Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hållbar Utveckling - Grön el

No description
by

Julius Persson

on 14 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hållbar Utveckling - Grön el

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
Hållbar Utveckling


Inledning
Sol
Historiskt

Hur det funkar?

OS 2000

Sahara öknen
Vatten
Skillnad för framtid
Vad kan bytas ut
Kompletera
Vi har allt som behövs
Referenser
Tore Wizelius,
Vindkraft i teori och praktik
, 2010

http://blekingeoffshore.se/
https://www.natverketforvindbruk.se/Global/Utbildning/Ny%20och%20pagaende%20vindkraftsforskning%20i%20Sverige%202011%20till%202012.pdf
http://www.nordicgreen.se/om-oss/vad-ar-gron-el/
http://www.southbaltic-offshore.eu/regions-sweden.html
http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Kraftvarme/
http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Vindkraft/
http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Statistik/Elstatistik-for-hela-Sverige/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindkraft
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindkraft_i_Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindkraftverk
http://www.vindkraftsbranschen.se/
http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/pressmeddelanden/nya-rekord-for-vindkraften-under-2012/
http://www.vindkraftsbranschen.se/wp-content/uploads/2012/02/Statistik-vindkraft-20120213.pdf

http://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/vattenkraft/
http://www.dn.se/ekonomi/elskolan/vattenkraft-och-karnkraft-ger-sverige-el/
http://www.miljoportalen.se/vatten
http://www.ne.se/lang/vattenenergi
http://www.vatten.energi.me/

http://www.svensksolenergi.se/ 20
Grön el
-El som inte äventyrar morgondagen.
Grön EL
Sol, Vind, Vatten
Idag används mest...
Hur vi påverkas
Hur funkar de

Bakgrundsfakta

Nuläget

För/nackdelar

Framtiden
Av Julius, Kevin, Alexandra, Marcus NA13
Hållbar utveckling
MW= Megawatt
(en miljon watt)
MWh= Megawattimmar
Vind
Hanöbukten
Elproduktion i svenska vindkraftverk
1990-2012
Visste du att..
*Ett vindkraftverk på 2MW kan försörja ungefär 1300 hushåll med el.

*Med ett modernt vindkraftverk möjliggörs en minskning av koldioxidutsläppen med 5 ton.

*Ett 2MW verk producerar i ett bra vindläge ca 6000 MWh

*Vindkraften producerar som mest el under årets kalla månader - då man höver elen som mest.
Antalet vindkraftverk blir fler, men elektriciteten som produceras är ännu större. Det medför att de nya vindkratverken är effektivare.
Idéer
*Små egna vindkraftverk på husen eller i trädgården för att producera el till hushållet och eventuellt sälja den vidare ut på elnätet för att tjäna pengar på det.
*Stora vindkraftparker, ute till havs precis som vid Blekinge Offshore, Hanö.

Datum: 2013-12-15
Avslutning
http://elways.se/solenergi/ 2013-3-10
Full transcript