Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Akademia Finansowa

No description
by

Grzegorz Jaeger

on 22 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Akademia Finansowa

Koszty wychowania dziecka
Oszczędzanie
System emerytalny
Akademia Finansowa
Sposoby lokowania kapitału
2015 r.
5,24 mln emerytów
14,7 mln opłacających składki
1 emeryt – 2,8 składkowiczów


2050 r.
6,2 mln emerytów
12,7 mln opłacających składki
1 emeryt – 2,05 składkowiczów

2015 r.
stosunek emerytury do średniej płacy:
85 procent - mężczyźni
63 procent - kobiety


2040 r.
stosunek emerytury do średniej płacy:
40 procent - mężczyźni
37 procent - kobiety

prognoza ZUS
prognoza NBP
złoto
lokata bankowa
nieruchomości
akcje
fundusze inwestycyjne
obligacje
lokata a złoto
inflacja
podatki
podatek Belki
brak podatków
kapitał zamrożony
płynność
kapitał dostępny przez cały czas
Warto pamiętać
płynność
Zdolność do szybkiej, łatwej i bez nadmiernej straty zamiany aktywów na środki pieniężne.
wysoka płynność:
akcje
obligacje
złoto

niska płynność:
plany systematycznego oszczędzania
lokaty
nieruchomości
ryzyko walutowe

Dotyczy:
kredytów w walucie obcej
inwestycji za granicą
inflacja
Inflacją obarczone są aktywa
o stałym oprocentowaniu:
lokaty
obligacje
mobilność
ryzyko stopy procentowej
podatki
dochodowy
nieruchomości - do 5 lat od nabycia lub wybudowania
złoto - tylko do 6 miesięcy od nabycia
od zysków kapitałowych
lokaty
akcje
fundusze inwestycyjne
obligacje
VAT
nieruchomości, gdy okoliczności wskazują na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy
Zmiana wartości aktywów lub zobowiązań na skutek zmian stóp procentowych.
Bezpośrednio dotyczy głównie zakupu aktywów (np. nieruchomości) na kredyt.
Przed inflacją najlepiej chronią aktywa materialne.
Swoboda korzystania z aktywów w podróży lub po przeprowadzce (w tym za granicę).
Mało mobilne:
nieruchomości
Mobilne:
aktywa niematerialne (np. lokaty, akcje)
złoto
dodatkowe koszty i zagrożenia
Koszty inwestycji:
fundusze inwestycyjne (opłata za zarządzanie, dystrybucyjna, umorzeniowa)
nieruchomości (remonty, poszukiwanie nieruchomości, lokatorów)
akcje (prowizje dla domu maklerskiego, czas na śledzenie giełdy)
złoto (spread, czyli różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży)
Zagrożenia:
słabnąca wiarygodność kredytowa państw (obligacje)
wrażliwość systemów bankowych ("cypryzacja" pieniędzy na kontach)
militarne (opuszczając kraj, nie zabierzemy ze sobą nieruchomości)
PCC
nieruchomości, przy zakupie z rynku wtórnego
Full transcript