Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LA NUTRICIÓ

No description
by

Isabel Sayago

on 8 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LA NUTRICIÓ

LA NUTRICIÓ
NUTRICIÓ
És el conjunt de processos mitjançant els quals els éssers vius prenen substàncies de l'exterior i les transformen en matèria pròpia i energia per dur a terme les seves activitats.
Aliments
: substàncies que prenen els éssers vius de l'exterior.
Nutrients
: substàncies que permeten sintetitzar la matèria orgànica y convertir-la en energia.
PROCESSOS IMPLICATS NUTRICIÓ

Procés digestiu
Intercanvi gasós
Transport
Excreció
PROCÉS DIGESTIU ANIMALS
Comprèn els fenòmens que tenen lloc a l’aparell digestiu i que permeten captar els aliments, transformar-los en substàncies útils per a l’organisme i expulsar els residus produïts
Fases procés digestiu
1. INGESTIÓ
: Presa d'aliment de l'exterior
2. DIGESTIÓ
: transformació dels aliments en nutrients, pot ser:
- Intracel·lular: cada cèl·lula transforma els nutrients que ella captura.
- Extracel·lular: té lloc a l'interior de l'aparell digestiu.
3. ABSORCIÓ
: pas dels nutriens des de l'aparell digestiu fins a la sang que els porta a tot l'organisme.
4. EGESTIÓ
: eliminació des de l'aparell digestiu de tots els residus d'aliments que no han estat digerits.
LA RESPIRACIÓ EN ELS ANIMALS
Captació de l'oxigen del medi que condueix fins les cèl·lules on s'utiitza per degradar els nutrients i obtenir energia. Es produeix com a residu diòxid de carboni.
Els animals fan l'intercanvi de gasos amb l'aparell respiratori.

Tipus de respiració en els animals
Cutània: l'intercanvi de gasos es fa a travès de la superfície corporal. Aquests animals tenen una pell molt humida i fina, amb nombrosos vasos sanguinis pròxims a la superfície, fet que facilita l'intercanvi. La tenen els amfibis en edat adulta i els cucs.
Branquial: l'intercanvi de gasos es fa a través de brànquies que són unes prolongacions laminars de la superfície del cos envoltada de nombrosos vasos sanguinis. La tenen alguns naimals aquàtics (anèl·lids, mol·luscs, equinoderms, peixos i larves d'anfibis.

Traqueal: respiren per tràquies que són uns tubs ramificats que arriben a tots els òrgans del cos. L'oxigen arriba directament a totes les cèl·lules, on es fa l'intercanvi de gasos. La tenen els insectes, els aràcnids i els miriàpodes.
Pulmonar: es fa per mitjà de pulmons que són unes cavitats internes de parets molt fines i humides, plenes de vasos sanguinis.
La ventilació pulmonar es duu a terme per dos moviments:
Inspiració: entrada d'aire als pulmons
Expiració: sortida d'aire dels pulmons
La tenen els amfibis, ocells, rèptils i mamífers i alguns invertebrats com els cargols terrestres.
Aparell respiratori humà
Pulmons
Vies respiratòries:
fosses nasals
la faringe
la laringe
la tràquea
els bronquis
els bronquíols
els alveols
TRANSPORT DE SUBSTÀNCIES
El transport del gasos es duu a terme en l'aparell circulatori que:
Duu els nutriens i l'oxigen a totes les cèl·lules del cos
Retira el diòxid de carboni i els productes de rebuig resultants del metabolisme

L'aparell circulatori consta de:
Líquid circulatori
: transporta l'oxigen i els nutrients a totes les cèl·lules del cos i en retira el diòxid de carboni i altres produc tes de rebuig. En els vertebrats és la sang. la hidrolimfa (equinoderms) i l'hemolimfa (insectes)
Vasos sanguinis
: són els conductes pels quals circula el líquid circulatori. Hi ha tres tipus:
Artèries
Venes
Capil·lars
Cor
: òrgan encarregat d'impulsar el líquid de transport pels vasos mitjançant moviments de contracció i dilatació
Tipus aparells circulatoris
Aparell circulatori obert: els vasos no formen un circuit tancat
Aparell circulatori tancat: la sang circula per l'interior dels vasos i formen un circuit tancat. Hi ha dos tipus:
Tancat senzill: passa una vegada pel cor en un recorregut complert
Tancat doble: la sang passa dues vegades pel cor i crea dos circuits: circulació menor i el de circulació major
Aparell circulatori humà
L'EXCRECIÓ EN ELS ANIMALS
L'excreció és el procés que permet recollir els productes de rebuig i expulsar-los a l'exterior (diòxid de carboni, amoníac i urea)
Tipus:
Tubs de Malpighi: insectes
Glàndules verdes: crustacis
Ronyons i glàndules sudorípares: vertebrats


Aparell excretor humà
Sistema urinari:
Ronyons: filtra la sang per eliminar les substàncies de rebuig que conté. Com a resultat d'aquest procés es produeix l'orina.
Vies urinàries: són els conductes que transporten l'orina des dels ronyons fins a l'exterior:
Urèter
Bufeta de l'orina
Uretra
Glàndules sudorípares: produeixen la suor
Els animals són éssers vius heteròtrofs
PROCÉS DIGESTIU INVERTEBRATS
PROCÉS DIGESTIU VERTEBRATS
Tub digestiu
tub més o menys llarg que comença a la boca i acaba a l'anus. Al llarg del tub hi ha regions que fan missions digestives específiques
TIPUS APARELLS CIRCULATORIS
Obert Tancat
Full transcript