Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TRLs roll vid astma

No description
by

Johanna Eriksson

on 29 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TRLs roll vid astma

TRLs roll vid astma
Vad är astma?
En respirationssjukdom
Kontraktion av glatt muskulatur
Ökad mukusproduktion
Minskat in- och utflöde av luft
Begrepp
TLR= en receptor

TSLP= proinflammatoriskt cytokinas

Th2 celler= en typ av T hjälpar cell, vit blodcell som utsöndrar cytokinas

Ig-E= substans som binder till receptorer på b.la mastceller och framkalla kraftiga inflammatoriska och allergiska reaktioner

The Toll-like-receptor
Roll vid astma

I luftvägarnas glatta muskulatur på bla makrofager och dendritiska celler

Stimulering -> aktivering av signalvägar och immunförsvar -> cytokiner frisläpps
TLRs struktur och funktion
Funktion:
-Igenkänning av mikrobiella komponenter
-Reglering av adaptiva och medfödda immunförsvaret

Struktur:
- Förekommer i olika former
- Beror på uppbyggnaden av två domäner
- extracellulär med leucin upprepningar (LRR)
- Intracellulär domän
- Skillnaden i leucin upprepningar ger igenkänning av olika virala och bakteriella substanser -> skydd mot infektioner

Exempel på TLRs och dess funktion
TLR2 och TLR4:
- Består av liposackarid -> igenkänning av gramnegativa bakterier
- Den viktigaste typen av TLRs
- Framförallt dessa som aktiverar signaleringsvägar, därmed utsöndring av cytokinaser

TLR5:
-Igenkänning av proteinet flagilin
-Därmed igenkänning av flagelatbakterier
Vad beror astma på?
Kronisk inflammation i luftvägarna
Bronkial hyperreaktivitet
Ökad slemproduktion
Extremt känsliga luftvägar - temperatur, virus, bakterier, kemikalier osv.
Frågor att besvara:
Vad sker vid astma?
Vad orsakar kontraktion av glatt muskulatur?
TLRs roll?
Geners effekt?
TLRs förändrade uttryck vid astma
- Högre halt av TSLP (protoinflammatoriska kinaser) hos asmatisker

- Beror på ett ökat uttryck av b.la TLR3 och TLR4

- bakterierinflammationer i luftvägarna

- stort påslag av receptorer

TLRs roll vid astma
Dess funktion att aktivera immunförsvaret vilket bland annat kan sker genom:

-Aktiveras av LPS

=(liposackarid – utsöndas från baktiers cellvägg)

-binder till en TLR, tex TLR4 -> TSLP bildas.

- Aktiveringen av dendritiska celler leder i sin tur till aktivering av Th2 celler som frisätter inflammatorisk substans.
Aktivering av dendritiska celler
Aktivering av mastceller

- Även aktivering av mastceller har en inverkan. Genom att ig-E binder till en TLR sker utsöndning av substanser.

- Substanserna kan vara histamin, serotoni, prostaglandiner eller lekotiner.

- Substanserna orsakar ökat inflöde av substanser från Th2 celler  bonksammandragningar

- Cytokinaserna leder också till ökad mukusproduktion

- Alltså orsakar aktivering av TLRs på olika sätt att
cytokinaser bildas vilket leder till kontraktion av glatt muskulatur och ökad produktion av mukus.

Hur påverkar gener förekomst av astma?

- Viss genkombination kan öka/minska risken att utveckla astma
- Starkt samband är genen IL1RL1
- Genen kodar för en TLR receptor som finns på mastceller och makrofager
- Genen kan vara olika uttryck, antingen stimmulerande eller inhiberande för Th2 cellernas aktivitet
- Vid stimmulerande effekt på Th2 cellerna  ökad kontraktion och mukus bildning pga ökad utsöndring av cytokinaser.
Full transcript