Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pembangunan Ekonomi Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka

No description
by

FilzahNina Rifan

on 21 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pembangunan Ekonomi Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka

Pembangunan Ekonomi Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka
design by Dóri Sirály for Prezi
Pengenalan

Modenisasi atau pembangunan ialah satu proses transformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang mana ia berlaku secara berencana yang mempunyai matlamat, kaedah dan penetapan ukuran pencapaian terlebih dahulu sebelum sesuatu perubahan dilaksanakan (Azhar,2012)
Shamsul (2006) melihat dua aspek utama yang menjadi asas kepada kepada modenisasi iaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan politik sekaligus merubah tahap kehidupan dan membangunkan masyarakat.
Malaysia juga tidak terkecuali dalam mengalami arus modenisasi selepas berlakunya penjajahan kuasa Barat. Pembangunan ekonomi di Tanah Melayu boleh dibahagikan kepada dua iaitu
sebelum dan selepas

kemerdekaan
.
Bermula dari tahun 1870an hingga 1950an merupakan era baru kepada pembangunan ekonomi, politik dan sosial di Tanah Melayu.
Mereka telah memperkenalkan dasar-dasar awam mengenai pembangunan.
Penglibatan kerajaan dalam dasar-dasar yang diperkenalkan adalah di tahap minimum.
Sistem dan pembangunan ekonomi lebih tertumpu kepada industri getah dan bijih timah.
Untuk memajukan sistem ini, mereka telah membawa masuk buruh kerja dari India dan China.
Polisi pemerintahan pecah dan perintah (divide rule) dilaksanakan.
Penglibatan orang Melayu dalam perusahaan getah tidak digalakkan dan hak mereka disekat.
Isu Sosial
Isu kemiskinan antara etnik Melayu, Cina dan India.
etnik Melayu merupakan etnik yang paling banyak miskin.
65.9% etnik Melayu, etnik Cina sebanyak 27.5% dan etnik India sebanyak 40.2%.
Etnik Melayu tinggal di kawasan luar bandar dan etnik bukan Melayu tinggal di kwasan bandar.


Ahli kumpulan:
Siti Filzah Amanina Binti Mohd Rifan
Fatin Fazline Binti Ali @ Fauzi
Nurmaisarah Binti Abdul Manap
Kumpulan: EC2204H
Sebelum kedatangan penjajah ( 1400-1786)
Sistem dan pembangunan ekonomi masyarakat Melayu berkisar kepada ekonomi pertanian dan perikanan.
Menjalankan urusan pertukaran barang (barter) keperluan dengan pihak lain.
Ini menunjukkan bahawa ekonomi masyarakat Melayu ketika itu bukanlah bersifat tertutup tetapi juga telah mencapai tahap perdagangan antarabangsa.
Keadaan ini semakin ketara apabila Melaka telah menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan yang terkenal di rantau Asia.
Pihak pemerintah telah melaksanakan peraturan-peraturan perdagangan selain memberi khidmat untuk keselamatan dan keamanan rakyat.
Sebelum Kemerdekaan (1400-1956)
Ekonomi Tanah Melayu sebelum merdeka terbahagi kepada dua;
Sebelum kedatangan penjajah
Sistem dan matlamat dalam pembangunan ekonomi sebelum kedatangan penjajah
Semasa kedatangan penjajah
Struktur ekonomi semasa penjajahan penjajah dan tujuan disebalik pembangunannya serta kesanya.
Semasa kedatangan penjajah
Kesan-kesan pembangunan ekonomi
1) Awal kemerdekaan
2)Tahun 1970-an sehingga kini

Pekerjaan yang dimiliki oleh setiap etnik berbeza mengikut kawasan tempat tinggal.
Etnik Melayu lebih tertumpu kepada sektor pertanian dan perikanan di mana harga pasaran mengalami turun naik dan rendah produktiviti
Etnik bukan Melayu terdedah kepada sektor perlombongan, pembuatan, pembinaan, kewangan, perkhidmatan awam dan sebagainya.
Isu Agihan Kekayaan Negara
Wujud pelbagai ketidakseimbangan agihan kekayaan negara dari segi hak milik kekayaan, dan guna tenaga dan pekerjaan
dilihat daripada dua aspek:
1) antara kelas sosial yang berbeza
2) antara kelompok etnik yang berbeza
rakyat memiliki pemilikan modal saham dalam syarikat berhad

Tahun 1970-an sehingga kini
Dasar ekonomi baru (DEB)
meningkatkan sumber pendapatan
mewujudkan peluang pelbagai pekerjaan yang sesuai untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira etnik
pelbagai agensi seperti FELDA dan FELCRA diwujudkan.
isu kemiskinan dalam kalangan rakyat dapat dibasmi
ketidakseimbangan ekonomi antara etnik Melayu dan bukan Melayu dapat diperbetulkan.


