Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BÁO CÁO MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH DÙNG SRF05

No description
by

phong tran

on 5 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BÁO CÁO MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH DÙNG SRF05

made by TTP
I.Tổng quan về mạch đo khoảng cách dùng SRF- 05
BÁO CÁO MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH DÙNG SRF 05
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
GVHD: ThS.Lê Mạnh Thắng
SVTH : Phạm Hoài Nam
Dương Quốc Hưng
Trần Thế Phong
NỘI DUNG BÁO CÁO:

I.TỔNG QUAN VỀ MẠCH DO KHOẢNG CÁCH DÙNG SRF-05.

II.CẢM BIẾN SIÊU ÂM SRF-05.

III.VI XỬ LÝ 89S52.

IV.TEXT LCD HD44780U 16X2.

V.CODE MẠCH ĐO.

MẠCH CÓ 3 THÀNH PHẦN CHÍNH:
(dùng nguồn 5V, 1A)

Vi xử lý 89s52: xử lí dữ liệu từ srf05 và xuất ra LCDCảm biến siêu âm SRF-05: do khoảng cách từ 3-4mLCD 16x2: xuất ra kết quả đo được

II.CẢM BIẾN SIÊU ÂM SRF-05
Sensor srf05 được cải tiến từ srf04 và hoàn toàn tương thích srf04:
-Tăng khoảng cách từ 3-4m.
-Thêm mode2 dùng 1 chân cho cả phát và thu sóng.

Mode1:
-Chân mode để trống.
-Tách riêng chân TRIGGER và ECHO.

Mode2:
-Chân mode nối GND.
-Dùng 1 chân cho cả TRIGGER và ECHO.
III.VI XỬ LÍ 89S52
89S52 có tất cả các thông số kỹ thuật của 8051. Nhưng có thêm 128 byte RAM, 4KB ROM và 1 bộ định thời, PROM được thay bằng FLASH ROM, giá thành giảm.
Như vậy 89S52 có:
8 KB FLASH ROM nội
256 byte RAM nội
64 KB ROM ngoài
64 KB RAM ngoài
3 bộ định thời 16 bit
4 I/O port 8 bit
-VXL 89S52 CÓ 3 LOẠI PHÂN THEO KÍCH THƯỚC.NHƯNG CẢ 3 LOẠI NÀY ĐỀU CHUNG CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG.
-TRONG MẠCH ĐO SỬ DỤNG 89S52 PDIP.
IV.Text LCDHD44780U 16x2
Text LCD 16x2:
-Có 16x2 = 32 cursors,
-Mỗi cursor có 5x8 dots,
-Có 16 chân giao tiếp.
-Điều khiển bởi chip nội HD44780U
(chip chứa thư viện ký tự LCD).
Chip HD44780U:
- Có 2 thanh ghi (nối với trực tiếp DB0-DB7):
+ IR (INSTRUCTION REGISTER).
+ DR (DATA REGISTER).

- Có 3 bộ nhớ:
+ DDRAM (Didplay Data RAM).
+ CGROM (Character Generator ROM).
+ CGRAM (Character Generator RAM).
V.CODE
#include<at89x52.h>
#include<lcd.c>
unsigned char array[5];
void inter() interrupt 0
{
unsigned int time_return,k_cach=0;
char i;
TR0=0;
time_return=(TH0<<8)|TL0;
k_cach=(time_return-15535)/58;
TR0=1;
for(i=0;i<5;i++)
{
array[i]=k_cach%10;
k_cach/=10;
}
mov(1,5);
for(i=2;i>=0;i--)
{
dat(array[i]+48);
}
dat_str(":cm");
}
void time() interrupt 1
{

unsigned char i;
TR0=0;
P3_0=1;

TH0=0x3c;
TL0=0xaf;
for(i=0;i<3;i++);

P3_0=0;
P3_2=1;
while(!P3_2);
TR0=1;
}
void main()
{
TMOD=1;
TH0=0x3c;
TL0=0xaf;
ET0=1;
EX0=1;
IT0=1;
EA=1;
TR0=1;
int_lcd();
dat_str("KHOANG CACH LA:");
while(1)
{
}
}
Full transcript