Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PENCEMARAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR

PENGAJIAN MALAYSIA [BAB 5: ISU-ISU KEPRIHATINAN NEGARA]
by

Nur Ain

on 21 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PENCEMARAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR

KONSEP PEMBANGUNAN
DAN ALAM SEKITAR
Alam sekitar
merupakan tautan antara tanah, angin, api dan air. Ia merupakan hubungan kitar dalam proses keadaan semula jadi yang berterusan.
Pemeliharaan dan pemuliharaan kualiti alam sekitar
Pecemaraan dan kemerosotan kualiti alam sekitar akan meninggalkan kesan yang negatif bukan sahaja kepada kesihatan manusia tetapi juga kemajuan ekonomi negara. Kepentingan kualiti alam sekitar terhadap manusia terbukti melalui peyelidikan dalam dan luar Negara. Dalam beberapa penyelidikan jika manusia tidak menjaga alam sekitar kualiti kehiduapan manusia akan merosot akibat perbuatan manusia sendiri amnya. Umumnya, jika keadaan ini berterusan makhluk dibumi ini akan terus mengalami kesan buruk.
Langkah-langkah memelihara dan memulihara alam sekitar
PROGRAM
DAN
STRATEGI
konsep pencemaran dan pemuliharaan alam sekitar
Malaysia memainkan peranan yang penting dalam pembangunan dan pemuliharaan alam sekitar. Beberapa mekanisme institusi dan program telah dilaksanakan untuk mengatasi pencemaran alam sekitar dan memulihara sumber asli melalui pelbagai program nasional mahupun antarabangsa. Contohnya, Persidangan Alam Sekitar dan Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCED)
PENCEMARAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR
NAMA AHLI KUMPULAN
Mohammad Syabil bin Salleh
Mohamad Nazri bin Nazarudin
Nur Hijerah binti Othman
NurAina Sahira binti Abdul Razak
Pembangunan
seperti yang berlaku pada hari ini sering kali dikaitkan dengan kemusnahan alam sekitar. Apabila sesuatu kawasan hendak dibangunkan sama ada untuk pertanian, perindustrian, perniagaan, penempatan dan lain-lain, maka alam sekitar yang sedia ada terpaksa dikorbankan.
Dengan itu, Kita dapati walaupun dari segi fizikal manusia membangun, namun kualiti hidup mereka semakin merosot. Justeru, wujudlah pembangunan yang tidak seimbang dan tidak mampan.
Kelemahan yang kurang jelas diselesaikan untuk mengelakkan pencemaran dan kemerosotan kualiti alam sekitar seperti hakisan tanah, pencemaran udara dan air.

Malaysia juga mengambil berat tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar bagi memastikan pemangunan yang baik, mekanisme ekonomi yang positif dilancarkan. Langkah-langkah ini menggalakkan sector swasta menerima pakai dan membangunkan teknologi bercirikan kecemerlangan kualiti alam sekitar.
Negara kita sentiasa berwaspada mengenai kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar yang mudah tercemaran dengan pembangunan yang pesat. Pertumbuhan industri dan pembandaran yang tidak terkawal juga mengakibat kan pencemaran.

Negara kita juga menitiberatkan pengurusan dan pentadbiran yang berkesan dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dan sumber asli. Pengurusan atau pentadbiran yang penting bagi meningkatkan kualiti alam sekitar dan sumber asli yang mapan. Kerajaan negeri dengan agensi pembangunan negeri boleh memainkan peranan yang penting terhadap pembangunan sumber asli.
Umumnya, dasar Negara kita mengenai alam sekitar ialah untuk:
1. Mencapai alam sekitar yang bersih, selamat ,sihat dan produktif untuk generasi kini dan masa depan
2. Memelihara dan memulihara sumber asli dan warisan kebudayaan Negara yang unik dengan penglibatan secara berkesan oleh semua pihak .
3. Mengalakkan cara hidup serta corak penggunaan dan penguluaran yang sejajar dengan prinsip pembangunan mampan.
PENGHUTANAN SEMULA

PENGGUNAN BAJA ORGANIK
MEWARTAKAN HUTAN SIMPAN DAN TAMAN NEGARA
KAEDAH BIOLOGI
KAEDAH PERTANIAN TERES
TANAMAN TUTUP BUMI
KUALITI UDARA
Penguatkuasaan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS), Polis Di Raja Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan
Menilai kualiti air sungai mengikut Keperluan Oksigen Biokimia (BOD), Keperluan Oksigen Kimia, Amminiakal Nitrogen , Pepejal teraampai dan tahap hydrogen
Penilaian secara berkesan tinggi menyebabkan pepejal terampai dan perubahan rupa bentuk sungai.
Pembentungan
Mengurangkan pelepasan asap hitam daripada kenderaan berenjin diesel.
Kerajaan menentukan standard pelepasan asap “50 Hartridge Smoke Units”
Penguatkuasa undang-undang berkaitan kesalahan seperti pembakaran sisa secara terbuka, pelepasan efluen
Mencegah pembuangan haram sisa toksik dan berbahaya serta pencemaran laut.
Pemeriksaan pelepasan asap kenderaan diuji dapat mengurangkan kesesakan dan pencemaran terutama di Lembah Klang dan Kuala Lumpur di samping meningkatkan pembangunan pengangkutan LRT
Prinsip Pemeliharaan dan Pemuliharaan
Alam Sekitar.
Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar memerlukan penglibatan semua pihak. Malaysia menangani berbagai bagai masalah persekitaran. Dalam hal ini, kerajaan menggariskan beberapa prinsip seperti yang berikut, iaitu ;

