Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Dalanbayar temujin

on 14 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Бие Даалт 2 “Скайтел” ХХК нь 1999 онд байгуулагдсан. Үүрэн телефоны хоёрдагч оператор юм. Орон нутагт 34, нийслэлд 10 салбартай бөгөөд эдгээр нь нийтдээ 400 гаруй ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Мөн “Скайтел” ХХК нь 2012 оны 5 дугаар сарын 17нд хүрээгээ тэлж Скай Си энд Си ХХК, СкайНэтворкс ХХК, Улаанбаатар Синема ХХК, Телемакс ХХК, зэрэг компаниудыг нэгтгэн өргөжиж групп компани болсон. 1.2 Судалгааны зорилго:
“Скайтел” ХХК-ны ажилчдын ажлын сэтгэл ханамжийг судалж түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлоход оршино.

1.3 Судалгааны арга зүй:
Энэ судалгааг санамсаргүй түүврийн аргаар анкетын судалгаа авч явуулсан. Скайтел үүрэн телефоны төв салбарт ажилладаг 150 гаруй хүнээс 50 нь энэхүү судалгаанд хамрагдсан болно. 2 Судалгааны үр дүн 3.Судалгааны дүгнэлт Ном зүй Сэдэв: Ажлын хандлага Хичээлийн нэр: Менежментийн үндэс Гүцэтгэсэн: Чадна баг Агуулга 1 1.1 Байгууллагын танилцуулга............................................................
1.2 Судалгааны зорилго........................................................................
1.3 Судалгааны арга зүй ......................................................................
1.4 Онолын хэсэг....................................................................................
2 Судалгааны үр дүн.................................................................................
3 Судалгааны дүгнэлт...............................................................................
4 Ном зүй..................................................................................................... 1.1 Байгууллагын танилцуулга: 1.4 Онолын хэсэг:удирдлагын зүгээс хөдөлмөрийг байнга идэвхжүүлж, өдөөн түлхэж байх нь урт хугацаанд байнга тогтвортой ажиллаж,амжилттай байхын гол үндэс гэж менежмент судлаачид төдийгүй практик менежерүүд үздэг. (Цэнд ба бус., 2009)
Зорилгод хүрэх нэгдмэл сонирхол, хэрэгцээг буй болгохын зэрэгцээ гишүүн бүрийн хувь сонирхол, хэрэгцээг хангахын төлөө удирдлагын нөлөөлөл байх учиртай. (Цэнд ба бус., 2009) Ажлын хандлагыг тодорхойлхын тулд ажлын ханамж, ажлын оролцоо, байгууллагадаа үнэнч байх сэтгэлгээ зэргийг маш сайн судлах хэрэгтэй. Байгууллагад хүн хичнээн сайн ажиллаж байлаа ч Анхаарал тавьсанд баярлалаа Үүрэн телефоны компани учир үйлчилгээний ажилтан болох операторууд хүний нөөцийн голлох хувийг эзэлж байна. Тиймээс манай судалгааны үр дүн голчлон операторуудыг авч үзсэн болно. Судалгаанд хамрагдсандын бүлэг Хамгийн их хувийг 27-35 хүртэлх насныхан эзэлж байна. Хамгийн багийг 45-53 хүртэлх насныхан эзэлж байлаа. Үүнийг дээрх графикт харуулав. Судалгаанд хамрагдагсдын хүйсны бүтцийг харахад эмэгтэй, эрэгтэй тоо хангалттай ижил байсан байна. Үүнийг графикаар харуулбал
Судалгааны 20 асуултанд “Скайтел” компаний ажилчдын сөрөг хандлагыг хамгийн сайн илэрхийлж байгаа тул дараах асуулт бүр дээр холбогдолтой хүчин зүйлтэй холбон анализ хийж дүгнэлт хийе. Ажлын ханамжыг тодорхойлох голлох асуултууд тус бүр дээр нь анализ хийцгээе./14,15,17,18,19/ Асуулт 14: 18-35 насны операторуудад ажлын байрны хүрээлэн буй орчин, аюулгүй байдлын хэрэгцээ нь нилээд сайн хангагдсан байна. Харин уг байгууллагын 18-26 насны борлуулалт хариуцсан ахлах ажилтнуудын хувьд сэтгэл ханамж нь муу байгаа нь тэдний аюулгүй тохь тухтай байж өндөр үр бүтээмжтэй ажиллах хэрэгцээ нь хангагдахгүй байна. Уг компаний голлох ажилтангууд болох операторуудаас цөөн жил ажилласан ажилчид нь ажлын ачаалал болон стресс багатай байна. Нөгөөтэйгүүр 0-3 жил ажилласан үйлчлэгч нарын ажлын ачаалал их байна. Асуулт 15: Олон жил ажилласан дадлага