Dasar Penswastaan dan Perindustrian
mewujudkan sektor swasta yang boleh meningkatkan prestasi ekonomi negara.
penubuhan MARA, Perbadanan Nasional (PERNAS), UDA, Permodalan Nasional Berhad (PNB) dan Khazanah Nasional Bhd (KNB).
penubuhan beberapa syarikat baru dengan kerajaan sebagai pemilikan individu.


Kesimpulan
Pembangunan ekonomi sesebuah negara memainkan peranan yang penting demi kesejahteraan rakyat.
Pembangunan ekonomi yang semakin meningkat dari semasa ke semasa dan meningkatkan kualiti hidup antara etnik di Malaysia telah membuktikan bahawa Malaysia telah berjaya membuktikan kejayaan Malaysia dalam menguruskan pembangunan ekonomi sebelum dan selepas merdeka

selepas kemerdekaan
mempelbagaikan asas ekonomi dengan memperkenalkan komoditi seperti kelapa sawit,koko,lada hitam,kayu balak serta penumpuan kepada eksport barang seperti barang pembuatan,tekstil dan getah.
pada peringkat awal pembangunan ekonomi ditumpukan kepada peningkatan infrastruktur ekonomi, pembangunan pertanian dan industri gantian-import
pada akhir tahun 1960an, pembangunan ekonomi diasaskan kepada pembangunan teknologi dan peralihan dari industri gantian import kepada industri berorientasikan eksport.
menjelang 2000an, malaysia mula memberi perhatian kepada pembangunan ekonomi berteraskan K-ekonomi.
secara keseluruhan, pembangunan ekonomi di malaysia telah mencapai kejayaan yang dapat diukur dengan kadar Keluaran Dalam Negara Kasar(KDNK) yang baik iaitu sekitar 8%-9% terutama pada tahun 1980ann dan 1990an.
ukuran pencapaian bagi pembangunan ekonomi di malaysia tidak hanya diukur melalui KDNK tetapi juga dengan ukuran peningkatan indeks kualiti hidup. kualiti hidup rakyat secara amnya adlah baik berdasarkan penurunan kadar kemiskinan dan kadar inflasi yang rendah.

Dalam konteks ini, hubungan ekonomi dan etnisiti di malaysia sememangnya berkait rapat.
Ini menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan yang menimbulkan rasa cemburu antara kaum,
Oleh itu, integrasi ekonomi amat penting dan dilaksanakan melalui dasar-dasar pembangunan seperti Rancangan Pembangunan Lima Tahun, Dasar Ekonomi Baru.
Ini bagi memastikan pengasingan ekonomi yang wujud sejak zaman penjajahan dapat dimasuhkan dan pengagihan ekonomi yang tidak seimbang dapat dikurangkan dan dihapuskan.
Dasar Ekonomi Baru (DEB)
Latar belakang
digubal selepas berlaku peristiwa 13 Mei 1969
Objektif
membasmi kemiskinan
menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum
Strategi
memperbaiki kehidupan rakyat di luar bandar
manambah peluang pekerjaan
menambah daya pengeluaran
mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian
menubuhan agensi awam sebagai agensi pelaksana
meskipun pembangunan ekonomi sudah berubah kepada perindustrian pada 1960an dan 1970an, tetapi tumpuan kepada sektor pertanian masih diutamakan.
sesuai dengan dasar pembangunan pertanian, beberapa badan yang bertanggungjawab untuk memajukan sektor pertanian dan menghapuskan kemiskinan luar bandar telah diwujudkan seperti FELDA, FELCRA dan MARA,
Dasar-Dasar Awam Pertanian
Lampiran
Full transcript