Penjagaan terhadap alam sekitar.
Pemuliharaan kesuburan tanah dan kualiti alam sekitar.
Peningkatan berterusan tahap kesihatan dan keselamatan yang berkualiti dan mapan.
Menitikberatkan persepaduan pelbagai aspek untuk mewujudkan kualiti alam sekitar.
Iltizam dan akauntabiliti terhadap kualiti alam sekitar.
Menentukan kesesuaian dan kebersanan menggunakan sumber sumber asli. Penglibatan aktif di peringkat antarabangsa.

Pengurusan Pemeliharaan dan Pemuliharaan
Alam Sekitar.

OBJEKTIF

Kerajaan mengambil langkah penting untuk memelihara dan memulihara alam sekitar untuk :
Memastikan kualiti alam sekitar terpelihara dalam jangka panjang selari dengan usaha meningkat pembangunan Negara.
Meningkat penglibatan kerajaan secara bersepadu dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
KUALITI SUNGAI
Aktiviti kesepakatan JAS dengan Kementerian Kesihatan, Unit Udara Polis, Jabatan Keselamatan Pekerjaan dan Kesihatan.
Pusar pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang baru di Putrajaya
Peraturan Akta Kualiti Alam Kekeliling (1985)
Pengawasan Indeks Kualiti Air
Penilaian dan pemeriksaan pembangunan tanah tinggi dan pembukaan tanah
Pengawasan kumbahan domestic
Sepuluh Tahun pemuliharaan Sungai Klang
Kempen Cintailah Sungai Kita

Menilai kualiti air sungai mengikut Keperluan Oksigen Biokimia (BOD), Keperluan Oksigen Kimia, Amminiakal Nitrogen , Pepejal teraampai dan tahap hydrogen
Penilaian secara berkesan tinggi menyebabkan pepejal terampai dan perubahan rupa bentuk sungai.
Pembentungan
BAHAN DAN SISA BERBAHAYA
Penguatkuasaan , penyediaan peraturan pengamalan dan pembangunan kimia toksik yang selamat Pelupusan sisa berbahaya yang bersepadu di Bukit Nanas, Negeri Sembilan.
· Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia (MINT)
· Latihan menentu kesan negative racun terhadap tanaman melalui Akta Racun Makhluk Perosak (1974)
· Jawatankuasa Teknikal berkenaan kimia yang diharamkan dan dilarang
· Pertubuhan Makanan dan Pertanian
· Perkongsian maklumat dan pakar peringkat antarabangsa melalui Garis Panduan London bagi pertukaran maklumat mengenai bahan kimia yang diharamkan dan dilarang dalam perdagangan antarabangsa, ahli konvokesyen basil mengenai pergerakan kimia berbahaya merentasi sempadan pergerakan kimia berbahaya (1994)
· Perintah Kastam (1988) mengenai Larangan mengenai Import
· Perintah Kastam (Larangan mengenai eksport)-(1998)
Mengurangkan jumlah sisa buangan industry
· Mengawasi kesan eksploitasi air bawah tanah
· Meningkatkan kerjasama di antara Badan-badan/ Jabatan termasuk di peringkat antarabangsa

SUMBER TENAGA DAN MINERAL
· Pengurusan mampan bahan api fosil seperti minyak gas, arang batu, hidroelekrik,
tenaga solar dan “biomass”
· Dasar Mineral Negara (1992)
· Akta Pembangunan Mineral yang khusus untuk pembangunan carigali dan melombong (1994)
· Model Enakmen Mineral Negeri yang meliputi tatacara yang lebih baik mengenai alam sekitar.


· Memajukan kuasa hidroelekrik untuk mengoptimum penjanaan elektrik dan meminimumkan kesan negatif terhadap alam sekitar.
· Memajukan projek tenaga solar yang mesra alam sekitar.
· Penyeragaman prosedur memelihara alam sekitar.
· Membaik pulih bekas tanah lombong untuk ternakan ikan dan rekreasi.

SUMBER PANTAI DAN LAUT
· Pemuliharaan kawasan pantai untuk pembiakan ikan
· 38 buah pulau diwartakan sebagai tanaman laut dan 6 buah sebagai kawasan larangan menangkap ikan.
· Taman laut.
Memajukan dan mengenal pasti lokasi untuk pembangunan pantai yang berkesan supaya pemeliharaan dilaksana ke atas kawasan tadahan air bagi mengelak banjir kilat.
That's the end of our
presentation. •
Thank you for listening
Full transcript