туршлагатай ахлах ажилтангууд цалингынхаа түвшинд сэтгэл хангалуун бус байна. Өөрөөр хэлбэл бодит цалин ба хүсэн хүлээж байсан цалингийн зөрүү нь өндөр байна гэсэн үг юм. Асуулт 17: 350001-550000 төгрөгний цалин авдаг үйлчлэгч нарт ажлаа сэтгэл хангалуун, өндөр гүйцэтгэлтэй хийх сэдэлжүүлэх урамшууллын үйл ажиллагаа дутмаг байна. Асуулт 18: Анх ажилд орсон болон гэрээт ажилчид байгуулгаас өгч буй урамшуулал, боломжыг бага хүртдэг нь уг графикийн ажилласан жилээс харагдаж байна. Тэр дундаа үйлчлэгчид, ахлах ажилтнуудын энэ талын хэрэгцээнд менежерүүд анхаарах шаардлагатай байна. Асуулт 19: Байгууллагын оролцоог тодорхойлох голлох асуултууд тус бүр дээр нь анализ хийцгээе./3,8/ Уг графикаас харвал үйлчилгээний эмэгтэй ажилчид/оператор/-ын хувьд удирдлагаас илүү их бүтээмжтэй, идэвх зүтгэлтэй ажиллахад тус дэм болох хангалттай мэдээллээр хангагдаж чадахгүй байна. Харин эрэгтэй ажилчдын хувьд эмэгтэй ажилчдыг бодвол энэ тал дээр сэтгэл хангалуун байсан. Асуулт 3: “Скайтел”-ийн эрэгтэй ажилчдын хувьд ганц бие байх нь тэднийг сэдсэн санаагаа хэрэгжүүлэхэд илүү тустай гэж тэд үзэж байна. Асуулт 8: Байгууллагын менежерүүд нь ажиллагсдын ажлын хандлагыг эерэг байлгахад анхаар ч түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн нөлөөллийг зөв тодорхойлох чадвартай байх ёстой. Тэгвэл бид энэ судалгааг хийснээр уг нөлөөллийг илрүүлхийг зорисон билээ. “Скайтел” компаний ажилчид хувь хүний зүгээс байгууллагаас юуг хүсэн хүлээж байгаа ба удирдлагууд ажилчидаа урамшуулахдаа юунд анхаарвал зохихыг доор дурьдав.
Хамгийн нэн түрүүнд тавигдсан асуудал бол ажилчдын ханамжын асуудал юм. Үүнд:
•18-26 насны борлуулалт хариуцсан ахлах ажилтнуудын хувьд сэтгэл ханамж нь муу байгаа нь тэдний аюулгүй тохь тухтай, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, ажлын байрны цэвэр цэмцгэр ханамжит нөхцөл бүрэн бүрдэж чадаагүйг илтгэж байна. Улмаар ажлын байрны стрессор-үүд үүснэ. Үүний сөрөг тал нь ажилчид ажлаа сэтгэл хамажтайгаар бүтээмж өндөртэй гүйцэтгэхэд хүндрэл учирна.
•0-3 жил ажилласан үйлчлэгч нарын ажлын ачаалал их байна. Мөн үйлчлэгч нарт байгууллагаас өгч буй аливаа сургалт, үйл ажиллагаа, ажлын бүтээмжээс хамаарсан шагнал урамшууллын систем дутмаг байна.Энэ нь нөгөөтэйгүүр дээрх асуудалтай холбогдож байгаа юм. Учир нь үйлчлэгч нарын ажлын ачаалал хэт өндөрөөс гадна ачаалалд нь тохирсон урамшуулал байхгүй бол тэд ажлаа бүрэн дүүрэн хийж чадахгүй. Энэ нь цаашлаад ажлын байрны цэвэр цэмцгэр орчинд сөргөөр нөлөөлнө.
•Олон жил ажласан ахмад ажилчид цалингын тал дээр чамлалттай байдаг нь тэдний олон жилийн дадлага туршлага чадварыг бүрэн дайчлуулж цаашдаа компаний үйл ажиллагаанд эерэгээр нөлөөлж болох нөлөөллийг багасгаж байна. Иймээс уг ажилчдын цалинд анхаарах шаардлагатай.
Ажлын оролцооны асуудлууд :
•Скайтел компаний ажилчдын дийлэнх хувийг эзэлдэг операторууд нь удирдлагын зүгээс илүү их идэвхтэй, олон боломжуудыг олж харан өөрийгөө хөгжүүлж шинэ санаа гаргах мэдээ мэдээлэлээр дутмаг хангагддаг байна.
Судалгааны үр дүнд Скайтел компаний ажилчдын ажилын цаг боломжын бөгөөд илүү цагаар ажиллуулах болон илүү цагын мөнгийг хангалттай өгдөг,ажилчид хоорондын уур амьсгал эерэг ба байгуулагадаа үнэнч байх сэтгэлгээ маш өндөр хувьтай гарсан. Мөн дээрх дүгнэлтээс харахад Скайтел компани нь компаний цэвэр цэмцгэр тохь тухтай нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг үйлчлэгч нарын сэтгэл ханамж, ажлын бүтээмжинд түлхүү анхаарвал зүйтэй болов уу.
Цэнд, Н., Шуурав, Я., Эрдэнэсүрэн, Б., Батхүрэл, Г., Пүрэвдагва, Х., Лизунов, Н.О., Цэрэнчимэд, Л., ба бус. (2009). Менежмент. Улаанбаатар, Монгол: Сэлэнгэпресс.

Дорж, Т., Чимэд, Ү. (2006).Менежмент. Улаанбаатар, Монгол: Сэлэнгэпресс.

“Скайтел” компани, www.skytel.mn

Full transcript