte i Nikea i 325:
- Jesus, Gud og Den Hellige Ånd er samme vesen i forskjellig form - Treenighetslæren

- Kirkemøte i Kalkedon 451:
- Jesus er sann gud og sant menneske
Full transcript